Kerhot

Peruskoulut järjestävät kerhoja ala- ja yläluokkien oppilaille. Koulut tiedottavat omista kerhoistaan lukukausien alussa.

Koulut tarjoavat oppilailleen kerhopaketteja, jotka sisältävät taito- ja taideaineiden kerhoja sekä urheilu- ja kielikerhoja. Kerhot ovat lapsille ja nuorille maksuttomia.

Kerhopaketit on jaettu eri vuosiluokille. Samaa pakettia tarjotaan eri vuosiluokille, mutta paketit räätälöidään aina kohderyhmän iän ja osaamisen mukaan. Kerhojen vetäjät ovat opettajia, urheiluseurojen valmentajia ja taiteilijoita.

Toisiaan lähellä sijaitsevat koulut voivat muodostaa yhteisiä kerhoja.


Harrastamisen aarrearkku tuo harrastuksia kaikkiin kouluihin


Harrastamisen aarrearkun jatkohanke käynnistyi lokakuussa 2021. Sen avulla kerhotoiminta laajenee koskemaan kaikkia Oulun kaupungin peruskouluja. 

Jatkohankkeen tavoitteena on sekä laajentaa toimintaa että löytää myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei vielä ole harrastuksia. Harrastamisen aarrearkun toiminta pohjautuu lasten ja nuorten harrastustoiveisiin. 

Lue lisää Harrastamisen aarrearkusta.

 

Lisätietoja kerhotoiminnasta

Susanna Kauppinen
alueellinen suunnittelija
etunimi.sukunimi@ouka.fi