Yläkoulujen toimintaohjeet

UINTIJAKSO KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAAN

Toimintaohjeet päivitetty 12/2020

 

Yläkoulujen uintiviikoista julkaistaan touko-kesäkuun vaihteessa seuraavan lukuvuoden viikkojakosuunnitelmat. Yläkoulut sijoitetaan uintiviikoille. Uintiviikot tulee merkitä ja huomioida lukuvuosisuunnitelmiin. Viikkojakoihin on lähes mahdotonta tehdä muutoksia. Koulut voivat yhdessä sopien koittaa vaihtaa keskenään uintivuoroja, mutta vaihdoista tehdään ilmoitukset aina suoraan uimahallille ja liikuntapalveluiden varausyksikköön.

Yläkoulujen uintijaksot toteutetaan Oulun uimahallissa, Raatin uimahallissa sekä Vesi-Jatulissa. 

 

 

VESI-JATULISSA UIVAT YLÄKOULUT

Vesi-Jatulissa uivat yläkoulut laativat kouluilla uintiviikon aikataulut josta selviää koulun nimi, ryhmä (tytöt/pojat), luokka, uintiaika (klo-klo) sekä ryhmän koko.

Uintiviikon aikataulu toimitetaan koululta sähköpostilla viimeistään kuusi viikkoa ennen uintijaksoa (viimeistään kun ko. jakson liikuntatuntien ajankohdat ovat tiedossa).

Aikataulut tulee lähettää osoitteeseen erkko.korpela@ouka.fi

OULUN UIMAHALLISSA JA RAATISSA UIVAT YLÄKOULUT

Oulun ja Raatin uimahalleissa on käytössä sähköinen Timmi4-varausjärjestelmä yläkoulun ryhmien tietojen ilmoittamiseen eli opettaja tekee järjestelmän kautta varaushakemuksen ryhmälle. Liikunnanopettajan tulee tehdä varaushakemus ja ilmoittaa uintiviikon ryhmien tiedot Timmi4:seen viimeistään kuusi viikkoa ennen uintijaksoa (voi tehdä heti kun ne ovat tiedossa!). Samalle uintiviikolle on sijoitettuna useampi yläkoulu.

 

Timmi4:een tehdyt ilmoitukset eli ryhmien varaushakemukset käsitellään liikuntapalveluiden varausyksikössä. Mikäli uintiviikolle merkitty koulu ei ole tehnyt ilmoituksia 6 viikkoa ennen uintiviikkoa voi varausyksikkö hyväksyä myös muun käyttäjäryhmän (esim. lukion) ilmoituksen ko. uintiviikolle. Ensisijaisesti hyväksytään ko. uintiviikolle merkittyjen koulujen ilmoitukset.

 

Tehtyäsi ryhmälle varaushakemuksen ja varausyksikön käsiteltyä sen saat sähköpostiisi vahvistuksen hyväksytyistä varaushakemuksista sekä varauksen pin-koodin, jolla kulkeminen uimahallin porteista tapahtuu. Täytä ilmoitukseen vaadittavat tiedot huolellisesti, sillä niiden perusteella tehdään varausyksikössä ja uimahallilla päätökset ryhmien sijoittumisesta hallilla. Saat sähköpostiisi ilmoituksen myös mahdollisesti hylätyistä varaushakemuksista. Hakemus hylätään esim. silloin, kun allasvarauksia ei ole tilanpuutteen vuoksi ollut mahdollista hyväksyä. Niissä tilanteissa tulee muiden ryhmien kohdalla miettiä muuta toimintaa tai sovitella uintiaikoja.

 

Oulun uimahallille voi tehdä samalle päivälle ja kellonajalle hakemuksen enintään viidestä (5) ja Raatin uimahallille enintään kolmesta (3) ryhmästä. Useampaa samanaikaista ryhmää uimahalliin ei mahdu, sillä tilat ovat molemmissa halleissa rajalliset. Timmiä seuraamalla näet myös muiden uintiviikoilla uivien ryhmien suunnitellut allasajat eli hyväksytyt ryhmät. 

 

Huomioithan, että Timmiin etukäteen ilmoitetut allasvaraukset ovat vain ilmoituksia uimaan saapuvista ryhmistä, eivät vielä fyysisiä tilavarauksia. Allasvarausten avulla varmistetaan, ettei uimaan ole tulossa samanaikaisesti liian monta ryhmää, ja saadaan tietoa mm. tulevien ryhmien koosta. Tiedot helpottavat hallihenkilökunnan työtä heidän suunnitellessaan/jakaessaan fyysiset uintiradat/allastilat paikan päällä uimahallissa.

 

Erityistä tukea tarvitsevat yläkoulujen oppilaat

Yläkouluikäiset erityistä tukea tarvitsevat oppilaat uivat oman liikuntaa opettavan opettajan kanssa omalle yläkoululle osoitetuilla uintiviikoilla. Näistä ryhmistä tulee tehdä varaushakemus samoin kuin muista ryhmistä. Muista ilmoittaa ryhmän erityistiedot hakemuksessa (koko, sekaryhmä tms.)

 

RYHMÄN TIETOJEN ILMOITTAMINEN JA VARAUSHAKEMUS TIMMI4:SSA 

 

Oulun uimahalli ja Raatin uimahalli

Kirjaudu Timmi-järjestelmään Timmi4-tunnuksillasi. Valitse järjestelmän sisällä yläpalkista kohta Varaukset - Varauskalenteri, tilahaun kautta Uinti, yläkoulut ja lukiot, Oulun uimahalli tai Raatin uimahalli. Valitse kalenterista oikea päivä, jolle haluat ilmoituksen tehdä. Valitse tyhjä Allasvuoro (Oulun uimahallissa 1-5 ja Raatissa 1-3).

Klikatessasi Allasvuoroa avautuu valikko, johon tarvittavat tiedot tulee ilmoittaa:

  • Varaustieto: koulu, luokka, onko kyseessä tytöt vai pojat (ei samassa, vaan molemmista eri varaus!).
  • Ajankohta: aika (klo-klo, alku ja loppu) jolloin ryhmä on altaassa
  • Luokittelu: HARJOITUS
  • Kävijämäärä 1: ryhmän koko (tärkeä tieto hallihenkilökunnalle ja varausyksikköön!). Kävijämäärä 2:sta ei syötetä.
  • Lisätiedot: voi ilmoittaa muita mahdollisia tietoja ja/tai toiveita, jotka kokee, että uimahallin henkilökunnan tai varausyksikön on hyvä tietää

Vinkki: jos uintiaikanne ovat samat peräkkäisinä viikkoina, ei jokaista varausta tarvitse syöttää erikseen, vaan saman päivän ja saman kellonajan varaukset voi tehdä yhdellä hakemuksella. Valitse tällöin lomakkeelle varauksen aikaväli -kohdan toiseksi päivämääräksi suoraan seuraava viikko.

 

Mikäli olet uusi opettaja lue ohjeet Timmi4-järjestelmään rekisteritymiseen.

Timmi4-järjestelmään liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen liikuntapaikkavaraukset@ouka.fi.

  

OPPILAAN UINTIVARUSTEET

Uintiasuna on uimapuku, uimahousut tai burkini. Pyyhe, laudeliina ja pesuvälineet kuuluvat uimahallikävijän vakiovarusteisiin. Opettajia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota oppilaiden ohjauksessa peseytymiseen ja käyttäytymiseen uimahallien toimintaohjeiden mukaisesti.

 

KULJETUKSET

Yläkoululaisten uintikuljetukset maksetaan perusopetuksen yhteisistä määrärahoista, johon sisältyvät sekä irtobussiliput että tilauskuljetukset. Uimahallin ja koulun välisten matkojen kulkemiseen vaikuttavat etäisyydet ja julkisen liikenteen palveluverkko. Kuljetuksen tarvitsevia kouluja ohjataan ensisijaisesti käyttämään edullisimpia vaihtoehtoja eli irtobussilippuja. Koulu päättää mitä kulkuvälinettä milloinkin käytetään.

 

Liikunnanopettajan ohje tilauskuljetuksissa

Liikunnanopettajan tulee tehdä eri liikennöitsijöiden välillä kevyt kilpailutus. Tarjous pyydetään kolmelta eri liikennöitsijältä (tarjouksessa huomioitava turvavyölliset istumapaikat) ja tilaa kuljetukset. Tilauksen yhteydessä opettaja ilmoittaa laskutustietona koulun ja tilaajan nimen sekä laskun viitteen, joka on koulusihteerin nimi. Koulusihteeri tarkastaa ja tiliöi laskun oikeaan kustannuspaikkaan ja merkitsee oikean toimintonumeron. Aluepäällikkö hyväksyy oman alueensa koulujen uintikuljetuslaskut.

Uimahallikuljetusten järjestämisessä noudatetaan koulukuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä annettua asetusta 21.6.2006/553, joka on ollut voimassa 1.8.2006 alkaen. Ministeriön turvallisuusyksikkö on laatinut asetusta koskevan muistion 16.6.2006. Asetusta noudatetaan kaikilla koulun säännölliseen toimintaan liittyvillä matkoilla, jotka tehdään tilausliikenteenä. Koulun rehtori vastaa valvonnan järjestämisestä koko uimahallimatkan aikana.

 

Lisätietoja liikuntakoordinaattori Tanja Ylisirniö, tanja.ylisirnio@ouka.fi, 050 574 7048