Kulttuuriapurahat ja -avustukset

 

 

Kulttuurin sopimuskumppanit sopimuskaudelle 2022 – 2024 haetaan avoimella julkisella haulla

Hakuaika on 16.8. – 19.9.2021. Valinta perustuu hakijoiden ja hakemusten arviointiin sekä keskinäiseen vertailuun. Arviointiin osallistuu Oulun kaupungin kulttuuripalvelujen eri taiteenalojen ja kulttuurin asiantuntijoita. Päätöksen tekee kulttuurijohtaja.

Hakeminen tapahtuu lomakkeella, joka on liitteenä tällä verkkosivulla.

Kumppanuussopimus voidaan solmia ammattimaisesti toimivan oikeustoimikelpoisen yhteisön kanssa. Sopimuskumppani voi olla rekisteröity yhdistys, osuuskunta tai voittoa tavoittelematon yritys. Hakijan kotikunnan tulee olla Oulu. Tarkemmat kriteerit nähtävissä liitteenä tällä verkkosivulla.

Kulttuurikumppaneiden valinnat julkistetaan lokakuussa 2021.

Tiedustelut:

Arja Huotari, kulttuuripalvelupäällikkö
arja.a.huotari@ouka.fi
puh. 044 703 7510

 

--------------------------------------------------

Pienavus­tukset kulttuu­ri­ta­pah­tumien järjes­täjille

Kulttuuripalvelut on varannut määrärahan käytettäväksi kulttuuritapahtumajärjestäjien toiminnan tukemiseen Oulussa. Kulttuuritapahtumien järjestämiseen tarkoitettu pienavustus on suuruudeltaan enintään 500 euroa. Avustuksen hakuaika on jatkuva ja päätökset avustusten saajista tekee kulttuurijohtaja. Tapahtumajärjestäjät voivat hakea pienavustusta yleisölle avoimien kulttuuritapahtumien järjestelykuluihin.

Kulttuuriavustusten yleiset myöntämisperiaatteet ja tarvittavat lomakkeet löytyvät tältä verkkosivulta. Hakemukset toimitetaan liitteineen ensisijaisesti sähköisenä osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

--------------------------------------------------

Oulun kaupungin vuoden 2021 kulttuuriavustuksiin ja Oulun Valistustalon apurahoihin lisäaikaa ja muutosmahdollisuus

3.5.2021
Päivitetty 27.8.2021

Koronavirusepidemian vuoksi on jouduttu perumaan tai siirtämään paljon kulttuuritapahtumia ja -toimintaa. Oulun kaupungin kulttuuripalvelut helpottaa kulttuuritoimijoiden tilannetta mahdollistamalla muutoksia avustusten ja apurahojen käyttötarkoitukseen sekä antamalla lisäaikaa avustusten käytölle. 

Jos vuoden 2021 kulttuuriavustuksen tai -apurahan saaja on koronavirusepidemian vuoksi estynyt käyttämään avustusta myönnettyyn tarkoitukseen, käyttötarkoitukseen on mahdollista hakea muutosta. Mikäli käyttötarkoitus muuttuu merkittävästi, käyttötarkoituksen muutos tulee hakea kirjallisesti oheisella lomakkeella. Samaan käyttötarkoitukseen tai lähellä sitä olevaan tarkoitukseen avustuksen voi käyttää jatketun käyttöajan puitteissa ilman muutoshakemusta.

Myönnettyjen avustusten ja apurahojen käyttöaikaa on jatkettu vuoden 2022 kesäkuun loppuun saakka. Avustusten ja apurahojen käyttö tulee tilittää vuoden 2022 syyskuun loppuun mennessä.

Avustusten saajille on tiedotettu asiasta henkilökohtaisesti.

Lisätietoja:

Arja Huotari, kulttuuripalvelupäällikkö
arja.a.huotari@ouka.fi
puh. 044 703 7510

 

--------------------------------------------------

Taide- ja kulttuuriavustukset vuodelle 2021 on jaettu

Helmikuu 2021

Oulun kaupungin kulttuuripalvelujen taide- ja kulttuuriavustukset on myönnetty vuodelle 2021. Kaikille hakijoille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Tukea on myönnetty taiteen ja kulttuurin toimijoille sekä taiteen ammattilaisille ja heidän muodostamille työryhmille. Avustuksilla tuetaan tapahtumien järjestämistä, taiteen ja kulttuurin projekteja sekä kulttuurialan yhdistysten toimintaa. Tukea on myönnetty myös taiteen ammattilaisten työtilojen vuokrakuluihin.

Avustuksia haettiin noin miljoonan euron arvosta ja niihin käytettävissä oleva määräraha on tänä vuonna 460 000 euroa. Kulttuurijohtajan tekemät päätökset avustusten saajista perustuvat kulttuuripalvelujen eri taiteenalojen ja kulttuurin asiantuntijoiden arvioon.

 

--------------------------------------------------

Oulun kaupungin vuoden 2020 kulttuuriavustuksiin lisäaikaa ja muutosmahdollisuus

1.4.2020

Koronavirusepidemian vuoksi on jouduttu perumaan tai siirtämään paljon kulttuuritapahtumia ja -toimintaa. Oulun kaupungin kulttuuripalvelut helpottaa kulttuuritoimijoiden tilannetta mahdollistamalla muutoksia avustusten käyttötarkoitukseen sekä antamalla lisäaikaa avustusten käytölle. 

Jos vuoden 2020 kulttuuriavustuksen saaja on koronavirusepidemian vuoksi estynyt käyttämään avustusta myönnettyyn tarkoitukseen, käyttötarkoitukseen on mahdollista hakea muutosta. Mikäli käyttötarkoitus muuttuu merkittävästi, käyttötarkoituksen muutos tulee hakea kirjallisesti oheisella lomakkeella. Samaan käyttötarkoitukseen tai lähellä sitä olevaan tarkoitukseen avustuksen voi käyttää jatketun käyttöajan puitteissa ilman muutoshakemusta.

Myönnettyjen avustusten käyttöaikaa on jatkettu vuoden 2021 kesäkuun loppuun saakka. Avustusten käyttö tulee tilittää vuoden 2021 syyskuun loppuun mennessä.

Avustusten saajille on tiedotettu asiasta henkilökohtaisesti.

Lisätietoja:

Arja Huotari, kulttuuripalvelupäällikkö
arja.a.huotari@ouka.fi
puh. 044 703 7510

Samu Forsblom, kulttuurijohtaja
samu.forsblom@ouka.fi
puh. 044 703 7558

 

--------------------------------------------------

Kulttuurin ja taiteen kumppanuussopimukset
kaudella 2018–2021

Oulun kaupungin taiteen ja kulttuurin kumppanuussopimukset on solmittu seuraavien oululaisten kulttuurikentän toimijoiden kanssa:

Flow ry
The Irish Festival of Oulu ry
JoJo – Oulun Tanssin Keskus ry
Kulttuuriosuuskunta ILME
Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry
Nukketeatteriyhdistys Akseli Klonk ry
Uleåborg Jazz Organisation ry /Oulu All Star Big Band
Oulun elokuvakeskus ry
Oulun musiikkivideofestivaalit ry
Oulun Sarjakuvakeskus ry
Oulun taiteilijaseura 63 ry
Pohjoinen valokuvakeskus ry
Proto ry
Soiva Siili Ay
Oulun kirjailijaseura ry. 

Kaikki Oulun kaupungilta haettavissa olevat avustukset löytyvät osoitteesta www.ouka.fi/avustukset

 

Yhteystiedot

Arja Huotari, kulttuuripalvelupäällikkö
arja.a.huotari@ouka.fi
puh. 044 703 7510

Samu Forsblom, kulttuurijohtaja
samu.forsblom@ouka.fi
puh. 044 703 7558