Tuki erityiskoulussa

Keskitetty erityisopetus - opetusta erityiskoulussa

 
Oulussa toimii kaupungin erityiskoulu Tiernan koulu, johon kuuluvat Heinätorin, Leinonpuiston, Kajaanintullin ja Sairaalakoulun yksiköt. Ne tarjoavat oppilaalle erityistä tukea silloin, kun lähikoulun tai alueen tehostetun tai erityisen tuen järjestelyt eivät riitä ja koulunkäynnin jatkuminen sitä välttämättä edellyttää. 

Opetus annetaan erityisopetuksena henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaan.

Erityiskouluihin ohjautuminen harkitaan oppilaskohtaisesti yhteistyössä huoltajan ja moniammatillisen oppilashuollollisen verkoston kanssa. Oman alueen alueellisen tuen palveluvastaava on mukana asian valmistelussa.
 

Oulussa toimii myös valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, joka tukee kaupungin järjestämiä opetuksen ja koulunkäynnin palveluja. Oulussa sijaitseva Valteri-koulu on Tervaväylän koulu, johon kuuluvat Merikartanon ja Lohipadon yksiköt. Oulun kaupunki päättää opetuksen järjestäjänä Valterin oppimis- ja ohjauspalveluiden käytöstä. Lue lisää Tervaväylän koulun kotisivuilta.

Alueellisen tuen palveluvastaavat


Marjut Kokko
pohjoinen alue
p. 050 340 9432

Ulla Netsäinen
itäinen alue
p. 050 575 3636

Virpi Louhela-Risteelä
keskinen alue
p. 044 703 9575

Minna Koistinen
eteläinen alue
p. 044 703 9196

tai etunimi.sukunimi@ouka.fi