Opetussuunnitelma

Lukion uudet opetussuunnitelmat astuivat voimaan 1.8.2021 ja ne otetaan käyttöön asteittain vuosiluokka kerrallaan.

Uuden opetussuunnitelman tarkoituksena on, että opiskelija hallitsee oppiaineiden keskeiset sisällöt mutta saa myös laaja-alaista osaamista. Tavoitteena on hyvä yleissivistys, kestävän tulevaisuuden rakentaminen ja vahvat jatko-opinto-, työelämä- ja kansainvälisyysvalmiudet. Lukiokoulutus vahvistaa laaja-alaista osaamista. Tavoitteena on hyvä, tasapainoinen ja sivistynyt ihminen.

Kaikissa oppiaineissa on yhteisiä tavoitteita laaja-alaisesta osaamisesta. Ne liittyvät elämänhallintaan, kuten vuorovaikutus- ja oppimistaitoihin, sekä vastuulliseen vaikuttamiseen, kuten ympäristöön sekä yhteiskunnalliseen ja globaaliin osaamiseen.
 

Paikallinen opetussuunnitelma tukee valtakunnallisia tavoitteita

Oulun kaupungin lukiokoulutus on laatinut oman paikallisen opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden tueksi. Paikallinen opetussuunnitelma sisältää myös kieliohjelman, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman sekä lukioiden välisen yhteistoimintaoppaan – ’rotokollan’.

  
Kullakin lukiolla on myös koulukohtainen opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain.

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet (Opetushallitus)
Lukion opetussuunnitelman perusteet pähkinänkuoressa (Opetushallitus)

Oulun kaupungin lukioiden opetussuunnitelma 2021 (1.8.2021 alkaen, käytössä elokuussa 2021 ja sen jälkeen lukio-opintonsa aloittavilla)
Oulun kaupungin lukioiden opetussuunnitelma 2016 (1.8.2016 alkaen)

Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön 1.8.2016 alkaen - Rotokolla (pdf)

Oulun lukioiden koulukohtaiset opetussuunnitelmat löytyvät lukioiden omilta sivuilta.