Pienavus­tukset kulttuu­ri­ta­pah­tumien järjes­täjille

Kulttuuripalvelut on varannut määrärahan käytettäväksi kulttuuritapahtumajärjestäjien toiminnan tukemiseen Oulussa. Kulttuuritapahtumien järjestämiseen tarkoitettu pienavustus on suuruudeltaan enintään 500 euroa.

Kulttuuriavustusten yleiset myöntämisperiaatteet ja tarvittavat lomakkeet löytyvät tältä verkkosivulta. 

Pienavustusten hakulomakkeet 2023

Kulttuuritapahtumien pienavustukset (pdf).