Etsivä nuorisotyö

Löydä polkusi

Etsivä nuorisotyö pyrkii tavoittamaan Oulussa asuvat 15–29-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella tai vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle.

Erityisen huomion kohteena ovat peruskoulun jälkeen ilman jatko-opiskelupaikkaa olevat nuoret sekä toisen asteen opinnot keskeyttävät nuoret. Etsivän nuorisotyön luonne on luottamuksellista ja vapaaehtoista. Palveluohjausta toteutetaan aina yhteistyössä nuoren kanssa.

Henkilökohtaista palvelua 

Etsivässä nuorisotyössä kartoitamme nuoren elämäntilanteen ja teemme yhdessä nuoren kanssa suunnitelmia tulevaisuuteen. Ohjaamme nuorta yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja teemme näkyväksi erilaiset polut kohti koulutusta, työelämää tai muuta tarkoituksenmukaista tavoitetta.

Etsivän nuorisotyön työmuotoja ovat mm:

 • ohjauskeskustelut
 • opiskelupaikan ja työkokeilupaikan hakemisessa avustaminen
 • tutustumisvierailut
 • ryhmätoiminnot

Teemme tarvittaessa yhteistyötä myös vanhempien tai muiden verkostojen kanssa.  

Oulun Diakonissalaitoksen etsivä nuorisotyö täydentää Oulun kaupungin nuorten palveluita ja toimii kumppanuussopimuksella yhteistyössä Oulun kaupungin etsivän nuorisotyön kanssa.

On tärkeää, että tavoitamme kohderyhmän nuoret mahdollisimman kattavasti. Pyydämme ystävällisesti, että ilmoittaisitte nuoren kotikunnan etsivälle nuorisotyöntekijälle, mikäli tiedossanne on ilman opiskelupaikkaa oleva nuori. Teemme mielellämme yhteistyötä myös niissä tilanteissa, joissa nuoren opinnot ovat vaarassa keskeytyä.  

Etsivän nuorisotyön Walk-in aika tiistaisin klo 13-15

Walk-in aikoina meille voi tulla ilman aikavarausta erityisesti uudet asiakkaat. Tapaamisessa  kartoitamme lyhyesti, kuinka voimme olla nuorelle avuksi ja sovitaan tarkemmasta  jatkotyöskentelystä.

Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen

Aikalisätoiminnan kohderyhmänä on kutsunnanalaisten koko ikäluokka, erityisesti kutsuntatarkastuksissa palveluksen ulkopuolelle määrätyt miehet ja varusmies- tai siviilipalveluksen keskeyttävät miehet. Lisäksi kohderyhmänä ovat myös pitkälle henkilökohtaiselle syylomalle palveluksen aikana lähtevät sekä palveluksen keskeyttävät naiset.
 
Asiakkaat ohjautuvat palvelun piiriin sosiaalikuraattoreilta varuskunnista, siviilipalveluskeskuksesta, ennakkoterveystarkastuksista, kutsunnoista sekä aluetoimiston järjestämistä tarkastuksista. Nuorille tarjotaan aktiivisesti palveluita heidän tarpeensa huomioon ottaen. Time Out -palvelussa nuori saa oikean palvelun nopeasti.
 
Aikalisäohjaajat ovat koulutettuja liikunta-, nuoriso- opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja kaikki ovat käyneet THL:n järjestämän aikalisäohjaaja-koulutuksen. Jokainen työntekijä kykenee arvioimaan nuoren tilannetta ja tarvittaessa ohjaamaan hänet Aikalisä-palveluun tai muuhun nuoren tarvitsemaan palveluun.
 
Tukipalvelussa aikalisäohjaajat:
 
 • vahvistavat miehen realistista tilannearviota ja vaihtoehtoja
 • auttavat asettamaan osuvia ja konkreetteja tavoitteita
 • avustavat keksimään väyliä ja keinoja toimia
 • aktivoivat ja rohkaisevat tekemään jotain myös käytännössä
 • vahvistavat itseluottamusta ja luovat uskoa siihen, että asioille voi aina tehdä jotain
 • rakentavat kontakteja tarvittaviin palveluihin
 
Kutsunnoissa aikalisäverkostolla on mahdollisuus kohdata ikäluokan nuoret henkilökohtaisesti sekä kartoittaa avun tarve varhaisessa vaiheessa. Nuoren kunnioittava kohtaaminen ja palveluun osallistumisen vapaaehtoisuus ovat aikalisätoiminnan perusta. Oulussa kutsunnat kestävät 4 viikkoa ja joka päivä ohjaukseen osallistuu 4 aikalisäohjaajaa.
 
Lisätiedot:
Riikka Tuovila, p. 044 703 8261, etunimi.sukunimi@ouka.fi

Etsivän nuorisotyön yhteystiedot


Byströmin Ohjaamo

KäyntiosoiteHallituskatu 5aOulu

PostiosoitePL 16, 90015 Oulun kaupunki

 
KOORDINAATTORI
Virpi Huittinen
044 703 1245
 
Riikka Eerikinharju
050 384 7208
Merja Lukinmaa
050 592 4672
Riikka Tuovila
044 703 8261
Anna Visuri (sij. Anni Kurttila)
050 521 1862 
Niina Leskinen
050 371 6092
 
HAUKIPUDAS
Simo Kivari 
040 032 7270
 
KIIMINKI, YLIKIIMINKI, YLI-II
Päivi Kemppainen
050 598 0569 
 
MAAHANMUUTTAJANUORTEN OHJAUS
Mirjami Ndiaye
044 703 8294
 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
Etsivästä nuorisotyöstä vastaavat hallinnolliset yhteyshenkilöt:

Palvelupäällikkö Anneli Koistinen (Oulun kaupunki)
p. 044 703 8206, etunimi.sukunimi@ouka.fi  
 
Jaana Ukonaho (ODL),
etunimi.sukunimi@odl.fi. 

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö

 • Käyntiosoite work Isokatu 47, 3. kerros, 90100 Oulu
 • Postiosoite postal PL 365, 90101 Oulu
 • Puhelin Etsivä nuorisotyöntekijä
  Raija Massey cell 050 312 5699
 • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Linkkejä & ladattavaa

Laki etsivästä nuorisotyöstä

Oukatypa

Ilman opiskelupaikkaa? Mahdollisuuksia peruskoulun jälkeen 2019 (selailtava versio)

Ilman opiskelupaikkaa? Mahdollisuuksia peruskoulun jälkeen 2019 (pdf)
 

Ilman opiskelupaikkaa? Mahdollisuuksia lukion jälkeen 2019