Erityinen tuki

Kaikissa Oulun lukioissa on päivälukiolaisten käytössä erityisopettaja, lukiokuraattori ja lukiopsykologi sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Lukion erityisopettaja tukee opiskelijaa oppimisen vaikeuksissa. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan myönteistä kuvaa itsestään oppijana, auttaa häntä tunnistamaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä sekä auttaa erityisesti luku- ja kirjoitushäiriöisiä.

Erityisopettaja tekee lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kartoituksen kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja yksilöllisen lukitestin sitä tarvitsevalle. Erityisopettaja kirjoittaa tarvittaessa lausunnon lukihäiriöstä ylioppilastutkintoa varten.

Kuraattorin ja psykologin palveluilla tuetaan opiskelijaa hänen sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiinsa liittyvissä kysymyksissä, jotka voivat liittyä opiskeluun, ihmissuhteisiin ja elämäntilanteisiin.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja lääkäri.

Erityisopettaja, lukiokuraattori ja -psykologi sekä opiskeluterveyden työtekijät tuovat oman ammattialansa asiantuntemuksen opiskeluhuoltotyöhön, opetuksen tukitoimien suunnitteluun sekä koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. 

Tarkempaa tietoa näistä palveluista saa lukioiden rehtoreilta ja opinto-ohjaajilta sekä lukioiden omilta kotisivuilta.

Oulun lukioiden kotisivut