Yleiset kulttuuripalvelut

Yleiset kulttuuripalvelut tukee ja tuottaa kulttuuripalveluita koko Oulun alueelle. Se on mukana vahvistamassa taiteen ja kulttuurin toimintaedellytyksiä sekä parantamassa niiden saatavuutta. Yleiset kulttuuripalvelut tukee vapaan toimijakentän ja kuntalaisten oman kulttuuritoiminnan mahdollisuuksia, kehittää taide- ja kulttuurikasvatusta sekä kulttuurin moninaisuutta ja tasa-arvoa.

Yleiset kulttuuripalvelut on organisoitu kulttuuritalo Valveen toimintaan. Valve on paitsi kulttuuritoiminnan estradi ja vireä tapahtumien talo, myös työtila ja monien kulttuurialan yhdistysten koti Oulun keskustassa. Valveella tehdään monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden, taiteilijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa, ja se myös ylläpitää erilaisia tiloja taide- ja kulttuurialan käyttöön.

Yleisten kulttuuripalveluiden kokonaisuuteen kuuluu Valveen toiminta, Oulun Lastenkulttuurikeskuksen toiminta sekä kaupunginosakulttuurin ja kulttuurihyvinvoinnin palvelut.

Kaupunginosakulttuuri

Kaupunginosatoiminta tuottaa kulttuuripalveluita ja kehittää kulttuuritoiminnan mahdollisuuksia Oulun eri alueilla. Tapahtumia järjestetään eri puolilla kaupunkia paikallisten toimijoiden kanssa. Kaupunginosiin luodaan verkostoja, jotka mahdollistavat yhteisten tuotantojen ja vierailujen järjestämisen ja esimerkiksi festivaalien levittäytymisen koko kaupungin alueelle. Yhteistyötä tehdään myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa sekä osana nuorison ja ikäihmisten parissa tehtävää työtä.

Tutustu kaupunginosakulttuurin kokonaisuuteen Valveen sivuilla.

Kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvoinnin palveluiden tehtävänä on lisätä tietoa taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista sekä kehittää palvelujen tasa-arvoista saavutettavuutta. Terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut räätälöidään asiakaskohtaisesti ja vastaamaan erilaisiin tarpeisiin. Kulttuurihyvinvointitoiminnalla pyritään ehkäisemään yksinäisyyttä tai sosiaalista eriytymistä; osa-alueita ovat esimerkiksi kulttuurinen vanhustyö sekä osallistava ja soveltava taide. Oulun esimerkkejä ovat mm. Kaikukortti, Ikäihmisten kulttuurikummi- sekä Taideneuvola-toiminta.

Kulttuurin hyvinvointipalveluita kehitetään moniammatillisessa yhteistyössä kulttuuri- ja hyvinvointitoimijoiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. 

Tutustu kulttuurihyvinvointiin Valveen sivuilla.

Oulun lastenkulttuurikeskus

Lapset, nuoret ja perheet ovat Oulun lastenkulttuurikeskuksen kulttuuripalveluiden kohderyhmiä. Keskeinen osa toimintaa ovat Valveen elokuvakoulun ja sanataidekoulun taideopetusryhmät, tapahtumat ja festivaalit sekä elokuva- ja sanataiteen valtakunnallinen kehittämistyö. Vuosittaisia tuotantoja ovat mm. valtakunnallinen Lumotut sanat – lasten ja nuorten sanataidefestivaali sekä lasten itsetekemien elokuvien Oskari-kilpailu.

Lastenkulttuurikeskus tekee tiivistä yhteistyötä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa; se toimii mm. kulttuurikasvatussuunnitelmien kehittäjänä ja tarjoaa opettajille ja kasvattajille täydennyskoulutuksia. Oulun lastenkulttuurikeskuksen vastuulla on myös useita valtakunnallisia kehittämishankkeita, ja sen työntekijät toimivat asiantuntijoina valtakunnallisissa verkostoissa sekä kumppaneina kansainvälisissä projekteissa. Keskus on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.

Tutustu Oulun Lastenkulttuurikeskukseen Valveen sivuilla.

Kulttuuriapurahat ja -avustukset

Oulun kaupunki edistää ja mahdollistaa taiteen tekemistä ja kulttuurin harrastamista vuosittain kulttuuriavustuksilla. Vuonna 2020 tuetaan yksittäisiä taiteen ammattilaisia, kulttuurijärjestöjen toimintaa, kulttuuritapahtumia ja paikallisuutta yhteensä noin miljoonalla eurolla. 

Lue lisää Kulttuuriapurahat ja -avustukset -verkkosivulta.

Kulttuurin etusetelit

Oulun kaupunki tarjoaa muun muassa ensimmäisen vuoden korkeakouluopiskelijoille Kulttuurituutin sekä tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville Kaikukortin. Edut oikeuttavat kortin haltijan alennuksiin tai jopa ilmaislippuihin. Etukortit ja -seteleit ovat henkilökohtaisia ja niiden avulla pääsee tutustumaan monenlaisiin kulttuuri- ja taidetilaisuuksiin.

Lue lisää kulttuurin eduista.

YHTEYSTIEDOT

Arja Huotari
kulttuuritalon johtaja ja
kulttuuripalvelupäällikkö
p. 044 703 7510
arja.a.huotari(at)ouka.fi

Katri Tenetz,
lastenkulttuuripäällikkö
p. 044 703 7544

Pauliina Eronen,
tuotantopäällikkö,
Valveen tilojen käyttö ja tuotannot
p. 044 703 7545

Ville-Mikko Sikiö,
vastaava tuottaja,
kaupunginosakulttuuri
p. 050 388 6982

Jaana Potkonen,
vastaava tuottaja,
kulttuurihyvinvointi
p. 040 555 0063

Sähköpostit:
etunimi.sukunimi@ouka.fi