Yläkoulujen toimintaohjeet

UINTIJAKSO KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAAN

Toimintaohjeet päivitetty 5/2023

 

Yläkoulujen uintiviikoista julkaistaan touko-kesäkuun vaihteessa seuraavan lukuvuoden viikkojakosuunnitelmat. Yläkoulut sijoitetaan uintiviikoille. Uintiviikot tulee merkitä ja huomioida lukuvuosisuunnitelmiin. Viikkojakoihin on lähes mahdotonta tehdä muutoksia. Koulut voivat yhdessä sopien koittaa vaihtaa keskenään uintivuoroja, mutta vaihdoista tehdään ilmoitukset aina suoraan uimahallille ja liikuntapalveluiden varausyksikköön.

Yläkoulujen uintijaksot toteutetaan Oulun uimahallissa, Raatin uimahallissa sekä Vesi-Jatulissa. 

 

 

OULUN UIMAHALLEISSA UIVAT YLÄKOULUT

Oulun kaikissa uimahalleissa on käytössä sähköinen Timmi4-varausjärjestelmä eli liikunnanopettajan tulee tehdä erilliset varaushakemukset  yläkoulun ryhmien uintitunteihin. Liikunnanopettajan tulee tehdä varaushakemus ja ilmoittaa uintiviikon ryhmien tiedot Timmi4:seen viimeistään kuusi viikkoa ennen uintijaksoa (voi tehdä heti kun ne ovat tiedossa!). Samalle uintiviikolle on sijoitettuna useampi yläkoulu.

 

Timmi4:een tehdyt ryhmien varaushakemukset käsitellään liikuntapalveluiden varausyksikössä. Mikäli uintiviikolle merkitty koulu ei ole tehnyt ilmoituksia 6 viikkoa ennen uintiviikkoa voi varausyksikkö hyväksyä myös muun käyttäjäryhmän (esim. lukion) ilmoituksen ko. uintiviikolle. Ensisijaisesti hyväksytään ko. uintiviikolle merkittyjen koulujen tehdyt hakemukset.

 

Tehtyäsi ryhmälle varaushakemuksen ja varausyksikön käsiteltyä sen saat sähköpostiisi vahvistuksen hyväksytyistä varaushakemuksista. Raksilassa ja Raatissa uivat yläkoulut saavat lisäksi varauksen pin-koodin, jolla kulkeminen uimahallin (Raksila ja Raati)  porteista tapahtuu. Koodi aktivoituu 30 min ennen varauksessa ilmoitettua varausaikaa. Täytä ilmoitukseen vaadittavat tiedot huolellisesti, sillä niiden perusteella tehdään varausyksikössä ja uimahallilla päätökset ryhmien sijoittumisesta hallilla. Saat sähköpostiisi ilmoituksen myös mahdollisesti hylätyistä varaushakemuksista. Hakemus hylätään esim. silloin, kun allasvarauksia ei ole tilanpuutteen vuoksi ollut mahdollista hyväksyä. Niissä tilanteissa tulee muiden ryhmien kohdalla miettiä muuta toimintaa tai sovitella uintiaikoja.

Huomioithan, että Timmiin etukäteen merkityt allasvaraukset ovat vain ilmoituksia uimaan saapuvista ryhmistä, eivät siis vielä fyysisiä tilavarauksia. Allasvarausten avulla varmistetaan, ettei uimaan ole tulossa samanaikaisesti liian monta ryhmää, ja saadaan tietoa mm. tulevien ryhmien koosta. Tiedot helpottavat hallihenkilökunnan työtä heidän suunnitellessaan/jakaessaan fyysiset uintiradat/allastilat paikan päällä uimahallissa.

 

Erityistä tukea tarvitsevat yläkoulujen oppilaat

Yläkouluikäiset erityistä tukea tarvitsevat oppilaat uivat oman liikuntaa opettavan opettajan kanssa omalle yläkoululle osoitetuilla uintiviikoilla. Näistä ryhmistä tulee tehdä varaushakemus samoin kuin muista ryhmistä. Muista ilmoittaa ryhmän erityistiedot hakemuksessa (koko, sekaryhmä tms.). Erityiskouluille on omat ohjeet kohdassa Erityiskoulut.

 

 

RYHMÄN TIETOJEN ILMOITTAMINEN JA VARAUSHAKEMUS TIMMI4:SSA 

 

Oulun uimahalli, Raatin uimahalli ja Uimahalli Vesi-Jatuli

Kirjaudu Timmi-järjestelmään Timmi4-tunnuksillasi. Valitse järjestelmän sisällä yläpalkista kohta Varaukset -> Varauskalenteri -> tilahaun kautta -> Koulujen erillisvuorot -> Valitse:
Jatuli - Uinti, yläkoulut ja lukiot
Oulun uimahalli - Uinti, yläkoulut ja lukiot
Raatin uimahalli - Uinti, yläkoulut ja lukiot
Valitse kalenterista oikea päivä, jolle haluat ilmoituksen tehdä. Valitse tyhjä Allasvuoro (Oulun uimahallissa 1-5, Raatissa 1-3 ja Jatulissa 1-3).

Klikatessasi Allasvuoroa avautuu valikko, johon tarvittavat tiedot tulee ilmoittaa:

 • Varaustieto: koulu, luokka, onko kyseessä tytöt vai pojat (ei samassa, vaan molemmista eri varaushakemus!).
 • Ajankohta: aika (klo-klo, alku ja loppu) jolloin ryhmä on altaassa. Huom. Portin pin-koodi toimii puoli tuntia ennen varausta.
 • Luokittelu: HARJOITUS
 • Kävijämäärä 1: ryhmän koko (tärkeä tieto hallihenkilökunnalle ja varausyksikköön!). Kävijämäärä 2:sta ei syötetä.
 • Lisätiedot: voi ilmoittaa muita mahdollisia tietoja ja/tai toiveita, jotka kokee, että uimahallin henkilökunnan tai varausyksikön on hyvä tietää

 

Mikäli olet uusi opettaja lue ohjeet Timmi4-järjestelmään rekisteritymiseen.

Timmi4-järjestelmään liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen liikuntapaikkavaraukset@ouka.fi.

  

OPPILAAN UINTIVARUSTEET

Uintiasuna on uimapuku, uimahousut tai burkini. Käytettävästä uintiasusta ei saa irrota nukkaa, likaa tai mitään aineita allasveteen. Uintiasun tulee olla vartaloa myötäilevä ja mikäli siinä on lahkeet, tulee niiden olla tiukat. Alusasun käyttö uintiasuna on kielletty. Pyyhe, laudeliina, pesuvälineet sekä muovinen kortti (esim. kirjastokortti) pukukaapin lukitusta varten kuuluvat uimahallikävijän vakiovarusteisiin. Opettajia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota oppilaiden ohjauksessa peseytymiseen ja käyttäytymiseen uimahallien toimintaohjeiden mukaisesti.

 

YLÄKOULUJEN KULJETUKSET UIMAHALLILLE

Oulun kaupungin koulujen yläkoululaisten uintikuljetukset on kilpailutettu keväällä 2022. Tilausajot hoitaa lukuvuonna 2023–2024 Pohjolan Matka. Yläkoulujen tarvitsemat tilauskuljetukset maksetaan perusopetuksen yhteisistä määrärahoista, johon sisältyvät sekä irtobussiliput että myös tilauskuljetukset. Uimahallin ja koulun välisten matkojen kulkemiseen vaikuttavat etäisyydet ja julkisen liikenteen palveluverkko. Koulu päättää tarvitsevatko oppilaat kuljetuksen ja mitä kulkuvälinettä käytetään.

Tilauskuljetukset koskettavat vain Oulun kaupungin omia kouluja, muut koulut järjestelevät ja kustantavat omien yläkoululaisten uintikuljetukset omien ohjeistuksiensa mukaisesti.

 

Liikun­nan­opettajan ohje tilaus­kul­je­tuksissa

Liikunnanopettajan tulee tehdä uiville ryhmilleen ensin varaushakemukset liikuntapalveluiden Timmi-järjestelmässä viimeistään 6 viikkoa ennen koululle osoitettua uintiviikkoa. Liikunnanopettaja voi hakea Timmissä allasaikaa ryhmillensä jo aiemmin ja koko lukuvuodelle, mikäli lukujärjestykset ovat tiedossa.

--> Kun varausyksikkö on vahvistanut hakemukset voi liikunnanopettaja tilata kuljetukset Pohjolan Matkalta.

Tilaus tehdään sähköpostilla osoitteeseen: sead.jakupovic@pohjolanmatka.fi

Tilauksesta tulee käydä selkeästi ilmi:

 • Koulun nimi (hakuosoite)
 • Uimahalli jonne kuljetus tapahtuu
 • Päivämäärä(t)
 • Kellonaika(ajat)
 • Kuljetettavien määrä (ml. aikuiset)
 • Tilaajan nimi ja yhteystiedot (esim. liikunnanopettaja/rehtori)

 

Pohjolan Matka lähettää kuljetuslaskut suoraan Oulun kaupungin ostoreskontraan. 

Mikäli Pohjolan Matka ei pysty suorittamaan tilattua kuljetusta on sopimuksessa valittu myös varatoimittaja. Tarvittaessa voit olla yhteydessä liikuntakoordinaattori Tanja Ylisirniöön tai logistikko Olli Wimmeriin lisätietoja varten. Valmiin kilpailutuksen myötä yläkoulut eivät voi ottaa uintikuljetuksia muilta toimijoilta (ei sopimuksen ohiostoja).

 

Lisätiedot uintikuljetuksiin liittyen

 • Liikuntakoordinaattori Tanja Ylisirniö, tanja.ylisirnio@ouka.fi, 050 574 7048
 • Logistikko Olli Wimmer, olli.wimmer@ouka.fi, 050 3830 142