Koulunkäynninohjaajat

Koulunkäynninohjaajan tehtävä on oppilaiden kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen, toimintakyvyn, oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen.

Koulunkäynninohjaajat toimivat erilaisissa tehtävissä oppilaan tukena esi- ja perusopetuksessa sekä iltapäivätoiminnassa.

He työskentelevät yhteistyössä huoltajan, opettajan ja muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

Lisätietoja:

Kati Niskala
ohjauksen koordinaattori
pohjoinen ja eteläinen alue
p. 050 4355 850
 
Mari Takamäki
ohjauksen koordinaattori
itäinen ja keskinen alue
p. 050 526 7233
 
Jaana Valtanen
suunnittelija
erityiskoulut
p. 044 703 8230
 
tai etunimi.sukunimi@ouka.fi