Yläkoulujen toimintaohjeet

 

Toimintaohjeet päivitetty 5/2019

UINTIJAKSO KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAAN

Yläkoulujen uintiviikoista julkaistaan touko-kesäkuun vaihteessa seuraavan lukuvuoden viikkojakosuunnitelmat. Koulut sijoitetaan uintiviikoille. Uintiviikot tulee merkitä ja huomioida lukuvuosisuunnitelmiin. Viikkojakoihin on lähes mahdotonta tehdä muutoksia. Koulut voivat yhdessä sopien koittaa vaihtaa keskenään uintivuoroja, mutta vaihdoista tehdään ilmoitukset aina suoraan uimahallille. Koulut eivät voi siis siirtää omia uintivuorojaan muille viikoille.

Yläkoulujen uintijaksot toteutetaan Oulun uimahallissa, Raatin uimahallissa sekä Vesi-Jatulissa. 

 

Yläkoulujen uintiviikot

 

VESI-JATULISSA UIVAT YLÄKOULUT

Vesi-Jatulissa uivat yläkoulut laativat kouluilla uintiviikon aikataulut josta selviää koulun nimi, ryhmä (tytöt/pojat), luokka, uintiaika (klo-klo) sekä ryhmän koko.

Uintiviikon aikataulu toimitetaan koululta sähköpostilla viimeistään kuusi viikkoa ennen uintijaksoa (viimeistään kun ko. jakson liikuntatuntien ajankohdat ovat tiedossa).

Aikataulut tulee lähettää osoitteeseen erkko.korpela@ouka.fi

 

OULUN UIMAHALLISSA JA RAATISSA UIVAT YLÄKOULUT

Oulun uimahallissa ja Raatin uimahallissa on käytössä sähköinen yläkoulujen uintiviikkojen aikataulujen ilmoittamisjärjestelmä Timmi4. Liikunnanopettajan tulee ilmoittaa uintiviikon ryhmien tiedot Timmi4:seen kuusi viikkoa ennen uintijaksoa (viimeistään kun ko. uintiviikkoilla uivien ryhmien uintiajankohdat ovat tiedossa). Huomioithan uimahallitilojen rajallisuuden, joten riittävän ajoissa tehdyt ilmoitukset helpottavat toimimista uimahallissa. Timmistä näet myös muiden uintiviikolla uivien ryhmien suunnitellut allasajat.

 

UINTIAIKATAULUJEN JA RYHMIEN ILMOITTAMINEN TIMMI4:SSA 

Oulun uimahalli:

Kirjaudu varausjärjestelmään Timmi4-tunnuksillasi. Valitse Timmissä yläpalkista kohta Varaukset - Varauskalenteri, tilahaun kautta Uinti yläkoulut ja lukiot - Oulun uimahalli. Valitse kalenterista oikea päivä jolle haluat ilmoituksen tehdä. Valitse vapaana oleva Allasvuoro (1-5). Klikatessasi Allasvuoroa avautuu valikko johon tarvittavat tiedot tulee ilmoittaa:

  • Varaustieto: koulu, luokka, onko kyseessä tytöt vai pojat (ei samassa, vaan molemmista eri varaus!)
  • Ajankohta: kellonaika (alku ja loppu) jolloin ryhmä on altaassa
  • Luokittelu: HARJOITUS
  • Kävijämäärä: ryhmän koko
  • Lisätiedot: voi ilmoittaa muita mahdollisia tietoja ja toiveita jotka kokee, että uimahallin henkilökunnan on hyvä tietää

Ilmoituksia voi tehdä samalle kellonajalle enintään viisi eri ryhmää. Tilanteessa jossa ryhmiä olisi yhtä aikaa enemmän kuin viisi, tulee muiden ryhmien kohdalla miettiä muuta toimintaa tai sovitella uintiaikoja.

Muista! Jokaisesta ryhmästä tulee tehdä erillinen (tytöistä ja pojista eri!) ilmoitus Timmi4:seen kuusi viikkoa ennen uintijaksoa tai viimeistään kun uintiajat tiedossa. Saat sähköpostiisi vahvistuksen hyväksytyistä varauksista sekä varauksen pin-koodin, jolla kulkeminen uimahallin porteista tapahtuu. Täytä ilmoitukseen vaadittavat tiedot huolellisesti sillä ne ovat tiedot jotka ovat uimahallilla käytettävissä.

Raatin uimahalli:

Kirjaudu varausjärjestelmään Timmi4-tunnuksillasi. Valitse Timmissä yläpalkista kohta Varaukset - Varauskalenteri, tilahaun kautta Uinti yläkoulut ja lukiot - Raatin uimahalli. Valitse kalenterista oikea päivä jolle haluat ilmoituksen tehdä. Valitse vapaana oleva Allasvuoroa (1-4). Klikatessasi Allasvuoroa avautuu valikko johon tarvittavat tiedot tulee ilmoittaa.

  • Varaustieto: koulu, luokka, onko kyseessä tytöt vai pojat (ei samassa, vaan molemmista eri varaus!)
  • Ajankohta: kellonaika (alku ja loppu) jolloin ryhmä on altaassa
  • Luokittelu: HARJOITUS
  • Kävijämäärä: ryhmän koko
  • Lisätiedot: voi ilmoittaa muita mahdollisia tietoja jotka kokee, että uimahallin henkilökunnan on hyvä tietää

Varauksia voi tehdä samalle kellonajalle neljä eri ryhmää. Tilanteessa jossa ryhmiä olisi yhtä aikaa enemmän kuin neljä, tulee muiden ryhmien kohdalla miettiä muuta toimintaa tai sovitella uintiaikoja.

Muista! Jokaisesta ryhmästä tulee tehdä erillinen (tytöistä ja pojista eri!) ilmoitus Timmi4:seen kuusi viikkoa ennen uintijaksoa  tai viimeistään kun uintiajat tiedossa. Saat sähköpostiisi vahvistuksen hyväksytyistä varauksista sekä varauksen pin-koodin, joilla kulkeminen uimahallin porteista tapahtuu. . Täytä ilmoitukseen vaadittavat tiedot huolellisesti sillä ne ovat tiedot jotka ovat uimahallilla käytettävissä.

 

REKISTERÖITYMINEN TIMMI4, ohje uusille opettajille

Liikuntaa opettavien opettajien tulee olla rekisteröityneenä Timmi4-varausjärjestelmään, jonka jälkeen hän pystyy tekemään liikuntapaikkoihin varaushakemuksia ja uintiviikkojen kohdalla ilmoituksia. Opettajan tulee rekisteröityä järjestelmään organisaation/yhteisön eli koulun edustajana (yhteyshenkilönä). Koululla voi olla useita järjestelmään rekisteröityneitä opettajia. Jokainen opettaja varaa itse sähköisesti tarvitsemansa tilat ja ilmoittaa uintiryhmänsä.

Rekisteröityminen Timmi4-järjestelmään, sisäänkirjautuminen ja käyttö tapahtuu verkossa (toimii vain tietokoneella). Ohjeet rekisteröitymiseen ja rekisteröitymislinkki löytyy liikuntapalveluiden kotisivuilta. Opettajan tulee valita edustamakseen organisaatioksi koulunsa (maksajaorganisaatio) valmiista listauksesta. Mikäli koulua ei listalta löydy tulee se luoda. Luotaessa uutta koulua tulee nimeksi laittaa koulun nimi esim. Merikosken koulu. Mikäli koululla on erillään toimiva yksikkö tulee siitä luoda oma organisaatio esim. Merituulen yksikkö. Rekisteröitymisen lopuksi tutustu käyttösopimusehtoihin, hyväksy ne ja paina lopuksi Hyväksy-painiketta. 

Saat sähköpostiviestin kun rekisteröinti hakemuksen jättäminen on onnistunut. Organisaation rekisteröitymiset käsitellään liikuntapalveluiden varausyksikössä. 

Mikäli opettaja opettaa useammalla koululla ja tekee varauksia molemmille, riittää kun hän tekee rekisteröitymisen siihen kouluun jossa suurimman osan tunneistaan pitää. Samoilla tunnuksilla voi tehdä varauksen myös toisen koulun käyttöön. Varaustietoon (varauksen otsikkoon) tulee muistaa merkitä se koulu jolle varauksen tekee.

 

Lisätietoja Timmi4-järjestelmästä ja rekisteröitymisestä saat osoitteesta liikuntapaikkavaraukset@ouka.fi.

  

OPPILAAN UINTIVARUSTEET

Uintiasuna on uimapuku, uimahousut tai burkini. Pyyhe, laudeliina ja pesuvälineet kuuluvat uimahallikävijän vakiovarusteisiin. Opettajia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota oppilaiden ohjauksessa peseytymiseen ja käyttäytymiseen uimahallien toimintaohjeiden mukaisesti.

 

KULJETUKSET

Vuoden 2017 alusta lähtien yläkoululaisten uintikuljetukset on maksettu perusopetuksen yhteisistä määrärahoista, johon sisältyvät sekä irtobussiliput että tilauskuljetukset. Uimahallin ja koulun välisten matkojen kulkemiseen vaikuttavat etäisyydet ja julkisen liikenteen palveluverkko. Kuljetuksen tarvitsevia kouluja ohjataan ensisijaisesti käyttämään edullisimpia vaihtoehtoja eli irtobussilippuja. Koulu päättää mitä kulkuvälinettä milloinkin käytetään.

Liikunnanopettajan ohje tilauskuljetuksissa

Liikunnanopettaja tekee eri liikennöitsijöiden välillä kevyen kilpailutuksen. Tarjous pyydetään kolmelta eri liikennöitsijältä (tarjouksessa huomioitava turvavyölliset istumapaikat) ja tilaa kuljetukset. Tilauksen yhteydessä opettaja ilmoittaa laskutustietona koulun ja tilaajan nimen sekä laskun viitteen joka on koulusihteerin nimi. Koulusihteeri tarkastaa ja tiliöi laskun oikeaan kustannuspaikkaan ja merkitsee oikean toimintonumeron. Aluepäällikkö hyväksyy oman alueensa koulujen uintikuljetuslaskut.

Uimahallikuljetusten järjestämisessä noudatetaan koulukuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä annettua asetusta 21.6.2006/553, joka on ollut voimassa 1.8.2006 alkaen. Ministeriön turvallisuusyksikkö on laatinut asetusta koskevan muistion 16.6.2006. Asetusta noudatetaan kaikilla koulun säännölliseen toimintaan liittyvillä matkoilla, jotka tehdään tilausliikenteenä. Koulun rehtori vastaa valvonnan järjestämisestä koko uimahallimatkan aikana.

 

Lisätietoja: liikuntakoordinaattori Tanja Ylisirniö, tanja.ylisirnio@ouka.fi, 050 574 7048