Lomakkeet

 

Perusopetuksen lomakkeet


Hakemus koulunkäynnistä muussa kuin lähikoulussa (pdf)

Poissaolohakemus (pdf)

Opetuksen poikkeava aloittamisajankohta (word)
(Koulun aloittaminen vuotta aikaisemmin tai myöhemmin)

Erikoisluokalla opiskelevan kuljetusetuushakemus lv. 2020 - 2021 (pdf)

 

Muut

Lupa kouluhuoneiston ulkopuoliseen käyttöön (pdf)

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tilojen käytön hinnasto (pdf)

Tutkimuslupahakemus
Tutkimuslupahakemuksella voit hakea lupaa päiväkodissa, peruskoulussa tai lukiossa toteutettavaan tutkimukseen.