Ajankohtaista

< Takaisin

Etsin: Yhdessä samaan maaliin

Mitä tapahtuu kun erilaisissa muutoksissa nuoria tukevat ja ohjaavat ammattilaiset ovat itse yllättäen uuden äärellä? No, siitä seuraa valtavasti ideoita ja innostusta lähteä tekemään ja kokeilemaan etsivää nuorisotyötä toisin kuin aiemmin on totuttu.

Etsivän nuoristotyön tiimi on aloittanut oman blogin. Tiimin jäsenten vahvuudet pääsevät hyvin oikeuksiin kaikille uudessa tilanteessa. Etsin-blogissa pääset seuraamaan tätä matkaa poikkeusoloissa. Kirjoitukset julkaistaan Nuoret-sivuston uutispalstalla ja kaikki kootaan myös Etsivän nuorisotyön sivulle

Voit kommentoida tekstejä Oulun etsivän nuorisotyön Instagramissa @oulunetsivat tai olemalla yhteydessä suoraan työntekijöihin.  

 

Yhdessä samaan maaliin

Yläkoulussa ohjausalan ammattilainen kantoi huolta peruskoulunsa poikkeukselliseen aikaan päättäneestä nuoresta. Hän tahtoi löytää nuorelle koululaiselle mahdollisimman sujuvan, nuoren itsetuntoa tukevan jatkon peruskoulun jälkeen. Hän kontaktoi etsivän nuorisotyön avulla osaavia ammattilaisia toisen asteen oppilaitoksista sekä nuorten työpajoilta. Nuoren suunnitelma alkoi selkiytyä. 

Ihmisten elämässä, etenkin nuorten, mikään ei tahdo mennä juuri kuten on suunniteltu. Näin kävi tässäkin. Suunnitelma ei toteutunut, mutta ammatillisen oppilaitoksessa sydämen asiakseen nuoren jatkon ottanut ohjaaja ehdotti mahdollisuudesta hakea opintojen äärelle jatkuvan haun kautta. Tämä kuitenkin niin, että nuoren tulee osoittaa motivaationsa ja koulukuntoisuutensa ennen kuin valinta on mahdollista.

Ammattioppilaitoksen ohjaaja löysi yrittäjän, joka voisi ottaa nuoren työkokeiluna ohjaukseen kesän alkuun saakka ja tarjota nuorella mahdollisuuden kesätöihin työkokeilun päättyessa jos nuori on “paikkansa ansainnut”.

Etsivän nuorisotyön rooliksi tuli koota yhteen nuori, yrittäjä, jonka asenne nuorta kohtaan oli koskettavan kannustava sekä Byströmin TE-palveluiden asiantuntija. Ohjauksen toteutimme puhelimessa, salaisin merkein ja erilaisilla sähköisillä alustoilla.

Nuori sai ohjausta TE-palveluiden asiakkuuteen ja erilaisten ilmoitusten sekä hakemusten ja todistusten kanssa. Yrittäjä sai ohjauksen työkokeilusopimuksen laatimiseen. Tämän mahdollisti TE-palveluiden asiantuntijan pitkä pinna ja luottamus, että meillä ohjaajilla on näkemys siitä mikä mahdollisesti voi kantaa nuoren koulutuksen äärelle syksyllä.

Nyt pallo on nuorella. Pallo voi joutua uudelleen hukkaan. Toivon, että hän on saanut kokemuksen, että me ammattilaiset olemme mielellämme kavereina etsimässä palloa jos se täytyy tehdä. Te-palveluiden asiantuntija puhelimessa vastasi kiitokseeni joustavasta ja nuori keskeisestä työtavastaan: “No, samaan maaliinhan tässä pelataan”. 

Ihmiset ovat poikkeuksellisen hyviä. Etsivässä nuorisotyössä poikkeuksellisten aikojen aikana erityisen poikkeuksellisen sydämelliset ihmiset ovat arvossaan. 

Simo Kivari

Jakolinkki