Rehtorin terveiset Rehtorin terveiset

Hyvät oppilaiden huoltajat!
 

Syyslukukausi on alkanut, koulutyö on hyvässä vauhdissa. Aloitimme tämän lukuvuoden yhteisöllisesti muistellen, mitä kevätlukukauden lopussa päätimme. Päätimme iloita erilaisuuden rikkaudesta: joka luokassa mahtava potentiaali erilaisia taitoja ja kykyjä odottamassa esiin tuloaan; samalla myös auttaa toinen toisiamme haasteiden äärellä. Päätimme kohdata toisemme ystävällisesti ja toinen toistamme kunnioittaen. Päätimme kehittää itseämme ja koulumme toimintakulttuuria rohkeuden, reiluuden ja vastuullisuuden ilmapiirissä. Muistutimme toinen toisiamme, että jokaisen teoilla ja sanoilla, myös ilmeillä on merkitystä kouluhyvinvoinnille. Päätimme tehdä kaikki yhdessä hyvän kouluvuoden meille kaikille. 

Tämän lukuvuoden aloituksessa olivat kanssamme taikuri Simo Aalto ja hänen Kirsti-vaimonsa. Valtavan hauskan esityksen aikana Simo sai meidät vakuuttuneiksi siitä, että kiusaaminen on aina väärin. Jokainen on vastuussa teoistaan ja sanoistaan. Samalla Simo sai meidän kaikki nauramaan sydämemme pohjasta saakka ja toi näin meille hyvin iloisen kouluvuoden aloituksen! 

Oulun kouluissa painotetaan tänä vuonna  kouluhyvinvointia, oppilaiden tukea sekä digi-asioiden kehittämistä.  Opetussuunnitelma-asioissa arvioinnin tapojen kehittäminen on myös tärkeällä sijalla. 

Koulutyön parasta mahdollista onnistumista edellyttää hyvä yhteistyö oppilaiden huoltajien kanssa. Kotikoulu -toimikunta kokoontuu kerran kuussa yhteisten asioiden äärelle, ja järjestää tempauksia kasvatusasioiden tiimoilta tukien kotien ja koulun klasvatustyötä. Kotikoulussa on edustajia kaikista luokista. Koulutyötä kanssamme on kehittämässä ja arkisissa asioissa auttamassa Kodin apukädet, eli oppilaiden vanhempia sekä koulumummoja ja –pappoja. Lisäksi kuudesluokkalaisemme toimivat pienemmille ohjatusti koulumentoreina. He kaikki, lisäksi myös vuosi vuodelta vahvistuva oppilaskuntamme, toimivat lisäsilminä ja –korvina ennalta ehkäistäksemme kiusaamista  sekä lisätäksemme jokaisen lapsen nähdyksi ja kuulluksi tulemista. Lisäksi olemme kutsuneet alueen yhdistykset, yrittäjät, seurakunnan, nuorisotoimen ja paljon muita yhteistyökumppaneita yhteisöllisesti kehittämään alueemme asukkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Tämä on MartinRenkaan toimintaa, joka järjestää mielekästä toimintaa alueellamme, koulun tiloissa, vauvasta vaariin. 

Tervetuloa tutustumaan Martinniemen kouluun!