Lukioon hakeminen - Koulutus ja opiskelu - Oulun kaupunki

Lukioon hakeminen Lukioon hakeminen

Lukiokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa sähköisesti osoitteessa: www.opintopolku.fi. Hakuaika syksyllä 2017 alkaviin opintoihin on 21.2. - 14.3.2017.

Yleinen lukioon pääsyn edellytys on suoritettu peruskoulun oppimäärä. Opiskelija valitaan hänen ensimmäiselle sijalle asettamaansa lukioon, mikäli keskiarvo/pisteet riittävät.

Jos lukioon on enemmän hakijoita kuin täytettäviä opiskelijapaikkoja, opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraitten kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja maantiedon arvosanojen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä.

Erikoislukioiden (Kastellin urheilulukio, Madetojan musiikkilukio ja Oulun Lyseon lukion IB-ohjelma) opiskelijavalinnassa otetaan päättötodistuksen arvosanojen lisäksi huomioon pääsykoepisteet ja lisänäytöt. 

Yhteishaun tulokset kesäkuussa

Päätös opiskelijoiden ottamisesta lukioon julkistetaan torstaina 15.6.2017. Yhteishaun tuloksista ilmoitetaan hakijoille kirjeitse.

Lukiopaikka varmistetaan jättämällä alkuperäinen päättötodistus sen lukion kansliaan, johon on tullut valituksi torstaihin 29.6.2017 klo 12 mennessä.

Lisätietoja lukioon hakemisesta saa yläluokkien opinto-ohjaajilta. Yhteystiedot löytyvät peruskoulujen kotisivuilta.