Yhteistyö

 

Lukio-opintoja muissa lukioissa

Oulun kaupungin lukioiden opiskelijoilla on mahdollisuus valita omaan opinto-ohjelmaansa kursseja muista kaupungin lukioista. Erityistehtävän saaneiden lukioiden (Kastellin urheilulukio, Madetojan musiikkilukio, Oulun Lyseon lukion IB-ohjelma) erityisohjelmaan kuuluvat kurssit eivät kuitenkaan pääsääntöisesti ole avoimia muiden lukioiden opiskelijoille.

Kukin koulu asettaa järjestämilleen kursseille opiskelijamäärärajan sen mukaan, mitä opetusjärjestelyt edellyttävät. Pääsääntöisesti kursseille otetaan korkeintaan 36 opiskelijaa. Jos jollekin kurssille on halukkaita opiskelijoita enemmän kuin kurssille voidaan ottaa, ovat etusijalla kunkin lukion omat opiskelijat.

Lukioiden väliseen yhteistyöhön ja sen pelisääntöihin voi tutustua tarkemmin Rotokollassa.

Rotokolla (pdf)

Ammatillisia opintoja lukiolaisille

Oulun seudun ammattiopisto ja Oulun kaupungin lukiot tarjoavat lukiolaisille mahdollisuuden sisällyttää 2. vuoden lukio-opintoihin ammatillisesti suuntautuvan opintojakson.

Ammatillisten opintojen avulla voi tutustua tiettyyn ammattialaan ja edistää jatko-opintovalmiuksia. Opintokokonaisuus voi auttaa lukiolaista selviytymään paremmin ammattikorkeakoulun tai yliopiston opintojen harjoituksissa ja käytännön työtehtävissä. Lukiolaiset ovat kokeneet opintojakson selkeyttäneen alavalintaansa.

Lue lisää ammatillisista opinnoista Oulun seudun ammattiopiston sivuilta.

Ammattilukiosta ammatti ja valkolakki

Ammattilukiossa ammatillisessa koulutuksessa oleville opiskelijoille järjestetään aikuislukion opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Ammattilukiossa opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja joustavasti yksittäisistä lukiokursseista aina koko lukion oppimäärään asti. Opiskelija saa valmistuessaan ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen.

Oulun aikuislukio järjestää ammattilukion lukio-opinnot. Opinnot kestävät 3–4 vuotta

Lue lisää ammattilukiosta Oulun seudun ammattiopiston sivuilta.