Koulun esittely - Martinniemen koulu - Oulun kaupunki

Koulun esittely Koulun esittely

Martinniemen koulu on nykyaikainen 1 – 6 -luokkien alakoulu Oulun pohjoisella alueella. Oppilaita meillä on yhteensä 315. Koulumme sijaitsee Perämeren rannalla Kiiminkijoen suussa, vanhan saha-alueen läheisyydessä. Meille tärkeää, että lapset saavat tutustua ympäristömme historiaan ja ominaispiirteisiin oppien kunnioittamaan juuriaan ja kotiseutuaan.

Haluamme opettaa oppilaita myös itse vaikuttamaan asioihin. Koulussamme toimii aktiivisesti oppilaskunta, Martin tiimi. Oppilaat osallistuvat myös säännöllisesti yhteisölliseen oppilashuollon kokouksiin arvioiden koulumme toimintaa ja tehden ehdotuksia sen parantamiseksi. Olemme mukana myös kiusaamisen vastaisessa Kiva-ohjelmassa sekä Liikkuvassa koulussa. Lisäksi olemme myös Hyvinvointikoulu, parantaaksemme oppilaiden kouluhyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Opettajia koulussamme on 19 ja koulunkäynninohjaajia 5, jotka yhdessä muun henkilökunnan kanssa muodostavat oppilaiden ympärille turvapiirin ja tekevät parhaansa oppilaiden hyvän koulupäivän onnistumiseksi. Yhteistyö kotien kanssa on molemmansuuntaista ja toinen toistensa kasvatustyötä kunnioittavaa ja tukevaa. Myös koulumentorit auttavat oppilaita arjessa joka toisella viikolla. Koulumme on aloittanut viime lukuvuonna Kodin apukädet -toiminnan, jossa joka toinen viikko koulullemme saapuu vanhempia ja koulumummoja auttamaan oppitunneilla. Joka toisella viikolla auttamassa on koulupapat ja kuudesluokkalaiset. 

Martinniemen koulu tekee yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Alueellemme on perustettu MartinRengas, joka haluaa yhdistää alueemme yhteisöt, koulun, Kotikoulun, srk:n nuorisotoimen, Hyven jne. toimijoita ideoiden ja järjestäen toimintaa yhdessä alueemme perheiden hyväksi. Tarkoitus on kannustaa asukkaita toimimaan yhdessä alueemme turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi. Koulun tiloja voidaan käyttää näiden tapahtumien järjestämiseksi. Mikäli sinulla on hyviä ideoita kehittämistyöhön, ota yhteys koulun rehtoriin.