Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellisesti etenevää taidekasvatusta, joka jakautuu yleiseen ja laajaan oppimäärään. Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Se antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään sekä hakeutua alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.
 

Oulun kaupungin ylläpitämät taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset


Oulun konservatorio järjestää taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta sekä musiikkialan ammatillista koulutusta. Musiikin varhaiskasvatusta annetaan alle kouluikäisille lapsille.
Oulun konservatorion kotisivut


Oulun taidekoulu antaa valtakunnallisten opetussuunnitelmien mukaista taiteen perusopetusta 4 – 20-vuotiaille visuaalisen taiteen, esittävän taiteen ja tanssitaiteen linjoilla. 
Oulun taidekoulun kotisivut
 

Oulu-opiston taidekoulussa annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta. Opetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta. Taidekoulun toimintakausi on 33 viikkoa vuosittain ja opetusta annetaan 30 viikkoa. Oulu-opiston  taidekoulussa annetaan opetusta musiikissa, tanssissa, teatteritaiteessa, kuvataiteessa ja käsitöissä.
Oulu-opiston kotisivut