In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Maahanmuuttajien opetus Maahanmuuttajien opetus

Maahanmuuttajaoppilaita


Perusopetukseen valmistava opetus

Suurin osa maahanmuuttajataustaisista oppilaista osallistuu Oulun kaupungin järjestämään perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Valmistavan opetuksen erityistavoitteena on sellaisen suomen kielen taidon saavuttaminen, että oppilas voi siirtyä perusopetukseen.

Valmistavassa opetuksessa pääpaino on suomen kielen opinnoissa ja eri oppiaineiden sisällöissä. Opetus tapahtuu suomen kielellä. Opetuksessa noudatetaan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteita.

Valmistavassa opetuksessa otetaan huomioon oppilaan koulu- ja opiskelutausta ja hänen jo mahdollisesti hallitsemansa suomen kielen taito. Valmistavan opetuksen aikana tutustutaan myös suomalaiseen kulttuuriin, luontoon ja elinolosuhteisiin. Yleensä oppilas opiskee ryhmässä vuoden ajan.

Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan alaluokilla Kaukovainion, Maikkulan, Myllyojan, Paulaharjun ja Rajakylän kouluissa sekä Oulun normaalikoulun Koskelan yksikössä. Yläluokilla opetusta annetaan Kastellin, Kaukovainion, Laanilan, Merikosken, Pohjankartanon, Rajakylän ja Terva-Toppilan kouluilla. 
Tästä koulujen kotisivuille

Osa suoraan omaan lähikouluun

Syksystä 2016 alkaen valmistavaa opetusta on annettu alakouluikäisille oppilaille myös inklusiivisesti normaaleissa opetusryhmissä. Maahanmuuttajataustainen oppilas on sijoitettu suoraan omaan lähikouluun. Oppilas saa lisäopetusta suomen kieleen. Opettaja saa tukea ja koulutusta valmistavan luokan opettajilta. 

Valmistavan opetuksen jälkeiset opinnot

Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy yleisopetukseen, jonka aikana hän saa muiden oppiaineiden opetuksen lisäksi suomi toisena kielenä -opetusta, oman uskonnon opetusta, oman äidinkielen opetusta sekä tarvittaessa tukea muiden oppiaineiden opiskeluun.

Oman äidinkielen opetus

Maahanmuuttajataustaisille oppilaille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan oman äidinkielen opetusta kaksi tuntia viikossa. Opetusryhmä voidaan perustaa, jos ryhmässä on perustamisvaiheessa vähintään kuusi oppilasta.

Oulun kaupunki on julkaissut maahanmuuttajien opetuksen oppaan suomeksi, venäjäksi, arabiaksi ja somalikielisenä. Oppaat löytyvät Kouluoppaat-sivulta.

Lisätietoa

Maahanmuuttajien koulutus (edu.fi-sivustolla)

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksesta (Opetushallitus)

Moped-sivusto (monikulttuurisen pedagogiikan sivusto)

Pohjois-Suomen tulkkipalvelut (tulkkaus- ja käännöspalveluita)

Oulun kaupungin palveluita maahanmuuttajille

Väestöliiton monikulttuurisuus-sivut

Maailmankoulu, globaali- ja kehityskasvatuksen tukipalvelu opettajille ja kasvattajille

Ruotsin koulujen suomen kielen oppimateriaalia

Pienten kielireppu on Espoon suomenkielisen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen yhteishankkeena tuotettu materiaali lapsen kielitaidon kehittymisen seurantaan soveltaen eurooppalaista viitekehystä suomi toisena kielenä -opetukseen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa.

Monikulttuurikeskus Villa Victor (Oulun kaupunki)

Infopankki
Perustietoa maahanmuuttajille 12 eri kielellä. Palvelun ylläpidosta vastaa Helsingin kaupungin kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa.

Suomi.fi
Suomi.fi on julkishallinnon verkkopalveluiden yhteinen osoite. Kieliversiot suomi, ruotsi ja englanti. 

Ulkomaalaisvirasto
Tietoa Suomessa noudatettavista maahantulon periaatteista ja käytännöistä. Myöntävät oleskelulupia, ratkaisevat turvapaikkahakemuksia ja vastaavat Suomen kansalaisuutta koskevasta päätöksenteosta. 

Selkouutiset
Selkouutiset on YLE Radio Peilin ajankohtaistuokio kuuntelijoille, joiden suomen kielen taidot ovat heikot. Selkouutiset kertoo päivän tapahtumista ja puheenaiheista Suomessa. Selkouutisissa käytetään helpotettua kieltä, peruskielioppia ja perussanastoa, jota on helppo ymmärtää. Tekstiä on mukautettu ja yksinkertaistettu sanasto-, rakenne-, lause- ja tekstitasolla. Esitysnopeus on hitaampi kuin radiossa yleensä.

Internetin selkosivuja
Linkkejä useisiin selkokielellä kirjoitettuihin sivustoihin. 

Lisätietoja

  • Käyntiosoite work Taka-Lyötyn katu 4, 4. krs.,
  • Puhelin 044 7039689 cell
  • Sähköposti
  • Lisätietoa maahanmuuttajien opetuksesta Oulun kaupungissa saa kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Raimo Salolta.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.