Nuorisojärjestöt


 

Nuorisojärjestöt tarjoavat monipuolisia harrastus- ja ajanviettomahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Järjestötoiminta antaa nuorille myös mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Nuorisojärjestöt ovat merkittävä oheiskasvattaja koulun ja kodin rinnalla.

Tukea nuorisojärjestöille

Kaupunki tukee oululaisten nuorisojärjestöjen toimintaa monin eri tavoin. Nuorisotilojen käyttövuoroista ei pääsääntöisesti peritä vuokraa nuorisojärjestöiltä. Sivistys- ja kulttuurilautakunta myöntää avustuksia nuorisojärjestöille ja -ryhmille. Pajakeskuksessa sijaitsevan lainavälinevaraston palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia nuorisojärjestöille.

Avustukset nuorisojärjestöille

Nuorisolain 7 §:n mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Eräs kunnallisen nuorisotyön tehtävistä on nuorisoyhdistysten ja nuorten ryhmien tukeminen. Oulussa toimii noin 70 paikallista nuorisotoimintaa harjoittavaa järjestöä. 

Lue lisää nuorisojärjestöjen tukemisesta.

Nuorisojärjestöt ja niiden tukeminen

  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.