Kulttuurin apurahat ja -avustukset

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut tukee avustuksilla taiteen ja kulttuurin toimijoita sekä taiteen ammattilaisia ja heidän muodostamia työryhmiä.

 

Kaikki Oulun kaupungilta haettavissa olevat avustukset löytyvät tästä linkistä.

 

Yhteystiedot

Johanna Tuukkanen
kulttuuripalvelupäällikkö
johanna.tuukkanen@ouka.fi
puh. 044 703 7510

Sami Ylisaari
kulttuurijohtaja

sami.ylisaari@ouka.fi
puh. 040 668 3578

Kulttuuriapurahat ja -avustukset

 

Avustusklinikka hakemusten laatimisen tueksi katsovissa YouTubessa

Kulttuuripalvelut järjestää tänä vuonna avustusklinikan kulttuuriavustusten laatimisen tueksi.

Avustusklinikka-tilaisuus järjestettiin kulttuuritalo Valveella tiistaina 27.9. Avustusklinikkan tallenteen voi katsoa Oulun kaupungin YouTube-kanavalla. Pääset lähetykseen tästä linkistä.

Ohjelma:
Avustuslajit ja myöntämisperiaatteet
Millainen on hyvä hakemus?
eAsiointi
Q&A

Avustusklinikan asiantuntijoina kulttuurijohtaja Sami Ylisaari ja kulttuuripalvelupäällikkö Johanna Tuukkanen.

 

Oulun kaupungin kulttuuriavustusten hakuaika muuttuu

Vuoden 2023 kulttuuriavustukset ovat haettavana 10.10.–4.11.2022.

 

Oulun Valistustalorahaston apurahat 2022

Oulun Valistustalorahaston apurahojen 2022 hakuaika on 7.3.–1.4.2022 klo 15.30.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden hallinnoima rahasto tukee apurahoillaan Oulun kulttuurielämää. Apurahoja voidaan myöntää taiteen ja kulttuurin eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille.

Apurahoja kohdennetaan ensi sijassa taiteelliseen työskentelyyn, taideteoksiin ja taiteellisiin produktioihin. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita käsikirjoittaminen, joka on noussut entistä merkittävämpään asemaan taiteellisen luomisen muotona. Apurahoilla halutaan tukea myös tarinoiden tai tuotantojen alkuvaiheen kehittelytyötä muun muassa av- ja elokuvatuotantojen, tapahtumien tai immersiivisten taideteosten luomiseksi. Haettava avustus voi kattaa esimerkiksi 1–2 kuukauden työskentelyn joko itsenäisesti tai yhteistyössä tuottajan kanssa.

Ehdotuksen apurahoista valmistelee työryhmä ja valintaa ohjaavat sivistys- ja kulttuurilautakunnan hyväksymät apurahaperiaatteet. 

 

Vuoden 2022 kulttuu­ria­vus­tukset on jaettu

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut tukee vuosittain avustuksilla taiteen ja kulttuurin toimijoita sekä taiteen ammattilaisia ja heidän muodostamiaan ryhmiä. Vuonna 2022 avustuksia jaettiin yhteensä 414 210 euroa 142 hakijalle. Päätöksen avustuksen saajista teki kulttuurijohtaja.

Myönnettyjen tukien rahamäärä laski edelliseen vuoteen verrattuna, mutta hakemusten määrä kasvoi hieman kaikissa avustuskategorioissa. Kaiken kaikkiaan vuodelle 2022 hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 252 kappaletta, yhteensä 1 083 571 eurolla.

Taide- ja kulttuuriavustukset olivat haettavissa 1.–26.11.2021. Avustuslajeja oli neljä: Tuki tapahtumien ja festivaalien järjestämiseen, projektiavustus, yhdistysten toiminta-avustus ja ammattitaiteilijoiden työtilatuki.

Katso avustusten saajat tästä linkistä (PDF).

Lisätietoja: Vt Kulttuurijohtaja Jouni Pääkkölä, jouni.paakkola@ouka.fi, p. 050 3618109

 

Kulttuurin ja taiteen kumppanuussopimukset
kaudella 2022–2024

Oulun kaupungin taiteen ja kulttuurin kumppanuussopimukset on solmittu seuraavien oululaisten kulttuurikentän toimijoiden kanssa seuraavilla vuosittaisilla avustussummilla:

Flow ry, 45 000€
JoJo – Oulun Tanssin Keskus ry, 120 000€
Kulttuuriosuuskunta ILME, 20 000€
Mieskuoro Huutajat ry, 30 000€
Nukketeatteriyhdistys Akseli Klonk ry, 90 000€
Oulun elokuvakeskus ry, 125 000€
Oulun kirjailijaseura ry, 25 000€
Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry, 130 000€
Oulun musiikkivideofestivaalit ry, 35 000€
Oulun Sarjakuvaseura ry, 25 000€
Oulun taiteilijaseura 63 ry, 40 000€
Oulu Urban Culture ry, 25 000€
Pohjoinen valokuvakeskus ry, 60 000€
PROTO-Pohjois-Suomen muotoilijat ry, 30 000€
Soiva Siili Ay, 20 000€
TaikaBox ry, 20 000€
The Irish Music Society of Oulu ry, 35 000€
Uleåborg Jazz Organisation ry /Oulu All Star Big Band, 30 000€

Kaikki Oulun kaupungilta haettavissa olevat avustukset löytyvät osoitteesta www.ouka.fi/avustukset

 

--------------------------------------------------

Kulttuurin sopimuskumppanit sopimuskaudelle 2022 – 2024 haettiin avoimella julkisella haulla

Valinta perustuu hakijoiden ja hakemusten arviointiin sekä keskinäiseen vertailuun. Arviointiin osallistuu Oulun kaupungin kulttuuripalvelujen eri taiteenalojen ja kulttuurin asiantuntijoita. Päätöksen tekee kulttuurijohtaja.

Kumppanuussopimus voidaan solmia ammattimaisesti toimivan oikeustoimikelpoisen yhteisön kanssa. Sopimuskumppani voi olla rekisteröity yhdistys, osuuskunta tai voittoa tavoittelematon yritys. Hakijan kotikunnan tulee olla Oulu. Tarkemmat kriteerit nähtävissä liitteenä tällä verkkosivulla.

Kulttuurikumppaneiden valinnat julkistetaan lokakuussa 2021.