Henkilökunta

Hallinto Työpuhelin
Rehtori Sirkku Pennanen  050 4201 594                              
Vararehtori Mika Marjeta 050 5631 628
Koulusihteeri Pirjo Korhonen 044 7039 354
   
Opetushenkilöstö  
   
1A Juha-Pekka Hynynen 050 9110 869
1B Henna Svala 050 4073 329
1-2C Hanna-Maria Heikkinen 050 4416 159
1-2L Heidi Hiltunen 050 4416 073
2A Aila Lindvall 050 4415 948
2B Marja-Liisa Härmä 050 4415 834
3A Arja Keskitalo 050 4416 037
3B Mervi Myllymäki 050 4415 793
4A Juri Mäkinen 050 5761 468
4B Johanna Jokela 050 5963 747
5A Anna-Riitta Lohi 050 5221 654
5B Kati Koppelo  050 4415 763
5-6 lk Arja Uusi-Illikainen  050 4116 802
6A Mika Marjeta 050 5631 628
6B Pekka Kähkönen 050 3649 747
5-6PR Elina Wihersaari 050 5693 535
   
englanti ja ruotsi Aila Saastamoinen 050 4073 165
   
erityisopetus Sari Hynynen, Elina Wihersaari, Hanna-Maria Heikkinen ja Satu-Maaria Toppinen  
rehtori Sirkku Pennanen, useiden luokkien tunteja  
   
Koulunkäynninohjaajat:  
   
Marianne Alasiurua 050 4372 263
Sami Jämsä 050 4399 155
Tuula Ankerman 040 6620 260
Saara Lehtiniemi 040 6730 782
Jesse Lackman 040 5729 152
   
   
Muu henkilökunta  
   
Iltapäivätoiminnan ohjaajat: Tuula Ankerman, Eija Grekelä  
   
Kouluterveydenhoitaja Laura Niemi 040 7013 160
Koulupsykologi Annika Lehtola 050 4398 995
Koululuraattori Tiina Sipilä 050 3886 931
   
Kiinteistönhoitaja Reijo Huovinen  
Virastomestari Krister Kettunen