Tuki erityiskoulussa

Keskitetty erityisopetus - opetusta erityiskoulussa

 

Kaupungin erityiskoulu Tierna tarjoaa oppilaalle erityistä tukea silloin, kun lähikoulun tai alueellisten erityisen tuen ryhmien tuki ei ole riittävä. Opetus toteutetaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaan.

Erityiskouluun ohjautuminen harkitaan oppilaskohtaisesti yhteistyössä huoltajan ja monialaisen verkoston kanssa. Oman alueen alueellisen tuen palveluvastaava on mukana asian valmistelussa.

Tiernan kouluun kuuluvat Heinätorin, Leinonpuiston, Kajaanintullin ja Sairaalakoulun yksiköt sekä Pajaluokat. Erityiskoulun oppilasalueena on koko kaupunki. Tarkempia tietoja löytyy Tiernan koulun kotisivuilta.

Oulussa sijaitsee valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus Valteri. Opetuksen järjestäjä päättää Valterin oppimis- ja ohjauspalveluiden käytöstä.

Alueellisen tuen palveluvastaavat


Riikka Lukkari
pohjoinen alue
p. 040 1528472

Ulla Netsäinen
itäinen alue
p. 050 575 3636

Linda Lahti
keskinen alue
p. 044 703 9575

Sanna Nissilä
eteläinen alue
p. 044 703 9196

tai etunimi.sukunimi@ouka.fi