Kerhot

Peruskoulut järjestävät kerhoja ala- ja yläluokkien oppilaille. Koulut tiedottavat omista kerhoistaan lukukausien alussa.

Koulut tarjoavat oppilailleen kerhopaketteja, jotka sisältävät taito- ja taideaineiden kerhoja sekä urheilu- ja kielikerhoja. Kerhot ovat lapsille ja nuorille maksuttomia.

Kerhopaketit on jaettu eri vuosiluokille. Samaa pakettia tarjotaan eri vuosiluokille, mutta paketit räätälöidään aina kohderyhmän iän ja osaamisen mukaan. Kerhojen vetäjät ovat opettajia, urheiluseurojen valmentajia ja taiteilijoita.

Toisiaan lähellä sijaitsevat koulut voivat muodostaa yhteisiä kerhoja.

Tytöt kiikkuu