Lomakkeet

Perusopetuksen lomakkeet


Hakemus koulunkäynnistä muussa kuin lähikoulussa (pdf)

Poissaolohakemus (pdf)

Opetuksen poikkeava aloittamisajankohta (word)
(Koulun aloittaminen vuotta aikaisemmin tai myöhemmin)

Erikoisluokalla opiskelevan kuljetusetuushakemus lv. 2021 - 2022 (pdf)

 

Lukiokoulutuksen lomakkeet


Ilmoitus lukiosta eroamiseksi (pdf)

 

Muut

Lupa kouluhuoneiston ulkopuoliseen käyttöön (pdf)

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tilojen käytön hinnasto (pdf)

Tutkimuslupahakemus
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tutkimuslupahakemuksella voit hakea lupaa Oulun kaupungin päiväkodissa, peruskoulussa, lukiossa, Oulun konservatoriossa, Oulu-opistossa, Oulun taidekoulussa, nuorisopalveluissa, liikuntapalveluisa ja kulttuuripalveluissa toteutettavaan tutkimukseen. 
Ohjeet tutkimuslupahakemuksen tekemiseen ja tutkimuslupalomake ovat Tutkimusluvat-sivulla.