Rehtorin terveiset

Lukuvuosi 2020-21 alkoi iloisin ilmein. Kevään pitkä korona-ajan etäopiskelu loppui kaikilla, ja oppilaat näkivät jälleen koulun ja koulukaverit, opettajia. Opetushenkilökunta riemuitsi myös paluusta koululle. Kasvokkain opettaminen, kohtaamiset oppilaiden ja työtoverien kanssa tuntuivat erittäin mieluisalta.

Paluu ei kuitenkaan ollut entiseen normaaliin. Oli luotava ”uusi normaali” koronan leviämistä ennalta ehkäisevin säännöin ja rajoituksin.

Tämä on koulullamme tarkoittanut mm. seuraavia ohjeita: Käsihygienia: aina sisään tullessamme pesemme kädet, luokasta poistuessamme ja palatessamme pesemme kädet, ennen yhteisten välineiden käyttöä luokassa pesemme kädet. Luokkatasot pyritään koulupäivän sisällä pitämään erillään. Tulot, välitunneille lähdöt, välitunneilta sisälle tulot, välituntialueet, ruokailuajat ovat mietityt tarkkaan ja rytmitetyt, niin että vältämme eri luokkien yhtä aikaa oloa samassa tilassa. Näkemäni mukaan kaikki ovat sitoutuneesti ohjeita noudattaneetkin. Luontoluokka on siirtynyt ruokailemaan päiväkodin puolelle, tämä on hieman väljentänyt ruokailuaikoja muillakin luokilla.

Yksi rajoite on se, että koulupäivän aikana koulutiloissa emme ota vastaan aikuisia. Oppilashuollon henkilökunta muodostaa poikkeuksen. Kohtaamiset heidän ja vanhempien sekä opettajien välillä järjestetään siten, että koulun tilojen läpi ei tulisi aikuisten läpikulkua. Tilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti terveydenhoitajan tilassa, tai muussa ennalta ilmoitetussa tilassa.

Vanhempainillat järjestämme ulkona taikka teamsin kautta. Molemmanlaisia iltoja onkin jo järjestetty.

Kehityskeskustelut alkava kohta olla loppusuoralla kaikissa luokissa. Keskusteluissa on mukana aina oppilas, ja aina saa olla mukana myös huoltaja. Kun mukana on huoltaja, keskustelu järjestetään teamisn kautta. Arviointikeskusteluissa mukana on aina huoltaja, ne järjestetään teamsin kautta.

Koulumme tämän vuoden erityisesti painotettavat asiat ovat tunnetaidot, yhteistyötaidot, kanssakäymisen taidot, erilaisuuden rikkautena ymmärtäminen, positiivisuus, oppilaiden osallisuus, kiusaamisen ehkäiseminen. Tutustumme myös turvataitoihin . Joka kuukausi otamme luokissa teeman, jota erityisesti harjoittelemme, lähetämme asiasta koteihinkin keskusteltavaa, tai tehtävää. Mukana tässä työssämme siis opetushenkilökunta, kodit, OHR-henkilökuntamme ja yhteistyökumppaneita. Saamme näissä aiheissa myös koulutusta henkilökunnalle, sekä järjestämme 13.10 vanhempainillan kiusaamisen ehkäisemisen aihepiiristä asiantuntijoiden kanssa. Kannustamme huoltajia kertomaan pienimmänkin mahdollisen kiusaamisen epäilyn tai lapsensa kiusaamisen tuntemuksen omalle opettajalle välittömästi, niin että siihen voidaan nopeasti puuttua, samoin selvittelyn jälkeen mahdollisesti kiusaamisen jatkuminen tulee kertoa kouluväelle viipymättä.

Turvallista ja hyvää kouluvuotta kaikkiin koteihin! Pidetään yhdessä huoli lapsesi hyvän kouluvuoden onnistumisesta suoralla yhteydenpidolla sekä herkästi reagoimalla lapsesi tärkeissä asioissa. Otamme mielellämme vastaan koulumme kehittämiseen liittyviä ideoita. Yhdessä kehitämme kouluamme.

Sirkku Pennanen, rehtori