Valinnat eri luokilla

Peruskoulussa opiskellaan pääasiassa kaikille yhteisiä aineita, mutta tietyille luokka-asteille siirryttäessä oppilas tekee koulunkäynnissään valintoja. Valinnat tehdään Oulun kaupungin kouluissa toisella, neljännellä, kuudennella, seitsemännellä ja yhdeksännellä luokalla.

Vuoden 2020 alusta lähtien ensimmäinen vieras kieli (A1-kieli) alkaa 1. luokalla. Kielivalinta tehdään esiopetusvuoden keväällä oman tulevan koulun tarjoamista kielivaihtoehdoista. 

Toisen luokan valinnat

Toisella luokalla oppilas voi pyrkiä 3. luokalta alkaville erikoisluokille: kuvataide-, liikunta- tai musiikkiluokalle. Erikoisluokkien valintakokeet ovat vuosittain helmikuussa.

Erikoisluokkien opinnot sisältyvät valinnaisten aineiden tuntikiintiöön sekä alakoulussa että yläkoulussa. Erikoisluokalla opiskelevat oppilaat eivät voi valita 5. luokalla alkavia valinnaisaineita. Samoin yläkoulun puolella erikoisluokkatunnit sisältyvät valinnaisten aineiden tuntikiintiöön.

Mikäli erikoisluokan oppilas valitsee myös 5. luokalta alkavan vapaaehtoisen A2-kielen, hän ei voi valita valinnaisia aineita myöskään yläkoulussa.

Neljännen luokan valinnat

Oppilas valitsee 4. luokan keväällä 5. luokalla alkavan valinnaiset aineet. Oulussa on laadittu opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti paikallinen valinnaisainetarjotin. Koulut valitsevat tarjottimelta koulun valinnaiset aineet. Oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa valinnaisaineet maalis-huhtikuussa Wilman kautta. 

Oppilas voi valita valinnaisaineeksi vapaaehtoisen kielen (A2-kieli).  Kieliryhmän syntyminen edellyttää, että vähintään 12 oppilasta on valinnut kyseisen kielen. Valittuaan kielen oppilas opiskelee sitä 9. luokan loppuun asti.

Huom! Syksyllä 2019 koulunsa aloittaneet ja sitä nuoremmat valitsevat A2-kielen jo 3. luokalla, ja A2-kielen opiskelu alkaa 4. luokalla.

Viidennen luokan valinnat

5. luokan keväällä oppilas valitsee 6. luokalta alkavia valinnaisia aineita. Valinnaisia aineita on 5. ja 6. luokalla kummallakin kaksi vuosiviikkotuntia.

Kuudennen luokan valinnat

Kaikille erikoisluokille otetaan uusia oppilaita myös 7. luokalle. Valintatestit ovat vuosittain helmikuussa.

Seitsemännelle luokalle siirtyminen ja valinnat

Peruskoulun 7. vuosiluokalle siirtyminen merkitsee monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä nivelkohdassa tulee uusia oppiaineita, kuten kotitalous, uusia opettajia ja osalle myös uusi koulu. Alakoulussa opiskeltu yhtenäinen ympäristöoppi jakautuu fysiikkaan, kemiaan, biologiaan, maantietoon ja terveystietoon. Käsityö jatkuu alakoulun tapaan yhteisenä käsityöoppiaineena myös yläkoulun puolella.

Seitsemännellä luokalla valitaan 8. luokalta alkavat valinnaiset aineet samalla tavalla kuin 4. luokalla. A2-kielen ja erikoisluokan valinta vaikuttavat valinnaisten aineiden määrään. 

Yhdeksännen luokan valinnat

Kaikilla peruskoulun hyväksytysti suorittaneilla on kelpoisuus jatko-opiskeluun toisen asteen oppilaitoksessa: lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Niihin haetaan yhteishaussa yhdeksännen luokan keväällä.

Lue lisää yhteishausta lukiokoulutuksen sivuilta.

värikyniä