Opetussuunnitelma

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön portaittain syksystä 2016 lähtien. Lukuvuonna 2016−17 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelivat vuosiluokat 1−6.


Yläkoulussa uuteen opetussuunnitelmaan siirrytään portaittain seuraavasti:
 
  • 7. luokka 2017−18

  • 8. luokka 2018−19

  • 9. luokka 2019−20. 

 
Opetussuunnitelmauudistus perustuu valtioneuvoston asetukseen, jossa annetaan muun muassa perusopetuksen tuntijako. Oulussa on sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksellä lisätty valtioneuvoston tuntijakoon yksi vuosiviikkotunti alakoulun 2. luokalle ja yksi vuosiviikkotunti 7. luokalle. 
 

Muutoksia oppiaineissa

 
Uusi opetussuunnitelma on tuonut lisää tunteja yhteiskuntaoppiin, liikuntaan, musiikkiin ja kuvataiteeseen. Yhteiskuntaoppia opiskellaan vuosiluokilla 4 ja 5. Sen opiskelu jatkuu yläkoulussa 5. luokalta alkavan historian rinnalla. 
 
Ympäristöoppia opiskellaan yhtenäisenä kokonaisuutena 6. luokan loppuun. Yläkoulun puolella toteutuva oppiainejako fysiikkaan ja kemiaan, biologiaan ja maantietoon sekä terveystietoon on jäänyt alakoulun puolella pois.

Käsityön opiskelu on muuttunut: kaikki oppilaat opiskelevat yhteistä käsityöoppiainetta koko perusopetuksen ajan. Aikaisemmasta poiketen oppilas ei valitse missään perusopetuksen vaiheessa erikoistumista tekniseen työhön tai tekstiilityöhön.  
 
Uudessa opetussuunnitelmassa kielenopetuksen painopiste on siirtynyt alemmille luokille. Oulussa ensimmäinen vieras kieli (A1-kieli) on 2. luokalla alkava englanti. Tarkoituksena on tutustuttaa oppilaita toisella luokalla englannin kieleen leikinomaisesti tunti viikossa. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti toisen kotimaisen kielen (B1-kieli) eli ruotsin opiskelu alkaa 6. luokalla.
 
Lisätietoa opetussuunnitelmasta on koottu erilliselle  Opetussuunnitelma-sivustolle .