Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö

KOTIKOULU-toimikunta:

1a Minna Willman

1b Outi Kuosmanen

2a Marjo Raappana ja

Riikka Häyrynen

2b Hannele Räinä

3a Heidi Koponen

3b Maria Säävälä vpj.

4a Tiina Vimpari

4b Anna Haapalainen

5a Mervi Myllymäki

5b Raili Mäkinen

6a Anne Iinattiniemi

6b Päivi Seppänen

puheenjohtaja Iida Tiiro p. 0407470292

Kotikoulutoimikunta toimii aktiivisesti kouluhyvinvoinnin edistämiseksi. Toimikunta järjestää kampanjoita, tilaisuuksia sekä kerää rahaa alueen koululaisten hyväksi. Puheenjohtaja Iida Tiiro ja varapuheenjohtaja Maria Säävälä kutsuvat toimikunnan koolle noin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useamminkin.

 

Kodin apukädet -toiminta

Kodin apukädet toiminta alkoi viime lukuvuonna koulullamme vanhempien ideasta. Toimintaa pyörittää suunnitelmallisesti opettaja Mervi Myllymäki watsapin avulla. Keskiviikkoisin koululle tulee neljä vanhempaa sekä koulumummo auttamaan luokkia, jotka ovat apua toivoneet. Opettajat ovat

näin voineet ennalta suunnitella ryhmätöitä ja enemmän aikuisten apua tarvitsevia toiminnallisia työtapoja. Kodin aikuiset auttavat kahdella keskipäivän oppitunnilla sekä ovat apuvalvojina pitkällä välitunnilla. Joka toinen kerta paikalle saapuu koulupappoja sekä kuudennen luokan koulumentorit auttavat pienempiä koulutyössä. Tällä tavalla normaaliin arkeemme kuuluvat kodin aikuiset sekä sukupolvien kohtaaminen. Katsomme, että tämä on arvokasta yhteistyötä kotien kanssa. Kotien edustajat näkevät omin silmin, mitä nykykoulussa tapahtuu, ja uskomme myös että tämä toiminta lisää vuorovaikutuksen myönteisyyttä ja ennalta ehkäisee kiusaamista alueellamme.