Opinto-ohjaus


Lukio-opiskelijalla on mahdollisuus ja oikeus saada ohjausta opiskelun ja oppimisen tueksi sekä jatkokoulutusta ja elämänuraa koskevissa suunnitelmissa ja valinnoissa.

Ohjaukseen osallistuvat rehtori, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja eri aineiden opettajat. Jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, jolla on oma ryhmänohjaaja.

Kaikille yhteinen ohjaus auttaa suunnittelemaan omaa opinto-ohjelmaa ja tukee opiskelijaa opintojen eri vaiheissa.

Tarkempia tietoja yksittäisen lukion opinto-ohjauksesta löydät lukioiden kotisivuilta.

Oulun lukioiden kotisivut