Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tiedote koteihin

Koulunkäynti on lapselle työtä, jonka vuoksi hän tarvitsee onnistuakseen aikuisen tukea ja ohjausta. Kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyö on tärkeää koululaisen hyvinvoinnin tukemisessa. Toivomme, että kouluterveydenhuollosta muodostuu perheellenne paikka, johon on helppo ottaa yhteyttä.

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain. Lääkärintarkastukset ovat osa laajaa terveystarkastusta, joka tehdään 1., 5., ja 8.-luokan oppilaille. Oppilaan huoltajat kutsutaan mukaan laajaan terveystarkastukseen. Tällöin tapaamisessa voidaan keskustella mahdollisista perheen tarvitsemista tukitoimista. Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on osa laajaa terveystarkastusta.
 
Lapsen sairastuessa ilmoittakaa opettajalle lapsen poissaolosta. Kouluterveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä tarvittaessa selvitystä työnantajalle sairaan lapsen hoitamista tai hoidon järjestämistä varten. Tilapäisen hoitovapaan myöntämisen ehdot on hyvä tarkistaa omalta työnantajalta ja työehtosopimuksesta.
 
Sairaanhoitoon liittyvät asiat hoidetaan hyvinvointikeskuksen akuuttivastaanotolla ilman ajanvarausta. Mikäli lapsellanne on jokin jatkuva lääkitys tai sairaus, joka on hyvä huomioida koulussa, ilmoittakaa siitä lapsen opettajalle. Koulussa tehdään suunnitelma lapsen lääkehoidon toteuttamiseksi.
 
Koulutapaturmissa ensiavun antaa kouluterveydenhoitaja, opettaja tai joku muu koulun henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan jatkohoito tapahtuu tarvittaessa hyvinvointikeskuksessa tai OYS:n yhteispäivystyksessä. Vanhempiin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Tämän vuoksi on tärkeää, että kouluterveydenhuollossa on ajan tasalla olevat huoltajien yhteystiedot.
 
Koululaiset on vakuutettu koulumatkalla ja koulussa sattuvien tapaturmien varalta. Tapaturman sattuessa varmistakaa, että koulussa on tehty tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle. Vapaa-ajan tapaturmien ja sairastuneen lapsen hoidon järjestäminen on ensisijaisesti vanhempien vastuulla.
 
Kouluterveydenhoitaja osallistuu koulun oppilashuoltoon                                                                               
 
Kouluterveydenhoitajan tavoittaa Martinniemen koululta:
              Maanantaisin klo 8-14
              Tiistaisin klo 8-16
              sekä keskiviikkoisin klo 8-14   
              Minut tavoittaa myös wilmaviestillä tai soittamalla:                                                                                                    
Puh. 040 7013160 ,  klo 11.30-12.00 mutta vastaan soittoihin myös muina aikoina mahdollisuuden     mukaan.                                                                                                            
 
                        
 Yhteistyöterveisin:
 Laura Niemi                        
 Kouluterveydenhoitaja