"Oulun koulu, Porin tori, Kuopion kalakukko". Vanha loru kertoo kustakin kaupungista tärkeimmän. Oulu on ollut alueensa koulukeskus jo 400 vuotta ja on edelleen Pohjois-Suomen suosituin ja monipuolisin opiskelukaupunki. Oulussa on 50 000 opiskelijakaveria. 

Koulutuksen ja opiskelun sivuilla on kattavasti tietoa Oulun perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta sekä linkkejä muuhun koulutukseen. Kouluilla on omat kotisivut.

Ajankohtaista

< Takaisin

Kuntalaisten ja erityisesti huoltajien näkemyksiä ja mielipiteitä kysytään osana Oulun palveluverkkotarkastelua

Oulun kaupungin palveluverkkoselvityksiin liittyvä vaikutusten arviointi on käynnissä. Tätä arviointityötä varten kerätään kuntalaisten, ja erityisesti huoltajien, näkemyksiä ja mielipiteitä palveluverkkotarkasteluun liittyvää päätöksentekoa varten. Keiskan, Takkurannan, Tirinkylän, Ylikylän, Pikkaralan, Lämsänjärven, Sanginsuun ja Kuivasojan kouluyksiköitä koskeva verkkokysely on käynnistynyt tänään. Edellä mainittujen koulujen huoltajat saavat tiedon kyselystä Wilman kautta. 

Kuntalaisille ja erityisesti huoltajille suunnattu arviointi toteutetaan sitä varten valmistellun verkkokyselyn avulla, ja se noudattaa lapsen oikeuksien periaatteita arvioitavassa kohteessa. Kuntalaisille suunnattuun kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista ja vastaaminen tapahtuu anonyymisti.

Kysely on avoinna 13. - 26.3.2023 osoitteessa: https://zef.fi/s/sjjrvxrx/

Lasten näkemyksiä edellä mainituissa kahdeksassa kouluyksikössä on kuultu jo aikaisemmin viikolla 9.

Vastaamisajan päätyttyä alueellisesti kootut monialaiset ryhmät arvioivat vaihtoehtoja saatujen näkemysten ja olemassa olevien tietojen pohjalta. Sivistyslautakunta käsittelee palveluverkkoselvitykset 25.4.2023 kokouksessaan. Kaupunginvaltuusto päättää palveluverkkoselvityksistä 19.6.2023. 

Oulun kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 12.12.2022 osana talousarviopäätöstä, että alueellisiin palveluverkkoselvityksiin liittyen toteutetaan aikaisemmin tehtyjen selvitysten lisäksi ennakkovaikutusten arvioinnit. 

Palveluverkkoselvityksiin liittyvä materiaali kootaan kaupungin verkkosivuille: www.ouka.fi/palveluverkko

Jakolinkki

Sivistys- ja kulttuuripalvelut

  • Käyntiosoite work Oulu 10 (Torikatu 10), 90100 Oulu
  • Postiosoite postal PL 17, 90015 OULUN KAUPUNKI
  • Puhelin work 08 558 410 (vaihde)
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Johdon yhteystiedot
  • Aukioloajat ma - pe klo 8 - 16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.