Kulttuuriapurahat ja -avustukset

Taide- ja kulttuuriavustusten myöntämisperusteet muuttuvat vuodelle 2020,
ha
kuaika 4.-29.11. 2019 

Oulu kaupungin harkinnanvaraisten taide- ja kulttuuriavustusten myöntämisperusteet muuttuvat. Avustuslajeja on aiempaa vähemmän ja hakeminen helpompaa, sillä tukimuotojen kohdennus on tehty selkeämmäksi.

Tukimuotoja on jatkossa neljä: 1. taide- ja kulttuurialan yhdistysten toiminta-avustus 2. projektiavustus 3. tapahtuminen ja festivaalien tuki sekä 4. ammattitaiteilijan työtilatuki.

Erillistä ammattitaitelijan työskentelyapurahaa ei enää ole haettavana, vaan tuki työskentelyyn sisältyy projektin kokonaisuuteen.

Taide- ja kulttuurialan yhdistysten toiminta-avustus on tarkoitettu vakiintuneen toiminnan tueksi. Projektiavustuksella voidaan tukea yksittäisiä hankkeita ja projekteja. Projektiavustuksessa voi saada tukea esimerkiksi materiaaleihin, matkoihin ja työskentelyyn. Tapahtumien ja festivaalien tuki voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomaan toimintaan. Ammattitaitelijan työtilatuki on samalla tavoin harkinnanvaraista kuin muidenkin avustuslajien mukainen tuki. Työtilatuen hakemuksen mukana tulee olla työsuunnitelma vuodelle, jota hakemus koskee.

 

Ohjeet hakulomakkeen täyttämiseksi

  1. Tallentakaa kopio lomakkeesta omalle koneelle ennen lomakkeen täyttöä
  • Napauttakaa lataussymbolia ruudun ylälaidasta (yleensä oik. ylhäällä)
  • Valitkaa ”tallenna kohde nimellä”
  • Tallentakaa lomake tietokoneellenne haluamaanne kohtaan
  1. Täyttäkää lomake
  • Avatkaa tallentamanne lomakkeen kopio Adobe Reader -ohjelman avulla
  • Täyttäkää lomake ja tallentakaa se koneellenne
  1. Lähettäkää lomake liitetiedostona sähköpostin liitteenä

 

Vuoden 2020 taide- ja kulttuuriavustukset ovat haettavina 4. – 29.11. 2019. Hakuaikaa on aikaistettu edellisistä vuosista, koska tavoitteena on saada avustukset maksuun pian vuodenvaihteen jälkeen. Päätökset tekee kulttuurijohtaja ja valmistelusta vastaa kulttuuripalvelupäällikkö. Kaikkien neljän avustuslajin hakemusten arviointiin osallistuvat Oulun kaupungin kulttuuripalvelujen eri alojen asiantuntijat.

Oulun kaupunki edistää ja mahdollistaa taiteen tekemistä ja kulttuurin harrastamista vuosittain kulttuuriavustuksilla. Joka vuosi tuetaan yksittäisiä taiteen ammattilaisia, kulttuurijärjestöjen toimintaa, kulttuuritapahtumia ja paikallisuutta yhteensä noin miljoonalla eurolla. 

Lisätietoa:
kulttuuripalvelupäällikkö
Arja Huotari
arja.a.huotari@ouka.fi
Puh 044 703 7510

 

Kulttuurin ja taiteen kumppanuussopimukset kaudelle 2018-2021

Oulun kaupungin taiteen ja kulttuurin kumppanuussopimukset on solmittu seuraavien oululaisten kulttuurikentän toimijoiden kanssa:

Flow ry
The Irish Festival of Oulu ry
JoJo – Oulun Tanssin Keskus ry
Kulttuuriosuuskunta ILME
Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry
Nukketeatteriyhdistys Akseli Klonk ry
Uleåborg Jazz Organisation ry /Oulu All Star Big Band
Oulun elokuvakeskus ry
Oulun musiikkivideofestivaalit ry
Oulun Sarjakuvakeskus ry
Oulun taiteilijaseura 63 ry
Pohjoinen valokuvakeskus ry
Proto ry
Soiva Siili Ay
Oulun kirjailijaseura ry. 

 

Kaikki Oulun kaupungilta haettavissa olevat avustukset löytyvät osoitteesta www.ouka.fi/avustukset

Kulttuuriavustukset 

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätös 25.9.2019: 

Avustusten 2020 myöntämisperiaatteet 

Hakulomakkeet

Vuoden 2020 Yhdistysten toiminta-avustus

Vuoden 2020 Projektiavustus

Vuoden 2020 Tapahtuma-avustus

Vuoden 2020 Työtilatukiavustus

 

Tilityslomakkeet

Vuoden 2019 avustusten tilityslomake

Vuoden 2018 avustusten tilityslomake

Myönnetyt avustukset

Vuonna 2019 kulttuuriavustuksen saaneet

Vuonna 2018 kulttuuriavustuksen saaneet

2008-2017 myönnetyt kulttuuriavustukset