Lomakkeet

Tälle sivulle on koottu Oulun kaupungin perusopetukseen ja lukiokoulutukseen liittyviä lomakkeita.

Perusopetuksen lomakkeet


Hakemus koulunkäynnistä muussa kuin lähikoulussa (pdf)

Poissaolohakemus (pdf)

Opetuksen poikkeava aloittamisajankohta (word)
(Koulun aloittaminen vuotta aikaisemmin tai myöhemmin)

Erikoisluokalla opiskelevan kuljetusetuushakemus lv. 2020 - 2021 (pdf)

Lukiokoulutuksen lomakkeet

Loma-anomus lukio (pdf)

Lukiokurssin suorittaminen osallistumatta opetukseen (pdf)

Todistus suullisesta kielitaidosta (pdf)

Todistus suullisesta kielitaidosta (ruotsiksi) (pdf)

Muut

Lupa kouluhuoneiston ulkopuoliseen käyttöön (pdf)

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tilojen käytön hinnasto (pdf)

Tutkimuslupahakemus