Martinniemen koulun järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (perusopetuslaki § 35, 36)

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

4. Oleskelu ja liikkuminen

5. Siisteydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen

6. Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

7. Järjestyssääntöjen rikkominen

Tarkennuksia

Taustamateriaalia