Opiskelun tuki

Lukioyhteisön hyvinvointi rakentuu opiskelijoiden turvallisuutta, terveyttä, opiskelukykyä ja oppimista tukevista rakenteista sekä toiminta- ja johtamiskulttuurista. Tavoitteena on luoda yhdessä terve ja turvallinen opiskeluympäristö, jossa fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset puitteet ovat kunnossa.

Hyvinvoivan, turvallisen, viihtyisän ja terveellisen opiskelu- ja työympäristön luomisesta ja kehittämisestä vastuun kantavat erityisesti rehtori ja opiskelijahuoltoryhmä. Työhön osallistuu kuitenkin koko henkilöstö ja opiskelijat.

Opiskelijoiden oppimista tuetaan opinto-ohjauksen, erityisen tuen ja opiskelijahuollon avulla. Palveluista kerrotaan tarkemmin näillä opiskelun tuen sivuilla.

Myös oppimateriaalit ja päätelaite maksuttomia

Lukioissa opetus on maksutonta. Opiskelijat saavat koulupäivinä maksuttoman aterian. Myös kouluterveydenhuolto on maksutonta. Lukio-opetukseen voi kuitenkin sisältyä myös maksullisia opintokäyntejä.

Lukion oppimateriaalit päätelaitteineen ovat syksystä 2021 alkaen lukion aloittaneille opiskelijoille maksuttomia. Myös ylioppilastutkinnon suorittaminen on maksutonta viiden ensimmäisen kokeen osalta.

Kaikki lukiolaiset on vakuutettu koulutuksen järjestäjän tapaturmavakuutuksella.

Opiskelija voi saada päätoimisia lukio-opintoja varten opintotukea, joka koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Lisäksi opiskelija voi saada asumislisää. Opintorahaa ei myönnetä opiskelijalle, joka on oikeutettu lapsilisään. Tarkempia ohjeita sekä tukien hakemuslomakkeita saa koulun kansliasta, KELAn paikallistoimistosta ja verkkosivuilta: www.kela.fi/opintotuki

Kelalta saa koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan. Ehdoista tarkemmin Kelan sivuilta: www.kela.fi/koulumatkatuki

Jos opiskelija tarvitsee lukio-opintojen ajaksi asuntoa, lisätietoja löytyy Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön sivuilta: www.psoas.fi