Kansalaisopistot


 

Vapaan sivistystyön opinnot ovat yleissivistäviä, harrastustavoitteisia ja yhteiskunnallisia opintoja. Opiskelu vaihtelee iltaopiskelusta kokopäiväisiin lyhytkursseihin tai intensiivikursseihin.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset (urheiluopistot) ja kesäyliopistot. Vapaa sivistystyö ei ole tutkintotavoitteista. 

Oulu-opisto on Oulun kaupungin ylläpitämä yleissivistävä aikuisoppilaitos, joka tarjoaa muun muassa taide- ja taitoaineiden, kielten, musiikin ja liikunnan opetusta.

Oulu-opistolla on toimisto Pohjankartanossa. 

Oulu-opisto
Teatterikuoppa

Muiden ylläpitäjien vapaan sivistystyön oppilaitokset Oulussa

Oulun kansalaisopisto - Vuolle-opisto
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto