Lukio-opiskelu

Lukiokoulutus on väylä yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen.

Lukiossa ei ole luokkia vaan opetusryhmiä. Jokainen opiskelija etenee omaa tahtiaan opintosuunnitelmansa mukaisesti. Lukion voi suorittaa 2–4 vuodessa. Kolmen vuoden opiskeluaika on yleisin.

Lukuvuosi viidessä periodissa

Lukion lukuvuosi on jaettu periodeihin. Oulun lukioiden lukuvuosi jakaantuu viiteen periodiin, joista jokaisella on oma lukujärjestys. Opiskelijan työmäärä vaihtelee periodeittain riippuen valituista opintojaksoista.

Lukio-opintojen laajuus on 150 opintopistettä. Opinnot koostuvat pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista. Oppimäärään voi lisäksi sisältyä lukiodiplomeja ja muita valinnaisia opintoja. Lukioiden kurssitarjontaan voit tutustua lukioiden omilla kotisivuilla.

Opinnot tarjotaan opiskelijalle opintojaksoina. Opintojaksot rakennetaan moduuleista ja yksi opintojakso voi sisältää yhden tai useamman oppiaineen moduuleja. 

Jokainen opintojakso arvioidaan omana kokonaisuutenaan. Arvosana perustuu mahdollisiin kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin sekä monipuoliseen opittujen tietojen, taitojen ja työskentelyn arviointiin. Monen oppiaineen yhteisessä opintojaksossa jokaisesta oppiaineesta annetaan oma arvosana. 

Osan lukio-opinnoista voi suorittaa myös itsenäisesti. Itsenäinen opiskelu sisältää erillisiä töitä, esimerkiksi projektitöitä opettajan ohjauksessa. 

Oppilaitosyhteistyötä ja vaihtojaksoja

Lukiot tekevät yhteistyötä muiden lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Lukiolainen voi sisällyttää opintoihinsa myös korkeakoulujen tarjoamia kurkistuskursseja. Lue lisää Opinnot muissa oppilaitoksissa -sivulta.

Muissa Oulun kaupungin lukioissa voi opiskella joko yksittäisiä opintojaksoja tai vaihtoperiodin.

Kunkin lukion yhteistyöjärjestelyistä ja niiden hyödyntämisestä oman opinto-ohjelman laadinnassa saat lisätietoa lukioiden kotisivuilta, lukioiden rehtoreilta ja opinto-ohjaajilta.

Päättöarvosana ja päättötodistus

Oppiaineen päättöarvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen keskiarvon mukaan. Päättöarvosanaa voidaan korottaa erillisessä kuulustelussa tai muun lisänäytön perusteella.

Päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on hyväksyttävästi suorittanut lukion oppimäärän.

Lue lisää lukio-opiskelusta Ouluun lukioon -oppaasta. 

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja