Valinnaisaineet

Valinnat eri luokilla 

Peruskoulussa opiskellaan pääasiassa kaikille yhteisiä aineita, mutta tietyille luokka-asteille siirryttäessä oppilas tekee koulunkäynnissään valintoja. Valinnat tehdään Oulun kaupungin kouluissa ensimmäisellä, kolmannella, kuudennella, seitsemännellä ja yhdeksännellä luokalla. Ensimmäinen vieras kieli (A1) alkaa 1. luokalla.  

Toisen ja kolmannen luokan valinnat 

Toisella luokalla oppilas voi pyrkiä 3. luokalta alkaville erikoisluokille: kuvataide-, liikunta- tai musiikkiluokalle. Erikoisluokkien valintakokeet ovat vuosittain helmikuussa. Erikoisluokkien opinnot sisältyvät valinnaisten aineiden tuntikiintiöön sekä alakoulussa että yläkoulussa. Kolmannella luokalla A2 -kielen valinneet oppilaat aloittavat kielen opiskelun 4-luokalla. Kieliryhmän syntyminen edellyttää, että vähintään 12 oppilasta on valinnut kyseisen kielen. Valittuaan kielen oppilas opiskelee sitä 9. luokan loppuun asti. 

Neljännen ja viidennen luokan valinnat 

Oppilas valitsee 4. ja 5. luokan keväällä seuraavan lukuvuoden valinnaisaineen. Oulussa on laadittu opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti paikallinen valinnaisainetarjotin. Koulut valitsevat tarjottimelta koulun valinnaiset aineet. Oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa valinnaisaineet maalis-huhtikuussa Wilman kautta. Valinnaisainetta on kaksi oppituntia viikossa.  

Martinniemen koulussa valinnaisaineiden osalta toteutetaan edellä kerrottua Oulun kaupungin opetussuunnitelmaa. Lukuvuotena 2023–2024 Martinniemen koulun valinnaisaineet koostuvat seuraavista: 

Liikunta (Liikunnan syventävä kurssi) 

Luonto & Erä (Liikunnan ja ympäristöopin soveltava kurssi) 

Yrittämisen iloa (Matematiikan ja yrittäjyyskasvatuksen soveltava kurssi) 

Kuvataide (Kuvataiteen syventävä kurssi) 

Arjen taidot (Kotitalouden ja yhteiskuntaopin soveltava kurssi) 

STEAM (Käsityön, matematiikan, ympäristöopin ja kuvataiteen soveltava kurssi)