Opinto-ohjaus


Lukio-opiskelijalla on mahdollisuus ja oikeus saada ohjausta opiskelun ja oppimisen tueksi sekä jatkokoulutusta ja elämänuraa koskevissa suunnitelmissa ja valinnoissa.

Oulun kaupungin lukioissa noudatetaan Koko koulu ohjaa -mallia, joka tarkoittaa, että ohjaus on henkilöstön tavoitteellisesti johdettua yhteistä työtä. Ohjaukseen osallistuu koko henkilökunta.

Jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, jolla on oma ryhmänohjaaja.

Jokaisella opiskelijalla on oma opinto-ohjaaja, joka organisoi opinto-ohjauksen oppitunnit sekä tarjoaa henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta. 

Kaikille yhteinen ohjaus auttaa suunnittelemaan omaa opinto-ohjelmaa ja tukee opiskelijaa opintojen eri vaiheissa sekä tulevaisuuden valinnoissa.

Tarkempia tietoja yksittäisen lukion opinto-ohjauksesta löydät lukioiden kotisivuilta.

Oulun lukioiden kotisivut

Lukiokoulutuksen koordinoivat opinto-ohjaajat

Tiina Rautalin
Oulun Lyseon lukio, tiina.rautalin[at]eduouka.fi
p. 044 703 9454


Kirsi Raetsaari
Merikosken lukio, kirsi.raetsaari[at]eduouka.fi
p. 044 703 9371

Koordinoivat opinto-ohjaajat vastaavat lukioiden opinto-ohjaajien välisen yhteistyön koordinoinnista. Lisäksi he toimivat ohjaukseen liittyvissä asioissa yhdyshenkilöinä lukioiden ja perusopetuksen sekä lukioiden ja muiden oppilaitosten tai työelämän välillä.