Koulumme

Martinniemen koulu on 1.–6. luokkien alakoulu Oulun pohjoisella alueella, Perämeren rannalla Kiiminkijoen suussa, vanhan saha-alueen läheisyydessä. Koulussamme on lukuvuonna 2023-2024 293 oppilasta. 

Haluamme opettaa oppilaita myös itse vaikuttamaan asioihin. Koulussamme toimii aktiivisesti oppilaskunta, Martin tiimi. Oppilaat osallistuvat myös säännöllisesti hyvinvointitiimin (Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä) kokouksiin arvioiden koulumme toimintaa ja tehden ehdotuksia sen parantamiseksi. Olemme mukana myös kiusaamisen vastaisessa Kiva-ohjelmassa sekä Liikkuvassa koulussa. Lisäksi olemme Hyvinvointikoulu. Keräämme hyvinvointitietoa parantaaksemme oppilaiden kouluhyvinvointia ja viihtyvyyttä. Syksystä 2020 alkaen aloitimme myös säännöllisen turvataitoasioihin perehtymisen jokaisella vuosiluokalla. 

Martinniemen koulussa opettajia on 19 sekä koulunkäynninohjaajia 5, jotka yhdessä muun henkilökunnan kanssa muodostavat oppilaiden ympärille turvapiirin ja tekevät parhaansa oppilaiden hyvän koulupäivän onnistumiseksi. 

Yhteistyö kotien kanssa on molemman suuntaista ja toinen toistensa kasvatustyötä kunnioittavaa ja tukevaa. Koulumme Kotikoulu -toimikunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja ideoimaan toimintaansa. Kotikouluun kuuluu edustaja joka luokalta. Kuudesluokkalaiset ovat pienten ekaluokkalaisten kummeja auttaen arjen tilanteissa ja opiskellen yhdessä asioita.  Myös koulumentorit auttavat oppilaita arjessa joka toisella viikolla. Koulussamme toimii Kodin apukädet -toiminta, jossa koulullemme saapuu huoltajia, koulumummoja ja koulupappoja auttamaan oppitunneilla. 

Katso video "Kodin apukädet -toiminta vahvistaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä" tästä. 

Martinniemen koulu tekee yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Alueellemme on perustettu MartinRengas, jonka tarkoituksena on yhdistää alueemme yhteisöt, yhdistyksiä, Kotikoulun, päiväkodin, srk:n nuorisotoimen, alueen yrittäjien ja järjestöjen, hyvinvointipalvelujen jne. toimijoita ideoiden ja järjestäen toimintaa yhdessä alueemme asukkaiden hyväksi. Tarkoitus on kannustaa asukkaita toimimaan yhdessä alueemme turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi. Koulun tiloja voidaan käyttää näiden tapahtumien järjestämiseksi. Mikäli sinulla on hyviä ideoita kehittämistyöhön, ota yhteys koulun rehtoriin.