Tuki lähikoulussa

Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus

Jokaiselle oppilaalla on oikeus saada oppimisen ja koulunkäynnin  tukemiseksi tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta.

Osa-aikaista  erityisopetusta annetaan niille oppilaille, joilla on vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä. Osa-aikainen erityisopetus toteutetaan kaikilla kolmiportaisen tuen tasoilla joustavin järjestelyin muun opetuksen yhteydessä samanaikaisopetuksena, ryhmämuotoisena tai yksilöopetuksena. 

Koulun erityisopettaja osallistuu tuen tarpeen kartoittamiseen, arviointiin ja suunnitteluun sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön ja koulun moniammatilliseen työskentelyyn.
 

Alueellinen pienryhmämuotoinen tuki

Tehostettu tai erityinen tuki annetaan ensisijaisesti oppilaan omassa opetusryhmässä. Alueellinen pienryhmä voi olla yksi vaihtoehto tehostetun tai erityisen tuen toteuttamiseksi. Pienryhmämuotoisen tuen tarve käsitellään aina yhteistyössä huoltajan kanssa.
 
Pienryhmissä voi opiskella joko kokoaikaisesti tai osan oppitunneista. Opiskelun ja koulunkäynnin etenemistä suunnitellaan ja seurataan joko oppimissuunnitelman tai HOJKS:n avulla. Aluepäällikkö vahvistaa päätöksen pienryhmään sijoittamisesta. 
 

Koulujen kotisivuille pääset Peruskoulujen yhteystiedot -sivulta.

Alueellisen tuen palveluvastaavat


Marjut Kokko
pohjoinen alue
p. 050 340 9432

Ulla Netsäinen
itäinen alue
p. 050 575 3636

Virpi Louhela-Risteelä
keskinen alue
p. 044 703 9575

Minna Koistinen
eteläinen alue
p. 044 703 9196

tai etunimi.sukunimi@ouka.fi