Opetussuunnitelma

 

Perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla on lukuvuodesta 2019-2020 alkaen käytössä uusi opetussuunnitelma. 

Opetussuunnitelmauudistus perustuu valtioneuvoston asetukseen, jossa annetaan muun muassa perusopetuksen tuntijako. 

Oulussa on sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksellä lisätty valtioneuvoston tuntijakoon yksi vuosiviikkotunti alakoulun 2. luokalle ja yksi vuosiviikkotunti 7. luokalle. 

Katso Oulun perusopetuksen tuntijako tästä

Oulun perusopetuksen tuntijako syksyllä 2019 koulunsa aloittaneilla ja sitä nuoremmilla
 

Muutoksia oppiaineissa

 
Uusi opetussuunnitelma on tuonut  lisää tunteja yhteiskuntaoppiin, liikuntaan, musiikkiin ja kuvataiteeseen. Yhteiskuntaopin opiskelu alkaa jo 4. luokalla ja jatkuu 5. luokalta alkavan historian rinnalla peruskoulun päättövaiheeseen. 
 
Ympäristöoppia opiskellaan yhtenäisenä kokonaisuutena 6. luokan loppuun. Yläkoulun puolella toteutuva oppiainejako fysiikkaan ja kemiaan, biologiaan ja maantietoon sekä terveystietoon jää alakoulun puolella pois.  

Myös käsityön opiskelussa on tapahtunut muutoksia: kaikki oppilaat opiskelevat yhteistä käsityöoppiainetta koko perusopetuksen ajan. Aikaisemmasta poiketen oppilas ei valitse missään perusopetuksen vaiheessa erikoistumista tekniseen työhön tai tekstiilityöhön. 
 
Uudessa opetussuunnitelmassa kielenopetuksen painopiste on siirtynyt alemmille luokille. Oulussa ensimmäinen vieras kieli, A1-kieli, on englanti, ja se alkaa 2. luokalla. Varhentamisen tarkoituksena on tutustuttaa oppilaita toisella luokalla englannin kieleen leikinomaisesti tunti viikossa. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti toisen kotimaisen kielen (B1) eli ruotsin opiskelu alkaa 6. luokalla.

Huom! Syksyllä 2019 koulunsa aloittavat ja sitä nuoremmat aloittavat ensimmäisen vieraan kielen opiskelun 1. luokalla. Jokainen koulu tarjoaa vähintään kahta kieltä. Kieli valitaan oman lähikoulun kielistä. 
 
Lisätietoa opetussuunnitelmasta on koottu erilliselle  Opetussuunnitelma-sivustolle .