Koulutapaturmat ja esinevahingot sekä niiden korvaaminen

Koulutapaturma on oppilaalle koulussa tai koulumatkalla sattunut äkillinen, ulkoisen ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma.

Koulutapaturmina korvataan myös sellaiset vammat, jotka ovat syntyneet opintokäynnillä, opintoretkellä, leirikoulussa, kerhossa tai välittömällä matkalla niihin, mikäli ne sisältyvät koulun toimintasuunnitelmaan.

Tarkemmat ohjeet alla olevissa liitteissä.

Oulun kaupungin ryhmätapaturmaohjeet (pdf)
Pikaohje huoltajlle/henkilölle, jolle tapaturma on sattunut (pdf)


Esinevahinkoja ei pääsääntöisesti korvata. Vahinko voidaan korvata, mikäli oppilaalle sattuu esinevahinko oppitunnilla opetustilanteessa.

Korvattaviin tapauksiin sovelletaan vahingonkorvauslakia.