Oppimisen tuki

Moni lapsi tarvitsee oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea, joka voi olla tilapäistä tai pitempiaikaista. Tuen tarve voi vaihdella myös vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. Mitä aikaisemmin oppilas saa tukea, sitä paremmin vältetään vaikeuksien lisääntyminen ja kasaantuminen. 

Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaan tilannetta tulee seurata ja tuki tulee aloittaa heti, kun siihen ilmenee tarvetta. Oppilaan koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi kerrallaan saada vain yhden tasoista tukea. Tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, avustajapalvelut ja erityiset apuvälineet. Jokaisella tuen tasolla voidaan käyttää kaikkia eri tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätökseen perustuvaa erityisopetusta.

Lue lisää oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Opetushallituksen sivuilta.

Kouluterveydenhuolto

Opiskeluhuolto

Oppimisen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki