Opinnot muissa oppilaitoksissa

 

Lukio-opintoja muissa lukioissa

Oulun kaupungin lukioiden opiskelijoilla on mahdollisuus valita omaan opinto-ohjelmaansa kursseja muista kaupungin lukioista. Erityistehtävän saaneiden lukioiden (Kastellin urheilulukio, Madetojan musiikkilukio, Oulun Lyseon lukion IB-ohjelma) erityisohjelmaan kuuluvat kurssit eivät kuitenkaan pääsääntöisesti ole avoimia muiden lukioiden opiskelijoille.

Kukin koulu asettaa järjestämilleen kursseille opiskelijamäärärajan sen mukaan, mitä opetusjärjestelyt edellyttävät. Pääsääntöisesti kursseille otetaan korkeintaan 36 opiskelijaa. Jos jollekin kurssille on halukkaita opiskelijoita enemmän kuin kurssille voidaan ottaa, ovat etusijalla kunkin lukion omat opiskelijat.

Lukioiden väliseen yhteistyöhön ja sen pelisääntöihin voit tutustua tarkemmin Rotokollassa.

Rotokolla (pdf)
 

Ammattilukiosta ammatti ja valkolakki

Ammattilukiossa ammatillisessa koulutuksessa oleville opiskelijoille järjestetään aikuislukion opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Ammattilukiossa on mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja joustavasti yksittäisistä lukiokursseista aina koko lukion oppimäärään asti. Opiskelija saa valmistuessaan ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen.

Oulun aikuislukio järjestää ammattilukion lukio-opinnot. Opinnot kestävät 3–4 vuotta

Lue lisää ammattilukiosta Oulun seudun ammattiopiston sivuilta.

 

Korkeakouluopintoja lukiolaisille

Oulun lukiolaiset voivat halutessaan sisällyttää vapaasti valittaviin lukio-opintoihinsa korkeakouluopintoja. Korkeakouluopintoihin tutustuminen jo lukioaikana auttaa jatko-opintojen suunnittelussa ja niihin hakeutumisessa.  
 
Kaikille avoimia korkeakouluopintoja tarjoavat avoimet yliopistot ja avoimet ammattikorkeakoulut. Osa niistä järjestää erityisesti lukiolaisille suunnattuja opintoja. Voit lukiolaisena valita opintoja sekä avoimesta tarjonnasta että lukiolaisille suunnatusta tarjonnasta.

Monet opinnoista suoritetaan verkossa, joten voit valita opintoja myös muista kuin oululaisista korkeakouluista. 
 

Tutustu opintotarjontaan:

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Helsingin yliopisto  

Joensuun yliopisto  

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Jyväskylän yliopisto 

KARELIA ammattikorkeakoulu 

LUMA -opetustarjonta lukiolaisille  

Oulun ammattikorkeakoulu 

Oulun yliopisto  

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 


Avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat pääsääntöisesti maksullisia. Mikäli ilmoittaudut maksullisiin opintoihin, vastaat maksuista itse.

Osa korkeakoulujen lukiolaisille suunnatuista opinnoista on kuitenkin maksuttomia. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston tarjoamat Oulun ja Lapin avoimien yliopistojen opinnot ovat Oulun kaupungin lukiolaisille maksuttomia. Muut, esimerkiksi abikurssit, ovat maksullisia.  
 
HUOM! Jos ilmoittaudut Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston tarjoamalle Oulun tai Lapin avoimen yliopiston kurssille, kirjoita Lisätieto-kenttään, minkä Oulun lukion opiskelija olet. Muutoin sinulta peritään maksu opinnoista. 
 
Ota huomioon korkeakouluopintojen laajuus ja työmäärä, kun suunnittelet opintoja lukio-opintojen rinnalle. Suunnittelussa ja valinnassa auttaa oma opinto-ohjaaja. Lukion rehtori päättää opintojen hyväksilukemisesta.