Kerhot

Peruskoulut järjestävät kerhoja ala- ja yläluokkien oppilaille. Koulut tiedottavat omista kerhoistaan lukukausien alussa.

Koulut tarjoavat oppilailleen kerhopaketteja, jotka sisältävät taito- ja taideaineiden kerhoja sekä urheilu- ja kielikerhoja. Kerhot ovat lapsille ja nuorille maksuttomia.

Kerhopaketit on jaettu eri vuosiluokille. Samaa pakettia tarjotaan eri vuosiluokille, mutta paketit räätälöidään aina kohderyhmän iän ja osaamisen mukaan. Kerhojen vetäjät ovat opettajia, urheiluseurojen valmentajia ja taiteilijoita.

Toisiaan lähellä sijaitsevat koulut voivat muodostaa yhteisiä kerhoja.

Koulujen kerhotoiminnan kehittämisen tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää.

Koulujen kerhotoimintaa kehitetään siten, että kerhotoiminnan piiriin saadaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole esimerkiksi perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti.

Tytöt kiikkuu