Sivun otsikko

 

Välituntiliikuntaa

 

LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVÄÄN VUOSIKELLO

Vuosikellon tehtävänä on lisätä tietoa sekä lasten ja nuorten liikkumissuosituksesta että liikkumisen hyvinvointihyödyistä. Lisäksi vuosikellon tarkoituksena on esitellä kohderyhmän liikkumistoimintakulttuurin monipuolistamiseksi ja laajentamiseksi Liikkuva koulu -ohjelman " lisää liikkumista koulupäivään -ideoiden" monipuolista kirjoa. Tavoitteena on myös kannustaa vuodenkierron aikana kouluja kokeilemaan erilaisia tapoja lisätä liikettä koulupäivään sekä tuoda vahvemmin esiin oppilaiden osallisuuden. Ennen kaikkea tavoitellaan koulupäivän aikaisen liikkumisen määrää lisäämistä, painottaen erityisesti oppituntien aikaista liikkeen lisäämistä. Kouluvuoden vuosikellomallin on työstänyt Kiviniemen koululle Anne-Maria Ilo. 

 

SEURAKALENTERI 

Oulun kaupungin Liikkuva koulu ja Pohjois-Pohjanmaan liikunta haluavat edistää koulujen ja seurojen välistä yhteistyötä. He koostivat kouluille seuratarjottimen, mikä on yhteystietolista seuroista, jotka ovat valmiita tekemään kouluvierailuja Oulun kouluissa. Koulut varaavat seurojen käynnit suoraan seuratarjottimeen ilmoittautuneiden seurojen kanssa ja Liikkuva koulu kustantaa käynneistä seuroille nimellisen korvauksen. Seuravierailuja voi varata esim. liikuntatapahtumiin, lajitutustumisiin liikuntatunneille tai pitkille välitunneille. Seuratoimijoille maksetaan lukuvuoden aikana enintään kahdestakymmenestä ohjaustunnista/seura. Seuralla on oikeus valita heille sopivat ohjausajat ja päivät, eivätkä he ole sitoutuneita ohjaamaan maksimituntimäärää.  

Seurakalenteriin ilmoittautuneet seurat: Seurakalenteri

 

#BEACTIVE TOIMINTARASTIT 8.LK OPPILAILLE

Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry järjestävät urheiluseurojen ja järjestöjen avustuksella Oulun koulujen kahdeksannen luokan oppilaille #BeActive alueelliset tapahtumapäivät. Tapahtumat ovat osa kansainvälistä European week of sport -urheiluviikkoa.  Tapahtumaan tullaan luokittain opettajan johdolla ja kouluille kustannetaan tarvittaessa bussikuljetus. Kuljetuksia ei myönnetä kouluille, joilla on mahdollisuus tulla tapahtumaan kävellen tai pyörällä.  Ilmoittautuminen suoraan kati.grekula@ouka.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee esittää kuljetustarve. 

Kiitos kaikille osallistujille. Mukana oli 2311 oppilasta kaikista Oulun kouluista.

 

LIIKUNTAHAASTEET / LIIKUNTADIBLOMI

Hiukkavaaran koulun oppilaiden ideoima ja myöhemmin Oulun muiden koulujen täydentämät liikuntantahaasteet julkaistaan elokuussa Qridiin Oulun liikuntadiplomi -oppimiskokonaisuuteen! 

Liikuntadiplomihaaste sisältää 62 erilaista liikunnallista tehtävää, frisbeeheitosta geokätköilyn kautta katulätkän pelaamiseen. Haastetehtävät sopivat kaiken ikäisille, mutta ne on suunniteltu erityisesti 1-6 -luokkalaisille ( yläkoululaisille julkaistaan omat Lähirähinä liikuntahaasteet) Osan tehtävistä oppilas voi tehdä koulussa, mutta suurin osa on tarkoitettu tehtäväksi vapaa-ajalla joko yksin tai yhdessä kaverin tai perheenjäsenen kanssa. Tehtävät toimivat hyvinä liikuntaläksyinä ja aktiivisuuden herättäjinä oppilaiden vapaa-ajalle.

Kun opettaja aktivoi Oulun liikuntadiplomi -oppimiskokonaisuuden Qridissä, haastetehtävät ilmestyvät näkyviin hänen oppilailleen. Oppilaat voivat suorittaa tehtäviä omaan tahtiinsa koko lukuvuoden ajan, ja opettaja voi seurata haasteen edistymistä omasta käyttöliittymästään. Keväällä opettaja voi tulostaa oppimiskokonaisuuden materiaaleista löytyvät diplomit niille oppilaille, jotka ovat läpäisseet haasteen eri tasoilla:

Pronssi: 30 suoritettua tehtävää
Hopea: 40 suoritettua tehtävää
Kulta: 50 suoritettua tehtävää

Ohjevideo opettajalle liikuntahaasteen aktivoimiseksi Qridissä.
Opettajan kirjautumisohje Qridiin
Tulostettava Liikuntadiblomi

 

LIIKUNNALLISET TEHTÄVÄT

Haasta luokkasi suorittamaan liikunnallisia tehtäviä. Voit valita aihepiirit luokallesi sopivakai. Liikkeiden videot löydät klikkaamalla eri liikeaiheiden otsikoita. Liikkeitä voi tehdä joko koulussa tai antaa niitä liikuntaläksyiksi. 

Liikunnalliset tehtävät

TOIMINNALLISET VANHEMPAINILLAT

Liikkuva koulu hankkeen aikana on valmistettu Jere Lehdon ideoimia toiminallisia vanhempainiltamalleja, joita voi sellaisenaan tai muokaten käyttää koulujen vanhempainiltojen järjestämiseksi. 

VÄLITUNTITOIMINTA

Välituntitoiminta on tärkeä osa koulujen aktiivisen toimintakultturin ylläpitoa.  Välituntitoimintaa voi kehittää monilla eri keinoilla. Esimerkkejä erilaisista välitutitoimintojen ideoista löydät allaolevista linkeistä.

Mikäli koulu haluaa Välkkärikoulutuksen, voi sen tilata suoraan PoPLin liikunnan kehittäjä Elina Leinoselta ( elina.leinonen@popli.fi, puh. 0407207960).  Koulutus maksaa koululle 100€ (koululiikunta kustantaa koulutuksen loppuosan). Koulutuksen kesto on 3h ja maksu sisältää yhden kululle jäävän ohjaajavihkosen. Lisävihkoja voi ostaa PoPLilta. 

 

LIIKUNTAKORTTITYÖPAJA OPPILAILLE

Voitte tehdä oppilaiden kanssa välipalaliikuntakortteja. Ideapaja onnistuu helposti valmiiden ohjeiden mukaan.


LAJILIITTOJEN IDEOITA LAJIOHJAUKSESSA

Useat lajiliitot tuottavat kouluille valmista materiaalia hyödynnettäksi. Voit liitten linkkien kautta tarkastella eri lajiliittojen ideoita mm. pesäpallon, suunnistuksen, yleisurheilun, tanssin, golfin, mailapelien ja kamppailulajien ohjaamiseen.

 

HYVINVOINTIKOULUTUS (LIIKUNTA, RAVINTO JA MIELENTERVEYS)

Oulun Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu ovat työstäneet hyvinvointiteemaan soipivan koulutuksen, jota voi hyödyntää niin oppilaiden kuin vanhempienkin tiedon lisäämiseksi liikunnasta ravinnosta ja mielterveyteen liittyvistä asioista. Tiedosto on Power Point pohjainen, joten voit valita siitä omaan työkentelyysi sopivat osiot ja muokata aineistoa mielesi mukaan.

 

NYKYTILAN ARVIO

Liikkuva koulu -toiminnan kehittäminen kannattaa aloittaa koulun nykytilan arvioinnista. Koulut voivat hyödyntää työkalua keskustelujen käymiseen oman koulun tilanteesta esim. opettajainkokouksessa, Liikkuva koulu -tiimissä tai koko kouluyhteisön kesken. Kun arvioinnin täyttää kerran vuodessa, pystyy koulu seuraamaan oman toimintansa kehittymistä ja lisäämään vuosisuunnitelmiinsa nykytilan arviossa esiintulleita kehittämisen kohteita. Samalla esiin tulleita vahvuuksia voidaan edelleen korostaa.  Näin saadaan käsitys koulun toiminnallisuuden  tilanteesta ja aikaa laatia suunnitelma seuraavalle lukuvuodelle vielä ennen kuluvan lukukauden loppua.

Kaikki Oulun koulut täyttävät Nykytilan arvioinnin vuosittain. Nykytilan arviointi täytetään keväällä 2023 huhtikuun loppuun mennessä, josta liikuntakoordinaattori muistuttaa koulujen rehtoreita ja liikunnan yhdysopettajia.  Arvion täytetään tiimin tai koko työyhteisön kanssa ja oppilaiden ääntä kuunnellen.  Nykytilan arviointi tehdään tarkasteluhetken tilanteesta, huomoiden kaikki koulun aktiivisuutta koskevat  toimenpiteet. Ei pelkästään liikkkuvan koulun kautta tehtävien asioiden suhteen. Koulukohtaiset tulokset lähetetään nykytilan arvioon merkitylle yhdyshenkilölle. 

Nykytilan arvion tuloksia seurataan kaupungin tasolla vuosittain Liikkuva koulu toimintaa arvioitaessa. Näin saamme tärkeää vertailutitetoa koko Oulun koulujen toiminnallisuuden kehitysksestä ja kehittämisen kohteista.