Opetussuunnitelma

 

Perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla on ollut lukuvuodesta 2019-2020 alkaen käytössä uusi opetussuunnitelma. 

Opetussuunnitelma perustuu valtioneuvoston asetukseen, jossa annetaan muun muassa perusopetuksen tuntijako. 

Oulussa on sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksellä lisätty valtioneuvoston tuntijakoon yksi vuosiviikkotunti alakoulun 2. luokalle ja yksi vuosiviikkotunti 7. luokalle. 

Katso Oulun perusopetuksen tuntijako tästä

Oulun perusopetuksen tuntijako syksyllä 2019 koulunsa aloittaneilla ja sitä nuoremmilla
 

Muutoksia oppiaineissa

 
Uusi opetussuunnitelma on tuonut  lisää tunteja yhteiskuntaoppiin, liikuntaan, musiikkiin ja kuvataiteeseen. Yhteiskuntaopin opiskelu alkaa jo 4. luokalla ja jatkuu 5. luokalta alkavan historian rinnalla peruskoulun päättövaiheeseen. 
 
Ympäristöoppia opiskellaan yhtenäisenä kokonaisuutena 6. luokan loppuun. Yläkoulun puolella toteutuva oppiainejako fysiikkaan ja kemiaan, biologiaan ja maantietoon sekä terveystietoon jää alakoulun puolella pois.  

Myös käsityön opiskelussa on tapahtunut muutoksia: kaikki oppilaat opiskelevat yhteistä käsityöoppiainetta koko perusopetuksen ajan. Aikaisemmasta poiketen oppilas ei valitse missään perusopetuksen vaiheessa erikoistumista tekniseen työhön tai tekstiilityöhön. 
 
Uudessa opetussuunnitelmassa kielenopetuksen painopiste on siirtynyt alemmille luokille. Ensimmäisen vieraan kielen (A1) opiskelu alkaa vuoden 2020 alusta 1. luokalla.  Oppilas valitsee kielen koulunsa tarjoamista kielivaihtoehdoista esiopetusvuoden keväällä. Jokainen oululaiskoulu tarjoaa vähintään kahta kieltä. Kieli valitaan oman lähikoulun kielistä. Toisen kotimaisen kielen (B1) eli ruotsin opiskelu alkaa 6. luokalla.
 
Lisätietoa opetussuunnitelmasta on koottu erilliselle  Opetussuunnitelma-sivustolle .