Oulun kaupunginhallitus on hyväksynyt kulttuurin hyvinvointivaikutussuunnitelman vuosille 2021–2026. Kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti­suun­ni­telman tavoitteena on hyvinvointia lisäävän taide- ja kulttuu­ri­toi­minnan saaminen osaksi kaupungin palveluja.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelman tavoitteena on ohjata kaupungin kulttuuripalvelujen ja hyvinvointipalvelujen toimintaa. Se on voimassa vuoteen 2026 saakka, ja kehittyy toiminnan edetessä. Oulussa suunnitelma haluttiin kohdentaa kattavasti koskemaan eri väestöryhmiä. Työikäisten lisäksi suunnitelmassa nähdään omina kohderyhminään lapset, nuoret ja perheet, ikäihmiset sekä erityistä tukea tarvitsevat.

Tutustu Kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan!

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2021–2026. (PDF)

Lisätietoa kulttuurihyvinvoinnista Kulttuuritalo Valveen verkkosivuilla.