Opinto-ohjaus


Lukio-opiskelijalla on mahdollisuus ja oikeus saada ohjausta opiskelun ja oppimisen tueksi. 

Ohjausta antavat rehtori, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja eri aineiden opettajat. Jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, jolla on ryhmänohjaaja.

Ohjaus auttaa suunnittelemaan omaa opinto-ohjelmaa ja tukee opiskelijaa opintojen eri vaiheissa. Opinto-ohjaajvat auttavat myös jatkokoulutusta ja elämänuraa koskevissa suunnitelmissa ja valinnoissa.   

Opinto-ohjausta järjestetään kurssimuotoisena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena.

Tarkempia tietoja yksittäisen lukion opinto-ohjauksesta löydät lukioiden kotisivuilta.

Oulun lukioiden kotisivut