Valinnaisaineet

VALINNAISAINEET

 

Valinnat eri luokilla

Peruskoulussa opiskellaan pääasiassa kaikille yhteisiä aineita, mutta tietyille luokka-asteille siirryttäessä oppilas tekee koulunkäynnissään valintoja. Valinnat tehdään Oulun kaupungin kouluissa ensimmäisellä, neljännellä, kuudennella, seitsemännellä ja yhdeksännellä luokalla. Ensimmäinen vieras kieli (A1) alkaa 1. luokalla. Kaikissa Oulun kaupungin kouluissa opiskellaan englantia luokilla 1−9. Vuoden 2020 alusta lähtien A1-kieli alkaa 1. luokalla.

 

Toisen luokan valinnat

Toisella luokalla oppilas voi pyrkiä 3. luokalta alkaville erikoisluokille: kuvataide-, liikunta- tai musiikkiluokalle. Erikoisluokkien valintakokeet ovat vuosittain helmikuussa. Erikoisluokkien opinnot sisältyvät valinnaisten aineiden tuntikiintiöön sekä alakoulussa että yläkoulussa. Erikoisluokalla opiskelevat oppilaat eivät voi valita 5. luokalla alkavia valinnaisaineita. Samoin yläkoulun puolella erikoisluokkatunnit sisältyvät valinnaisten aineiden tuntikiintiöön. Mikäli erikoisluokan oppilas valitsee myös 5. luokalta alkavan vapaaehtoisen A2-kielen, hän ei voi valita valinnaisia aineita myöskään yläkoulussa

 

Neljännen luokan valinnat

Oppilas valitsee 4. luokan keväällä 5. luokalla alkavan valinnaiset aineet. Oulussa on laadittu opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti paikallinen valinnaisainetarjotin. Koulut valitsevat tarjottimelta koulun valinnaiset aineet. Oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa valinnaisaineet maalis-huhtikuussa Wilman kautta. Oppilas voi valita valinnaisaineeksi vapaaehtoisen kielen (A2-kieli). Kieliryhmän syntyminen edellyttää, että vähintään 12 oppilasta on valinnut kyseisen kielen. Valittuaan kielen oppilas opiskelee sitä 9. luokan loppuun asti. Huom! Syksyllä 2019 koulunsa aloittaneet ja sitä nuoremmat valitsevat A2-kielen jo 3. luokalla, ja A2-kielen opiskelu alkaa 4. luokalla.

 

Viidennen luokan valinnat

5.luokan keväällä oppilas valitsee 6. luokalta alkavia valinnaisia aineita.

Valinnaisia aineita on 5. ja 6. luokalla kummallakin kaksi vuosiviikkotuntia.

Martinniemen koulussa valinnaisaineiden osalta toteutetaan edellä kerrottua Oulun kaupungin opetussuunnitelmaa .