Kouluverkkoselvitys

Tälle sivulle on koottu kouluverkkoselvitykseen liittyvät materiaalit. Kouluverkkoa koskeva selvitys valmistui huhtikuussa 2016. Asia käsiteltiin kaupunginhallituksessa toukokuussa ja kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2016.
 

Oulun kaupunginvaltuuston päätös kouluverkkoselvityksestä (13.6.2016): Oulun koulut 2020-luvulla (§ 49)
 

Kouluverkkoselvitys, loppuraportti 2.5.2016 (prezi)

Kouluverkkoselvitys, loppuraportti-diaesitys 2.5.2016 (pdf)

Kouluverkkoselvitys, loppuraportin tiivistelmä 2.5.2016 (pdf)

Raportin julkistamistilaisuuden 2.5.2016 materiaalit:

Kaupunginjohtaja Matti Pennasen puheenvuoro (pdf)

Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän puheenvuoro (pdf)

 

Kuntalaiskysely

Kouluverkkoselvityksen vaihtoehtojen pohjaksi haluttiin saada laajasti oululaisten mielipiteitä. Kouluverkkoselvitykseen liittyvä sähköinen kuntalaiskysely oli avoinna 29. tammikuuta saakka.

Kyselyssä vastaajat saivat kertoa oman mielipiteensä siitä, mitkä asiat ovat perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisessä tärkeintä. 

Kouluverkkoselvitykseen liittyvän kuntalaiskyselyn tulosten yhteenveto (pdf)

Kiitos kaikille mielipiteensä antaneille!

Valtuustoinfon 29.2.2016 esittelymateriaali (Prezi-esitys)

Kouluverkkoselvityksen alustavat vaihtoehdot 10.2.2016 (pdf)
 

Oulun raadit helmikuussa

Helmikuussa järjestettiin kouluverkkoselvitykseen liittyen neljä Oulun raati -tilaisuutta eri puolilla kaupunkia: Kiimingissä, Oulunsalossa, Haukiputaalla ja  Oulun keskustassa. Tilaisuuksissa esiteltiin kuntalaiskyselyn tulokset ja kouluverkkoselvityksen alustavat vaihtoehdot.

Koonti Oulun raadeissa nousseista teemoista, 18.3.2016 (pdf)


Oulun raatien videotallenteet ovat katsottavissa Youtubessa:
Oulun raati Lyseon lukiossa 24.2.2016
Oulun raati Haukiputaan lukiossa 23.2.2016
Oulun raati Oulunsalon lukiossa 11.2.2016
Oulun raati Kiimingin lukiossa 10.2.2016


Oulun raatien lisäksi kuntalaisilla oli mahdollisuus keskustella kouluverkkoon liittyvistä asioista Facebook-chatin avulla 1.3.2016. Kuntalaisten kanssa chattailivat sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Matias Ojalehto, sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä, perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori ja lukiojohtaja Pekka Fredriksson


Kuntalaisten mielipiteet on otettu huomioon kouluverkkoselvityksen lopullisten vaihtoehtojen laadinnassa. 

"Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin. Tällä mahdollistetaan kuntalaispalveluiden vaikuttavuus ja laatu tiivistyvässä palveluverkossa."

"Laaditaan kouluverkkoa koskeva selvitys, joka valmistuu  huhtikuussa 2016. Asia käsitellään kaupunginhallituksessa 5/2016 ja -valtuustossa 6/2016.

Selvityksessä tulee esittää erilaisia vaihtoehtoja, joilla turvataan alakouluikäisille lähikoulu, yläkouluikäisille aluekoulu ja siirrytään asteittain kohti tiivistettyä lukiomallia. Vapautuneita tiloja hyödynnetään mm. perusopetuksessa. Muutoksilla vältetään oppilasmääräkasvun edellyttämiä erillisinvestointeja vuoteen 2025 mennessä."
 
Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015) / kaupunginhallituksen aikataulua koskeva täsmennys (15.2.2016)

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/kouluverkkoselvitys