Koulun esittely

Martinniemen koulu on 1 – 6 -luokkien alakoulu Oulun pohjoisella alueella. Oppilaita on 315. Koulumme sijaitsee Perämeren rannalla Kiiminkijoen suussa, vanhan saha-alueen läheisyydessä.

Meille on tärkeää, että lapset saavat tutustua ympäristöömme, luontoon, historiaan  ja kulttuuriin, oppien kunnioittamaan juuriaan ja kotiseutuaan.

Haluamme opettaa oppilaita myös itse vaikuttamaan asioihin. Koulussamme toimii aktiivisesti oppilaskunta, Martin tiimi. Oppilaat osallistuvat myös säännöllisesti yhteisölliseen oppilashuollon kokouksiin arvioiden koulumme toimintaa ja tehden ehdotuksia sen parantamiseksi. Olemme mukana myös kiusaamisen vastaisessa Kiva-ohjelmassa sekä Liikkuvassa koulussa. Lisäksi olemme myös Hyvinvointikoulu. Keräämme hyvinvointitietoa parantaaksemme oppilaiden kouluhyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Opettajia koulussamme on 19 ja koulunkäynninohjaajia 5, jotka yhdessä muun henkilökunnan kanssa muodostavat oppilaiden ympärille turvapiirin ja tekevät parhaansa oppilaiden hyvän koulupäivän onnistumiseksi.

Yhteistyö kotien kanssa on molemmansuuntaista ja toinen toistensa kasvatustyötä kunnioittavaa ja tukevaa. Koulumme Kotikoulu -toimikunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja ideoimaan toimintaansa. Kotikouluun kuuluu edustaja joka luokalta. Kuudesluokkalaiset ovat pienten ekaluokkalaisten kummeja auttaen arjen tilanteissa ja opiskellen yhdessä asioita.  Myös koulumentorit auttavat oppilaita arjessa joka toisella viikolla. Koulumme on aloittanut viime lukuvuonna Kodin apukädet -toiminnan, jossa joka toinen viikko koulullemme saapuu vanhempia ja koulumummoja auttamaan oppitunneilla. Joka toisella viikolla auttamassa on koulupapat ja kuudesluokkalaiset koulumentorit. 

Martinniemen koulu tekee yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Alueellemme on perustettu MartinRengas, joka haluaa yhdistää alueemme yhteisöt, yhdistyksiä, Kotikoulun, päiväkodin, srk:n nuorisotoimen, alueen yrittäjien ja järjestöjen, hyvinvointipalvelujen jne. toimijoita ideoiden ja järjestäen toimintaa yhdessä alueemme asukkaiden hyväksi. Tarkoitus on kannustaa asukkaita toimimaan yhdessä alueemme turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi. Koulun tiloja voidaan käyttää näiden tapahtumien järjestämiseksi. Mikäli sinulla on hyviä ideoita kehittämistyöhön, ota yhteys koulun rehtoriin.