Rehtorin terveiset

Sirkku Pennanen, Martinniemen koulun rehtori

Lukuvuosi alkoi opetushenkilökunnalle 8.8 koulutuksen ja lukuvuoden suunnittelun merkeissä kahta päivää aikaisemmin kuin oppilailla. Nyt on oppilaidenkin kouluvuosi alkanut, arjen rutiini löytynyt. Asiat rullaavat mallikkaasti, hyvä suunnittelu luo tälle pohjan. Rutiinit tuovat selkeyttä ja turvallisuutta. Toki koulumme vuosikelloon mahtuu myös monia rutiinit rikkovia tapahtumiakin.

Kesän aikana Martinniemen koulun piha-alueen ympärille on kaupunki rakentanut aitauksen. Se luo turvallisuutta: pienimmät oppilaat leikkivät sen sisäpuolella välitunneilla. Isommilla on lupa mennä myös kentälle, ja pitkillä välitunneilla kaukalolle saakka. Aitauksen tarkoituksena on myös alleviivata sitä, että kulkuneuvoilla pihaan tulo on kielletty turvallisuussyistä.  Pyörät, mopot, autot jätetään niille tarkoitetulle pysäköintialueelle.

Kesän aikana pihaan on saatu myös pieni peliareena sekä hämähäkkikeinu Liikkuvan koulun sekä Kotikoulun rahoituksella. Pihan leikkiviivat hohtavat uutta maaliaan, kesätyöntekijämme jäljiltä. Koulualueemme näyttää viihtyisältä, sijaisopettaja mainitsi: suorastaan kutsuvalta.

 Mistä on hyvä kouluvuosi tehty? Koulumme on hyvinvointikoulu, kuten muutkin Oulun koulut. Siihen liittyy Liikkuvan koulun toimintaperiaatteet päivittäisestä liikunnasta, liikunnan ilosta ja virkistyksestä, Kiva-koulun ohjelmasta ja kiusaamisen ennalta ehkäisystä, sekä aina tietoon tulleen kiusaamiseen puuttumisesta, sekä kerätyn hyvinvointitiedon tulosten hyödyntämisessä  uusia kehittämiskohteita nimettäessä. Tänä lukuvuonna kohteena on kehittää oppilaiden nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tuntemusta, oppilaiden osallisuutta kaikissa koulun kehittämisasioissa, yhteistyön ja yhteistyötaitojen sekä kaveritaitojen harjoittelua.

Hyvä yhteistyö kotien aikuisten kanssa jatkuu ja kehittyy kaiken aikaa: Kotikoulutoimikuntamme ja alueellisen yhteistyöryhmittymän, MartinRenkaan kanssa: muodostamme yhdessä oppilaiden ympärille turvapiirin ja turvaverkon. Yhdessä pidämme lapsista huolta. Haluamme kehittää kouluamme yhdessä oppilaiden, oppilaiden huoltajien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Vanhemmat ovat tervetulleita koulun arkeen auttamaan. Kodin apukädet –toiminta tuo joka toinen viikko koulutyöhön avuksi vanhempia, koulumummoja, koulupapan ja kuudesluokkalaisia koulumentoreita. Eri-ikäisiä aikuisia koulun arjessa tuo myös turvallisuuden tuntua. Lisäksi on useita silmäpareja enemmän näkemässä lapsien arjen touhuja ja kuulemassa lapsia, auttamassa.

Luokkien vanhempainilloissa kerrotaan vanhemmille Oulun kaupungin strategiasta ja perusopetukselle asetetuista painotuksista. Uusi opetussuunnitelma, osallistava arviointi, monialaiset oppimiskokonaisuudet, oppimisen ilo ja myös sinnikkään harjoittelun merkitys; riittävä ja oikea-aikainen tuki oppimiselle, kouluhyvinvointi sekä digitaalisuus oppimisen apuna ovat näitä. Lisäksi kaikessa koulutyössä ja myös kodin ja koulun yhteistyössä rohkeus, reiluus ja vastuullisuus ohjaavat toimintaamme.

Näistä aineksista kokoamme yhdessä vanhempien ja alueemme yhteistyökumppaneiden kanssa, oppilaita kuullen mahdollisimman hyvän kouluvuoden.

Tervetuloa tutustumaan Martinniemen kouluun!

Sirkku Pennanen, rehtori