Koulumatkat ja -kuljetus

Oppilaan koulumatka korvataan silloin, kun matka lähikouluun on yli 5 km. Koulumatkan pituus lasketaan lyhyintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kotiportilta kouluportille. 

Koulukuljetukset perustuvat aina koulunkäynnin aikatauluihin ja etuudesta korvataan vain väestörekisterin mukaisen kotiosoitteen ja koulun välisiä matkoja.

Yli 5 km:n koulumatka muuhun kuin lähikouluun korvataan, kun oppilas on alkanut 3. luokalla opiskella A-kielenä muuta kuin englantia ja hänen koulumatkansa on yli 5 km. 

Koulumatka voidaan myös korvata erillisellä aluepäällikön päätöksellä esimerkiksi matkan vaarallisuuden tai lapsen terveyteen liittyvien seikkojen takia.

Kun oppilas saa huoltajan hakemuksesta koulupaikan muusta kuin lähikoulusta (ns. toissijainen koulu), huoltaja huolehtii mahdollisista kuljetuskustannuksista.

Koulumatkoja ei korvata, jos oppilas vaihtaa asuinkuntaa kesken peruskoulun ja jatkaa koulunkäyntiä Oulun kaupungin peruskoulussa.
 

Periaatteet ja hakuohjeet koulukuljetusoppaasta

Oulun kaupungin maksuttoman koulukuljetuksen myöntämisperiaatteet ja ohjeet koulukuljetusedun hakemiseen on koottu koulukuljetusoppaaseen. 

Koulukuljetusopas - Oulun kaupungin koulukuljetusperiaatteet esi- ja perusopetukseen (selailtava, Issuu-versio)

Koulukuljetusopas - Oulun kaupungin koulukuljetusperiaatteet esi- ja perusopetukseen (pdf)

Koulumatkojen pelisäännöt ja liikenneturvallisuus -oppaassa esitellään Oulun kaupungin koulukuljetuksia koskevia periaatteita ja käytäntöjä sekä koulukuljetusten ja koulumatkojen liikennekasvatus- ja turvallisuusasioita. Oppaan lopussa on vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. 

Koulumatkojen pelisäännöt ja liikenneturvallisuus -opas (pdf)
 

Harkinnanvaraista koulukuljetusta haettava 15. toukokuuta mennessä

Jos haet lapsellesi harkinnanvaraista koulukuljetusta, hakemus tulee tehdä toukokuun puoliväliin mennessä. Täytä sähköinen hakemus Wilma-järjestelmässä. Harkinnanvaraista koulukuljetusta ei tarvitse hakea silloin, kun lapsen koulumatka on yli 5 km. 

Pääset tekemään lapsellesi hakemuksen "Hakemukset ja päätökset" -otsikon alta > Tee uusi hakemus. Tarvittaessa voit liittää hakemukseen sähköisiä liitteitä. 

Asiantuntijalausunto on aina liitettävä hakemukseen (lääkäri, psykologi, toimintaterapeutti tai sosiaalityöntekijä), kun kuljetusetuutta haetaan oppilaan terveydellisillä tai toiminnallisilla syillä. Tarvittaessa lausunto voidaan toimittaa myös oppilaan kouluun. Tällöin sähköiselle hakemukselle tulee lisätä maininta koululle toimitetusta lausunnosta. Lausunnossa tulee todeta yksilöity tarve ja perusteet kuljetukselle. Hakemuksesta tulee ilmetä ajanjakso, milloin kuljetus on välttämätön sekä esitys kuljetusmuodosta (esim. tarvitsee taksikuljetuksen liikuntarajoitteen takia). Lausunto ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen tai tiettyyn kuljetusmuotoon, mutta sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa.

Huom! Hakemukset ja päätökset -toiminto on vain Wilman selainversiossa. Wilma-mobiilisovelluksella hakemuksia ei voi tehdä.

Hakuaikana jätetyt hakemukset käsitellään seuraavan lukuvuoden alkuun mennessä. Wilmassa voit seurata hakemuksen etenemistä ja lukea päätöksen.