Siirry suoraan sisältöön

Yläkoulujen toimintaohjeet Yläkoulujen toimintaohjeet

UINTIJAKSO KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAAN

Uintiviikoista on laadittu touko-kesökuun vaihteessa seuraavan lukuvuoden viikkosuunnitelmat. Yhtä koulua varten varataan 1-2 viikkoa  uinninopetusta varten. Uintijakso tulee merkitä lukuvuosisuunnitelmaan. Ennakkosuunnitelmiin on lähes mahdotonta tehdä muutoksia. Koulut voivat yhdessä sopien koittaa vaihtaa keskenään uintivuoroja, mutta vaihdoista tehdään ilmoitukset suoraan uimahallille. 

Yläkoulujen uintiviikot Oulun uimahallissa, Raatin uimahallissa ja Vesi-Jatulissa näet alla olevien linkkien takaa

Oulun uimahalli ja Raatin uimahalli

Vesi-Jatulin uimahalli

 

RAATISSA JA VESI-JATULISSA UIVAT YLÄKOULUT

Raatissa ja Vesi-Jatulissa uivat yläkoulut laativat kouluilla uintiviikon aikataulut josta selviää koulun nimi, ryhmä (tytöt/pojat), luokka, uintiaika (klo-klo) sekä ryhmän koko.

Uintiviikon aikataulu toimitetaan koululta sähköpostilla viimeistään kuusi viikkoa ennen uintijaksoa (viimeistään kun ko. jakson liikuntatuntien ajankohdat ovat tiedossa).

Raatissa uivat lähettävät aikataulun osoitteeseen uimahalli.raatti@ouka.fi, palvelupiste 050 316 6825

Vesi-Jatulissa uivat osoitteeseen erkko.korpela@ouka.fi, 040 702 4719

 

OULUN UIMAHALLISSA UIVAT YLÄKOULUT

Oulun uimahallissa otetaan käyttöön pilottina uusi sähköinen yläkoulujen uintiviikkojen aikataulujen ilmoittamisjärjestelmä Timmi4 kautta (vanhasta WebTimmi järjestelmästä on luovuttu3.7.2017). Liikunnanopettajan tulee ilmoittaa uintiviikon ryhmien tiedot (koulu, ryhmä (tytöt/pojat), luokka, uintiaika sekä ryhmän koko kuusi viikkoa ennen uintijaksoa (viimeistään kun ko. jakson liikuntatuntien ajankohdat ovat tiedossa).

 

Rekisteröityminen Timmi4

Liikuntaa opettavan opettajan tulee rekisteröityä uuteen varausjärjestelmään kerran, jonka jälkeen hän pystyy tekemään varauksia ja uintiviikkojen kohdalla ilmoituksia uudessa Timmissä (vanhat WebTimmi käyttäjätunnukset eivät enää toimi). Opettajan tulee rekisteröityä järjestelmään organissation eli koulun edustajana. Koululla voi olla useita järjestelmään rekisteröityneitä opettajia. Jokainen opettaja varaa itse sähköisesti tarvitsemansa tilavuoron.

Rekisteröityminen tapahtuu osoiteessa https://timmi.ouka.fi/WebTimmi/login.do . Rekisteröitymisen yhteydessä täytetään omat tiedot (nimi, hetu) ja koulun tiedot (osoite). Rekisteröitymisvideo löytyy osoitteesta https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/rekisteroityminen. Opettajan tulee valita edustamakseen organisaatioksi koulunsa (maksajaorganisaatio) valmiista listauksesta. Mikäli koulua ei vielä listalta löydy tulee se luoda. Luotaessa uutta koulua tulee nimeksi laittaa koulun nimi esim. Merikosken koulu. Mikäli koululla on erillään toimiva yksikkö tulee siitä luoda oma organisaatio esim. Merituulen yksikkö. Rekisteröitymisen lopuksi tutustu käyttösopimusehtoihin, hyväksy ne ja paina lopuksi Hyväksy-painiketta. Huomioitahan täyttäessäsi tietoja, että tunnukset ovat henkilökohtaiset, joten muistathan täyttää omat hlökohtaiset tietosi, organisaatioksi vain koulusi.

Saat sähköpostiviestin kun rekisteröinti hakemuksen jättäminen on onnistunut. Organisaation rekisteröitymiset käsitellään liikuntapalveluiden varausyksikössä. 

Mikäli opettaja opettaa useammalla koululla ja tekee varauksia molemille, riittää kun hän tekee rekisteröitymisen siihen kouluun jossa suurimman osan tunneistaan pitää. Samoilla tunnuksilla voi tehdä varauksen myös toisen koulun käyttöön. Varaustietoon (varauksen otsikkoon) tulee muistaa merkitä se koulu jolle varauksen tekee.

 

Lisätietoja Timmi4-järjestelmästä ja rekisteröitymisestä saat osoitteesta liikuntapaikkavaraukset@ouka.fi.

 

Uintiaikataulujen ja ryhmän tietojen ilmoittaminen Timmi4:ssa 

Tutustu Timmi4:sen käyttöohjeisiin ja kirjaudu varausjärjestelmään tunnuksillasi. Valitse Timmissä kohta Varaukset ja tilahaun kautta Yläkoulujen uintivuorot. Valittuasi Oulun uimahallin valitse kalenterista oikea päivä jolle haluat ilmoituksen tehdä. Klikatessasi päivän kohdalla koulun uintivuoroa (1-4) avautuu valikko johon tarvittavat tiedot tulee ilmoittaa.

Varaustieto; koulu, luokka, onko kyseessä tytöt vai pojat (ei samassa, vaan molemmista eri varaus!)

Ajankohta; kellonaika (alku ja loppu) jolloin ryhmä on altaassa

Luokittelu; HARJOITUS

Kävijämäärä; ryhmän koko

Lisätiedot; voi ilmoittaa muita mahdollisia tietoja jotka kokee, että uimahallin henkilökunnan on hyvä tietää

 

Varauksia voi tehdä samalle kellonajalle neljä eri ryhmää. Tilanteessa jossa ryhmiä olisi yhtäaikaa enemmän, tulee muiden ryhmien (ne ryhmät kenen ilmoittautuminen ei enää kalenteriin mahdu) tehdä ilmoittautuminen kuten Raatissa sähköpostilla osoitteeseen uinninvalvonta.raksila@ouka.fi. Tee jokaisesti ryhmästä erillinen (tytöistä ja pojista eri!) ilmoitus Timmi4:seen kuusi viikkoa ennen uintijaksoa. Saat sähköpostiisi vahvistuksen hyväksytyistä varauksista sekä varauksen pin-koodin.

 

OPPILAAN UINTIVARUSTEET

Uintiasuna on uimapuku, uimahousut tai burkini. Pyyhe, laudeliina ja pesuvälineet kuuluvat uimahallikävijän vakiovarusteisiin. Opettajia pyydetään  kiinnittämään erityistä huomiota oppilaiden ohjauksessa peseytymiseen ja käyttäytymiseen uimahallien toimintaohjeiden mukaisesti.

 

KULJETUKSET

Vuoden 2017 alusta lähtien yläkoululaisten uintikuljetukset on maksettu perusopetuksen yhteisistä määrärahoista, johon sisältyvät sekä irtobussiliput että tilauskuljetukset. Uimahallin ja koulun välisten matkojen kulkemiseen vaikuttavat etäisyydet ja julkisen liikenteen palveluverkko. Kuljetuksen tarvitsevia kouluja ohjataan ensisijaisesti käyttämään edullisimpia vaihtoehtoja eli irtobussilippuja. Koulu päättää mitä kulkuvälinettä milloinkin käytetään.

 

Liikunnanopettajan ohje tilauskuljetuksissa

Liikunnanopettaja tekee eri liikennöitsijöiden välillä kevyen kilpailutuksen (tarjous pydetään kolmelta eri liikennöitsijältä) ja tilaa kuljetukset. Tilauksen yhteydessä opettaja ilmoittaa laskutustietona koulun ja tilaajan nimen sekä laskun viitteen, joka on koulusihteerin nimi. Koulusihteeri tarkastaa ja tiliöi laskun oikeaan kustannuspaikkaan ja merkitsee oikean toimintonumeron. Aluepäällikkö hyväksyy oman alueensa koulujen uintikuljetuslaskut.

Uimahallikuljetusten järjestämisessä noudatetaan koulukuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä annettua asetusta 21.6.2006/553, joka on ollut voimassa 1.8.2006 alkaen. Ministeriön turvallisuusyksikkö on laatinut asetusta koskevan muistion 16.6.2006. Asetusta noudatetaan kaikilla koulun säännölliseen toimintaan liittyvillä matkoilla, jotka tehdään tilausliikenteenä. Koulun rehtori vastaa valvonnan järjestämisestä koko uimahallimatkan aikana.