Koulumatkat ja -kuljetus

Oppilaan koulumatka korvataan silloin, kun matka lähikouluun on yli 5 km. Koulumatkan pituus lasketaan lyhyintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kotiportilta kouluportille.

Yli 5 km:n koulumatka muuhun kuin lähikouluun korvataan, kun oppilas on alkanut 3. luokalla opiskella A-kielenä muuta kuin englantia ja hänen koulumatkansa on yli 5 km tai jos matka lähikouluunkin olisi yli 5 km.

Koulumatka voidaan myös korvata erillisellä aluepäällikön päätöksellä esimerkiksi matkan vaarallisuuden tai lapsen terveyteen liittyvien seikkojen takia.

Koulumatkoja ei korvata, jos oppilas vaihtaa asuinkuntaa kesken peruskoulun ja jatkaa koulunkäyntiä Oulun kaupungin peruskoulussa.

Periaatteet ja hakuohjeet koulukuljetusoppaasta

Oulun kaupungin maksuttoman koulukuljetuksen myöntämisperiaatteet ja ohjeet koulukuljetusedun hakemiseen on koottu koulukuljetusoppaaseen. 

Koulukuljetusopas - Oulun kaupungin koulukuljetusperiaatteet esi- ja perusopetukseen (verkossa helposti selailtava versio)
Koulukuljetusopas - Oulun kaupungin koulukuljetusperiaatteet esi- ja perusopetukseen (tulostettava pdf-versio)

Koulumatkojen pelisäännöt ja liikenneturvallisuus -oppaassa esitellään Oulun kaupungin koulukuljetuksia koskevia periaatteita ja käytäntöjä sekä koulukuljetusten ja koulumatkojen liikennekasvatus- ja turvallisuusasioita. Oppaan lopussa on vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. 

Koulumatkojen pelisäännöt ja liikenneturvallisuus -opas (pdf)

Harkinnanvaraista koulukuljetusta haettava 15. toukokuuta mennessä

Jos haet lapsellesi harkinnanvaraista koulukuljetusta syksylle 2019, hakemus tulee tehdä 15.5.2019 mennessä. Täytä sähköinen hakemus Wilma-järjestelmässä.

Pääset tekemään lapsellesi hakemuksen "Hakemukset ja lomakkeet" -otsikon alta > Tee uusi hakemus. Tarvittaessa voit liittää hakemukseen sähköisiä liitteitä. 

Hakuaikana jätetyt hakemukset käsitellään seuraavan lukuvuoden alkuun mennessä. Wilmassa voit seurata hakemuksen etenemistä ja lukea päätöksen.