Oppilaskunta

 

Kaikki Martinniemen koulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Jokainen luokka valitsee edustajat hallitukseen eli ministerin ja varaministerin. Ministerit toimivat tiedonsiirtäjinä luokkiin. Hallitus suunnittelee tempauksia ja tapahtumia.

Viime vuosina suosittuja ovat olleet vaihtolelupäivät pienimmillä luokilla, vaihtokirjalaatikko kaikilla luokilla, tontturata joulua odotellessa, haastehiihto, ystävänpäivätempaus ja vappuhulinat. Marraskuun pimeyttä piristämään on tulossa lautapelipäivä.

Ministerit toimivat vuorollaan hoputtajina eli hoputtavat oppilaita ulos pitkällä välitunnilla.

Oppilaskunnan ministerit ovat osallistuneet koulutuksiin ja kaupunkikokouksiin. 

Oppilaskunta osallistui keväällä 2018 kaupunkikokoukseen aloitteellaan saada Onganranta kuntoon ja sai tätä varten rahaa. Alueen vapaaehtoisten ja yrittäjien avulla ranta kunnostettiin kevät-kesällä 2018, minkä johdosta sitä on entistä mieluisampaa käyttää koulun retkien ja alueen ihmisten virkistyskäyttöön. Opettaja Marja-Liisa Härmä organisoi tämän projektin.
 
Oppilaskunnan ministerit osallistuvat säännöllisesti yhteisöllisen oppilashuollon kokoukseen, eli hyvinvointitiimiin. Siellä saadaan oppilaiden mielipiteitä ja ideoita hyvinvoinnin ja kouluviihtyvyyden kehittämiseksi sekä muihin ajankohtaisiin keskusteluihin. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessa hyödynnetään oppilaskunnan mielipiteitä. Oppilaiden osallisuutta koulumme toimintaan laajennetaan ja monipuolistetaan joka vuosi entisestään. Uusin alue on oppilaiden osallistuminen uusein opettajien rekrytointitilanteisiin omine kysymyksineen.