Ammatillinen peruskoulutus ja korkeakoulutus

Ammatillinen peruskoulutus Oulussa

Ammatillista peruskoulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa ja oppisopimuskoulutuksena. Tutkinnot ovat yleensä peruskoulupohjaisia, mutta myös lukiopohjaisia perustutkintoja on jonkin verran. Opiskelu on käytännönläheistä. Työssäoppimisjaksolla töitä tehdään oikeilla työpaikoilla ja tutustutaan työelämän arkeen.

Oulun konservatorio
Ammattiopisto Luovi
Suomen Diakoniaopisto
Oulun palvelualan opisto
Oulun seudun ammattiopisto
PSK-aikuiskoulutus


Korkeakoulutus Oulussa

Suomen korkeakoulujärjestelmä muodostuu kahdesta rinnakkaisesta sektorista: ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Yliopistoille on ominaista tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva ylin opetus. Ammattikorkeakoulut suuntautuvat työelämään ja perustavat toimintansa sen asettamiin korkean ammattitaidon vaatimuksiin.

Oulun ammattikorkeakoulu
Oulun yliopisto
Diakonia-ammattikorkeakoulu