Nuorisojärjestöt


 

Nuorisojärjestöt tarjoavat monipuolisia harrastus- ja ajanviettomahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Järjestötoiminta antaa nuorille myös mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Nuorisojärjestöt ovat merkittävä oheiskasvattaja koulun ja kodin rinnalla.

Tukea nuorisojärjestöille

Kaupunki tukee oululaisten nuorisojärjestöjen toimintaa monin eri tavoin. Nuorisotilojen käyttövuoroista ei pääsääntöisesti peritä vuokraa nuorisojärjestöiltä. Sivistys- ja kulttuurilautakunta myöntää avustuksia nuorisojärjestöille ja -ryhmille. Pajakeskuksessa sijaitsevan lainavälinevaraston palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia nuorisojärjestöille.

Avustukset nuorisojärjestöille

Nuorisolain 7 §:n mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Eräs kunnallisen nuorisotyön tehtävistä on nuorisoyhdistysten ja nuorten ryhmien tukeminen. Oulussa toimii noin 70 paikallista nuorisotoimintaa harjoittavaa järjestöä. 

Lue lisää nuorisojärjestöjen tukemisesta.

Aluejärjestöt

Dem. Pioneerien Oulun aluejärjestö ry
https://pinskut.fi/


Nuorisoseurojen Oulun aluejärjestö ry
https://oulunnuorisoseurat.wordpress.com/
Aluejärjestö toimii jäsenseurojen kattojärjestönä, neuvonta- ja yhteistyöorganisaationa. Iltapäiväkerhotoiminta ja liikuntakerhotoiminta.

 

Oulun Vasemmistonuoret
http://www.vasemmistonuoret.fi/?/jarjesto/pohjois-pohjanmaa
Poliittista toimintaa. Erilaiset tapahtumat, projektit, tapaamiset ja kokoukset.

 

Kulttuuri- ja harrastejärjestöt

AIESEC – Oulu ry
info(at)aiesecoulu.org
Harjoittelijavaihto, Oulun yliopiston opiskelijoiden mahdollisuus lähteä ulkomaille ja yksilönkehitys.

 

Eläinsuojeluliitto Animalia ry Oulun alueosasto
animalia.oulu(at)mail.suomi.net 
www.animalia.fi/oulu
Edistää eläinten oikeuksia ja eläinsuojelua.

 

Haukiputaan 4H-yhdistys ry
haukipudas(at)4h.fi
https://haukipudas.4h.fi/

 

Oulun 4H-yhdistys
oulu(at)4h.fi 
https://oulu.4h.fi/

 

Kiimingin 4H-yhdistys 
kiiminki(at)4h.fi
https://kiiminki.4h.fi/

 

Huttukylän nuorisoseura ry
huttukylannuorisoseura(at)gmail.com
www.huttukylanns.net
Huttukylän Nuorisoseura ry tuottaa monipuolisia ja mielekkäitä toimintamahdollisuuksia pääasiassa lapsille ja nuorille. Yhdistys ylläpitää harrastustoimintaa  kaikille jäsenilleen ja kyläläisille.

 

Korpikylän nuorisoseura Valonsäde ry
posti(at)korvenkylannuorisoseura.com
www.korvenkylannuorisoseura.com
Nuorten ja aikuisten teatteritoiminta, lasten ja nuorten kerhotoiminta sekä liikunta- ja tanssitoiminta

 

Kiimingin Alakylän nuorisoseura Toivola ry
https://nuorisoseuratoivola.com/

 

Kuudes rinki ry
hallitus(at)kuudesrinki.fi
www.kuudesrinki.fi
Oululaisen pelikulttuurin edistäminen järjestämällä ja tukemalla kaikenlaista kerronnallista pelaamista.

 

Nuorisoseura Vilikas ry
nuorisoseuravilikas(at)gmail.com
vilikas.com
Vilikas on yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa lapsille ja heidän perheilleen laadukasta tanssiharrastustoimintaa.

 
Oulun 4H-yhdistys
4H on lapsi- ja nuorisojärjestö, jonka avaintuotteita ovat mm. kerhot, kurssit, leirit ja retket. Lisäksi työllistämme 15 vuotta täyttäneitä nuoria kerhonohjaus-, kotipalvelu- ja petsittertehtäviin.
 
Oulun Goonpellaajat ry
www.suomigo.net/wiki/OulunGoonpellaajat
Oulun Goonpellaajat on Oulussa toimiva goonpellaajien harrastusseura. OGP:ssä on yli 100 luokitettua pelaajaa

 

Oulun Interaktiiviset Eläytyjät ry - OIEI
http://www.oiei.fi 
Yhdistää Oulussa ja sen lähistöllä asuvia liveroolipelaajia sekä liveroolipelien järjestäjiä. Yhdistys järjestää liveroolipelejä sekä muita aiheeseen liittyviä tapahtumia.


Oulun kiipeilyseura 91 ry
http://www.oulunkiipeilyseura.fi/
Ylläpitää ja edistää kiipeilyä ja siihen liittyvää toimintaa jäsentensä ja muiden kiipeilystä kiinnostuneiden henkilöiden keskuudessa.

 

Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry
Luonnonsuojelu, yleisötilaisuudet, kurssit, luontoretket, valistustyö ja kannanotot.

 

Oulun Luontonuoret ry
Kerhoja, leirejä ja kursseja lapsille ja nuorille sekä kierrätystoimintaa Kestävän Kehityksen Talossa.


Oulun manga- ja animekerho OMAKE ry
http://omake.animeunioni.org/


Oulun NMKY:n nuorisokuoro Oulun Fröökynät
http://of.onmky.fi


Oulun NMKY:n Poikakuoro Ynnin Pojat
http://yp.onmky.fi
 

Oulun NMKY ry
http://www.onmky.fi/
Musiikki, liikunta, partio, yhteiset tapahtumat, avoimet leirit ja koulutukset. Tarkoitus toimia kristinuskon perusteella ensisijaisesti nuorison hengelliseksi, henkiseksi ja fyysiseksi parhaaksi.
 

Oulun seudun jyrsijäharrastajat ry
puheenjohtaja(at)osjh.net
http://www.osjh.net/

Oulun Setlementtinuoret ry
http://vuolleoulu.fi
Yhdistys järjestää kerho-, leiri-, retki- ja tapahtumatoimintaa lapsille ja nuorille Oulun seudulla. Tärkeimpänä tehtävänä lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen.


Oulunsalon nuorisoseura ry
http://www.oulunsalonnuorisoseura.fi


Oulunsuun nuorisoseura ry
http://www.oulunsuunnuorisoseura.fi 
Koulutus- ja kurssitoiminta, leiri- ja retkeilytoiminta, kilpailu-, harrastus- ja juhlatoiminta sekä talkootoiminta.

 

Oulun teekkarien radiokerho ry
 http://oh8ta.fi 
Radioharrastustoiminnan lisääminen ja ylläpitäminen, kerhoillat, radioyhteydet, retket ja leirit.


Oulun VPK ry / nuoriso-osasto
http://www.oulunvpk.fi
Opettaa ja ylläpitää palo- ja pelastusalan tietoja ja taitoja sekä muita yleishyödyllisiä taitoja. Viikkoharjoitusten lisäksi toimintaan kuuluvat mm. leirit, tapahtumat, palokuntakilpailut ja valistustilaisuudet.

 

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sekakuoro Cassiopeia ry
http://www.cassiopeia.fi
Cassiopeia on tasokas ja ohjelmistoltaan monipuolinen sekakuoro, jonka laulajat ovat pääosin yliopisto-opiskelijoita.

 

Sanginjoen nuorisoseura ry
http://www.sanginjoennuorisoseura.fi/
Vapaaehtoistoimintaa, kulttuuritoimintaa mm. tanssit

 

Suomi Venäjä-seura
http://venajaseuraoulu.net/
Yleisen Venäjä tietouden ja kiinnostuksen lisääminen oululaisissa nuorissa.

 

Ylikiimingin palomiehet ry, nuoriso-osasto
https://fi-fi.facebook.com/ylikiimingin.pvpk/posts/771713609516316

 

Finanssi ry
http://www.finanssi.org
Kauppatieteiden opiskelijain yhdistys. Opiskelijatapaamiset, vierailut, illanvietot, koulutukset. Liikunta- ja kulttuuritoimintaa.

 

MLL:n Oulun osasto ry
oulu(at)mll.fi
http://www.mll.fi/paikallisyhdistykset/oulu--?x13716167=13758178
Edistää lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa ja kanssakäymistä, järjestää lapsille, nuorille ja lapsiperheille palveluja ja tarjoaa niille harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia, koulutusta sekä valistusaineistoa ja turvavälineitä.

 

Oulun SETA ry:n nuorten ryhmä
info[at]oulunseta.fi.
http://www.oulunseta.fi/sivu.php?p=1

 

Oulun seudun Eläinsuojeluyhdistys ry
oulu.sey.fi
oulun.esy(at)mail.suomi.net
Eläinsuojeluneuvontaa ja -valvontaa. Toimintaa myös nuorille.

 

Oulun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry
http://www.osna.fi
Asuntotuotanto- ja vuokraus, asumisen sisältöpalvelut kuten mm. ruoanlaittokursseja. Edunvalvonta.

 

Oulun seudun opiskelijakunta OSAKO
www.osakoweb.fi


Oulun seudun Pohjola-Nordenin nuoret ry
ospnn.puheenjohtaja(at)gmail.com
www.pnn.fi/ospnn/
www.facebook.com/ospnn
OSPNN:n toiminnassa mukana oleminen avaa mahdollisuuksia verkostoitua pohjoismaissa, ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja tutustua pohjoismaisuuteen.

 

Oulun yliopiston ylioppilaskunta
toimisto(at)oyy.fi
http://www.oyy.fi
Kulttuuri-, kansainvälisyys-, koulutus- ja tiedotustoimintaa.

Poliittiset ja uskonnolliset nuorisojärjestöt

Poliittiset nuorisojärjestöt


Demokratian Pioneerien Oulun Aluejärjestö ry
https://pinskut.fi/

 

Kristillisdemokraattien Oulun nuorisopiiri
http://www.kdnuoret.fi


Linnasaaren Kokoomuksen Nuoret ry

https://fi-fi.facebook.com/linnasaari
Harjoittaa jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella kokoomuslaisia tarkoitusperiä edistävää tiedotustyötä ja järjestää kokouksia, kursseja, neuvottelutilaisuuksia ja juhlia.

 

Oulun Vesaiset ry
pohjois-pohjanmaa(at)vesaiset.fi
http://www.vesaiset.fi   
Lapsiperheiden tukeminen, kerhot, koulutukset, leirit ja kurssit.

 

Nuoren Keskustan Liiton Oulun osasto ry
Vaikutuskanava oululaisille nuorille. Poliittisen toiminnan lisäksi kulttuuri- ja harrastetoimintaa.

 

Oulun Keskustaopiskelijat ry
http://www.oulunkeskustaopiskelijat.net  
Tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa keskustalaista aatetta korkeakoulumaailmassa, järjestää poliittista ja aatteellista peruskoulutusta ja mahdollistaa järjestötyön käytännön harjoittelua.

 

Oulun Kokoomusopiskelijat ry
http://kokoomusopiskelijat.fi/oulunkokoomusopiskelijat/
Kokoomuslaisiin arvoihin pohjautuva korkeakouluopiskelijoiden etujen ajaminen ja omien jäsenten kouluttaminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

 

Oulun Opiskelijoiden Sos.-dem. Yhdistys ry
jaakko.huuki(at)gmail.com
Oulun Demariopiskelijat vaativat reilumpaa yhteiskuntaa, solidaarisuutta ja tasa-arvoa. Jäseniämme vaikuttaa eri tasoilla Oulussa, Suomessa ja ympäri maailman.

 

Oulun Sos.Dem. Nuoriso-osasto ry
te.huovinen(at)gmail.com
OSNO ry on jäsentensä näköinen kunnan kriittinen ääni ja oikeudenmukaisuuden puolustaja, jonka keskeisiä arvoja ovat sosialismi, solidaarisuus ja tasa-arvo.

 

Pohjois-Suomen Demarinuoret ry

lotta.kuismanen(at)gmail.com   sonja.rajanen(at)demarinuoret.fi
http://demarinuoret.fi/
Pohjois-Suomen demarinuoret on alueellisesti vaikuttava nuorisojärjestö. Puolustamme oikeuksia koulutukseen, terveydenhuoltoon ja työpaikkaan.

 

Oulun Vasemmistonuoret ry

pohjois-pohjanmaa(at)vasemmistonuoret.fi
www.vasemmistonuoret.fi/?/jarjesto/pohjois-pohjanmaa 


Oulun vihreät nuoret ry
ovn-pj(at)vihreat.fi 
http://www.oulunvihreatnuoret.net


Uskonnolliset nuorisojärjestöt


Oulun ev.lut opiskelijalähetys ry
http://www.opko.fi/oulu
Järjestämme raamattuopetusta, leirejä, sählyä, aktioita ja paljon muuta.

 

Oulun helluntaiseurakunta
www.ohsrk.fi
LIFT-illat, raamattupiiritoiminta, liikunnallinen ja leiritoiminta, varhaisnuorten illat.

 

Oulun Vapaaseurakunnan nuoret
www.oulu.svk.fi
Nuorten kokonaisvaltainen auttaminen edistämällä terveitä elämäntapoja. Pyhäkoulu, kerhot, lastentapahtumat, leirit, retket, musiikki- ja urheilutoiminta.

 

Partiolippukunnat

 

Partiolippukunta Kelopojat ry
https://sites.google.com/site/kelopojat/
Aktiivista partiotoimintaa partiolupauksen ja ihanteiden hengessä, retki- ja leiritoimintaa.

 

Partiolippukunta Kiimingin Virkut ry
www.kiiminginvirkut.fi
Partiolippukunta Kiimingin Virkut ry on erähenkinen lippukunta, joka toimii Kiimingin alueella. Toimintaryhmät kokoontuvat Kiimingin kirkonkylällä sekä Jäälissä.

 

Partiolippukunta Koskiveikot ry
www.koskiveikot.net
Laadukasta partiotoimintaa Tuirassa: retkiä, yhdessä toimimista, kavereita ja kansainvälisyyttä. Toimintaa myös erityistä tukea tarvitseville.

 

Partiolippukunta Oulun Metsänkävijät ry
lpkj(at)oulunmetsankavijat.net
http://www.oulunmetsankavijat.net
https://www.facebook.com/oulunmetsankavijat
Leiri- ja retkitoiminta, koulutus- ja kurssitoiminta sekä muu partiopoikatoiminta Suomen Partiolaiset ry:n toimintaohjelman mukaisesti.

 

Partiolippukunta Oulun Pihka-Versot ry
Iloista ja elämyksellistä partiotoimintaa Suomen Partiolaisten ohjelman mukaan, retkiä, leirejä ja partioiltoja.

 

Partiolippukunta Oulun Suuntaveljet ry
Leiri- ja retkitoiminta, koulutukset, kokoukset ym. partiotoiminta.

 

Partiotyttölippukunta Oulun Valppaat ry
http://www.oulunvalppaat.fi
Yksilöiden valmiuksien kehittäminen, sosiaalisten taitojen kasvattaminen. Kokoukset, kurssit, leirit, retket, koulutukset ja tutustumiskäynnit.

 

Partiolippukunta Oulunsalon Norret ry
http://norret.partio.net
Oulunsalon norret on Oulunsalon alueella toimiva partiolippukunta, joka on perustettu vuonna 1976. Nykyään norsissa toimii n. 100 partiolaista kymmenessä ryhmässä. Ryhmät kokoontuvat viikoittain Kouran kololla Oulunsalon Kourassa

 

Partiolippukunta Pateniemen Polunpolkijat ry
lpkj(at)pateniemenpolunpolkijat.net
www.pateniemenpolunpolkijat.net
Edistää partiolaisten kokonaiskehitystä. Kansainvälinen-, kulttuuri-, raittius, uskonnollinen ja yhteiskunnallinen kasvatus. Leirit, retket, kurssit ja koulutukset.

 

Oulun NMKY ry:n partiolippukunta Pohjan Veikot
http://pv.onmky.fi/
Järjestämme partio-ohjelman mukaista toimintaa 7-22-vuotiaille. Viikottainen toiminta keskittyy Raatinsaareen.

 

Partiolippukunta Pohjolan Pirteät ry
http://www.pohjolanpirteat.fi/
Viikoittaiset toimintaryhmien tapaamiset, retki- ja leiritoiminta, koulutukset. Kansainvälisyys, kulttuuri-, raittius- ja uskonnollinen ja yhteiskunnallinen kasvatus.

 

Partiolippukunta Tervapartio ry
http://www.tervapartio.org
Perinteinen partiotoiminta retkineen ja leireineen. Aktiivinen osallistuminen kisoihin ja kursseille. Kansainvälinen toiminta ja ystävyyden rakentaminen yli rajojen.

 

Partiolippukunta Toimarit ry
lpkj(at)toimarit.fi
http://www.toimarit.fi
Toimarit järjestää partiotoimintaa lapsille ja nuorille. Toiminta koostuu ikäkausiryhmien viikoittaisista kokouksista, jonka lisäksi ikäkaudet retkeilevät niin oman ryhmänsä kanssa kuin isommallakin joukolla.

 

SOOPA ry
http://www.soopa.fi
Monipuolinen ja haastava retkeily-, leiri- ja vaellustoiminta. Partioaatteen nimissä tapahtuvaa toimintaa. Kurssit ja koulutukset.

Nuorisojärjestöt ja niiden tukeminen

  • Puhelin Kansalaistoiminnan koordinaattori
    Veli-Matti Pyhänniska
    cell 044 703 8205
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Lomakkeita ja ohjeita
 

Avustusohje (pdf 2019)

Vuosiavustushakemus - nuorisopalvelut (doc)

Projektiavustushakemus - nuorisopalvelut (doc)

Ostopalvelutarjous (doc)

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tilojen käytön hinnasto (pdf)