Kulttuuriapurahat ja -avustukset

Kulttuuriavustukset vuodelle 2021 haettavissa marraskuussa

28.10.2020

Oulun kaupungin vuoden 2021 kulttuuriavustukset ovat haettavina 2.–27.11.2020. Hakemusten tulee olla perillä pe 27.11. klo 15.30 mennessä.

Avustuksia voidaan myöntää taiteen ja kulttuurin toimijoille sekä taiteen ammattilaisille ja heidän muodostamilleen työryhmille. Avustuslajeja on neljä: tuki tapahtumien ja festivaalien järjestämiseen, projektiavustus, yhdistysten toiminta-avustus sekä ammattitaiteilijoiden työtilatuki.

Avustuksien myöntämisessä noudatetaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan vahvistamia avustusperiaatteita. Päätökset myönnettävistä avustuksista tekee kulttuurijohtaja tammikuun 2021 aikana asiantuntijavalmistelun perusteella. Hakemusten arviointiin osallistuvat Oulun kaupungin kulttuuripalvelujen eri alojen asiantuntijat.

Vuodelle 2020 myönnettyjen avustusten käyttöaikaa on koronaepidemian vuoksi jatkettu vuoden 2021 kesäkuun loppuun saakka. Huomioithan, että mikäli toiminta ja siihen myönnetyn avustuksen käyttö on siirtynyt vuodelle 2021, samaan tarkoitukseen ei myönnetä uutta avustusta.

Avustusten hakulomakkeet löytyvät näiltä sivuilta. Tallennathan lomakkeen omalle koneellesi ennen sen täyttämistä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa kulttuuritalon johtaja, kulttuuripalvelupäällikkö Arja Huotari: arja.a.huotari@ouka.fi, puh. 044 703 7510

--------------------------------------------------

Oulun kaupungin vuoden 2020 kulttuuriavustuksiin lisäaikaa ja muutosmahdollisuus

1.4.2020

Koronavirusepidemian vuoksi on jouduttu perumaan tai siirtämään paljon kulttuuritapahtumia ja -toimintaa. Oulun kaupungin kulttuuripalvelut helpottaa kulttuuritoimijoiden tilannetta mahdollistamalla muutoksia avustusten käyttötarkoitukseen sekä antamalla lisäaikaa avustusten käytölle. 

Jos vuoden 2020 kulttuuriavustuksen saaja on koronavirusepidemian vuoksi estynyt käyttämään avustusta myönnettyyn tarkoitukseen, käyttötarkoitukseen on mahdollista hakea muutosta. Mikäli käyttötarkoitus muuttuu merkittävästi, käyttötarkoituksen muutos tulee hakea kirjallisesti oheisella lomakkeella. Samaan käyttötarkoitukseen tai lähellä sitä olevaan tarkoitukseen avustuksen voi käyttää jatketun käyttöajan puitteissa ilman muutoshakemusta.

Myönnettyjen avustusten käyttöaikaa on jatkettu vuoden 2021 kesäkuun loppuun saakka. Avustusten käyttö tulee tilittää vuoden 2021 syyskuun loppuun mennessä.

Avustusten saajille on tiedotettu asiasta henkilökohtaisesti.

Lisätietoja:

Arja Huotari, kulttuuripalvelupäällikkö
arja.a.huotari@ouka.fi
puh. 044 703 7510

Samu Forsblom, kulttuurijohtaja
samu.forsblom@ouka.fi
puh. 044 703 7558

 

--------------------------------------------------

Kulttuuri-ilmaston muutos alkuun – kulttuuriavustuksia useammalle hakijalle

17.2.2020

Taide- ja kulttuuriavustukset 2020 on jaettu

Oulun uuden kulttuuristrategian päämäärä on kulttuuri-ilmaston muutos. Keskeisiä toimijoita päämäärän toteutumisessa ovat taiteen ja kulttuurin ammattilaiset ja muut luovien alojen tekijät. Uusi kulttuuristrategia ohjaa myös harkinnanvaraista taide- ja kulttuuriavustustoimintaa.

Kulttuuristrategian tavoitteiden mukaisesti avustuksia on kohdennettu taiteen ammattilaisten työn tukemiseen, nuorten omaan kulttuuritoimintaan sekä lastenkulttuuriin, kulttuurihyvinvointiin ja kaupunginosakulttuuriin.  Avustusperiaatteita uudistettiin ja selkeytettiin tälle vuodelle. Avustuslajeja on nyt aiempaa vähemmän ja hakeminen helpompaa, kun tukimuotojen kohdennusta on selkiytetty.

Tänä vuonna kaupungin talousarviossa kulttuuriavustusten määrärahaa myös korotettiin 200 000 eurolla. Vuonna 2019 kulttuuriavustuksiin käytettiin 187 020 euroa, nyt oli jaettavana 387 020 euroa.

Näiden muutosten vuoksi kulttuuriavustusten saajia on nyt enemmän kuin aiempina vuosina. Avustuksia myönnettiin kulttuuritapahtumiin, yhdistysten toimintaan sekä projekteihin ja taitelijoiden työtiloihin. Mukana avustusten saajissa on edelleen useita perinteisiä kulttuurialan toimijoita ja tapahtumien järjestäjiä. Yhteensä kulttuuriavustusta myönnettiin nyt 130 hakijalle.

Taide- ja kulttuuriavustusten saajat 2020 (PDF)

Oulun kulttuuristrategia 2030 (PDF)
Oulun kulttuuristrategian 2030 tiivistelmä (PDF)

 

--------------------------------------------------

Pienavustukset kulttuuritapahtumien järjestäjille

Päivitys 29.6.2020: Vuoden 2020 kulttuuriavustusten ja myös pienavustusten määrärahat on käytetty eikä avustuksia ole enää haettavissa tälle vuodelle.

Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelut on varannut tämän vuoden talousarvioon määrärahan käytettäväksi kulttuuritapahtumajärjestäjien toiminnan tukemiseen. Pienavustukset on uusi avustuslaji, johon on päädytty valtuustoaloitteen perusteella.

Kulttuuritapahtumien järjestämiseen tarkoitettu pienavustus on suuruudeltaan enintään 500 euroa. Avustuksen hakuaika on jatkuva ja päätökset avustusten saajista tekee kulttuurijohtaja. Tapahtumajärjestäjät voivat hakea pienavustusta yleisölle avoimien kulttuuritapahtumien järjestelykuluihin.

Hakemukset toimitetaan liitteineen ensisijaisesti sähköisenä osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

Kulttuuriavustusten yleiset myöntämisperiaatteet ja tarvittavat lomakkeet löytyvät tältä verkkosivulta.

 

--------------------------------------------------

Kulttuurin ja taiteen kumppanuussopimukset
kaudella 2018–2021

Oulun kaupungin taiteen ja kulttuurin kumppanuussopimukset on solmittu seuraavien oululaisten kulttuurikentän toimijoiden kanssa:

Flow ry
The Irish Festival of Oulu ry
JoJo – Oulun Tanssin Keskus ry
Kulttuuriosuuskunta ILME
Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry
Nukketeatteriyhdistys Akseli Klonk ry
Uleåborg Jazz Organisation ry /Oulu All Star Big Band
Oulun elokuvakeskus ry
Oulun musiikkivideofestivaalit ry
Oulun Sarjakuvakeskus ry
Oulun taiteilijaseura 63 ry
Pohjoinen valokuvakeskus ry
Proto ry
Soiva Siili Ay
Oulun kirjailijaseura ry. 

Kaikki Oulun kaupungilta haettavissa olevat avustukset löytyvät osoitteesta www.ouka.fi/avustukset

Kulttuuriavustukset

Hakulomakkeet vuodelle 2021

Tallenna lomake koneellesi ennen sen täyttämistä.

Projektiavustushakemus (doc)
Projektiavustushakemus (PDF)
Tapahtuma-avustushakemus (doc)
Tapahtuma-avustushakemus (PDF)
Työtilatukihakemus (doc)
Työtilatukihakemus (PDF)
Yhdistysten toiminta-avustushakemus (doc)
Yhdistysten toiminta-avustushakemus (PDF)

--

Avustusten myöntämisperiaatteet
(– sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätös 25.9.2019)

--

Muutoksenhakulomake (15.4.2020)

Muutoksenhakulomake (doc)
Muutoksenhakulomake (PDF)

Tilityslomakkeet

Vuoden 2020 avustusten tilityslomake
Vuoden 2019 avustusten tilityslomake
Vuoden 2018 avustusten tilityslomake

Myönnetyt avustukset

2019 kulttuuriavustuksen saaneet
2018 kulttuuriavustuksen saaneet
2008–2017 kulttuuriavustusten jako