OPE-liikuntaa

Oulun Myllytullin koulun liikunnanopettaja Johanna Korkala toimii Koululiikuntaliiton Pohjois-Pohjanmaan alueen ja OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen ope-liikunnasta vastaavana.

Opettajatoiminta tarjoaa alueensa OAJ:n jäsenille liikuntatapahtumia. Tavoitteena on tarjota opettajille liikkumisen mahdollisuusksia ja iloja sekä keinoja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Toimintaa ideoidaan yhteistyössä OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen ja KLL:n kanssa.

Koululiikuntaliiton toimintaa opettajille

OAJ Pohjois-Pohjanmaan liikunta opettajille

Alueliikuntavastaava
Johanna Korkala (Myllytullin koulu)
työ 044-703-9727
johanna.korkala@eduouka.fi