Nuorisotakuu


Mitä nuorisotakuu tarkoittaa?

  • Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

  • Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

Oulussa ja Oulun seudulla nuorisotakuuta hoidetaan laajalla verkostoituneella toimintamallilla, jossa ovat mukana kaikki viranomaistahot, oppilaitokset ja koulutuksen järjestäjät, yrittäjät, kolmas sektori ja muut nuorten kanssa toimivat.

Lue lisää valtakunnalliselta Nuorisotakuu-sivustolta.

Nuorisotakuusta toimeen -hanke

Nuorisotakuusta toimeen -hankkeessa 1.1.2015 - 31.12.2017 kehittiin Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen palvelutuotantoon toiminnallisia, hallinnollisia ja sisällöllisiä ratkaisuja nuorisotakuun edistämiseksi. 

Hankkeella pyrittiin vastaamaan nuorten syrjäytymisuhkaan ja nuorten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen nuorisotakuun tavoitteiden mukaisesti. 

Hankkeen toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:

1. Vahvistetaan perus- ja lukio-opetuksen yritysyhteistyötä ja yrittäjyyskasvatusta.

2. Kehitetään toimintamalleja, joilla lisätään sivistys- ja kulttuuripalveluiden, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyötä.

3. Vahvistetaan nuorten osallisuutta ja tietoisuutta nuorisotakuusta.

4. Kehitetään uusia oppisopimuskoulutuksen malleja.

5. Tehostetaan tutkintojen läpäisyä ja vähennetään keskeyttämistä.

6. Organisoidaan maahanmuuttajanuorten tuki johdonmukaiseksi ja vaikuttavaksi.

7. Vahvistetaan perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen opinto-ohjaajien yhteistyötä.

 

Hankkeen tuotokset:

1. Nopo-opinto-ohjaus-malli

2. Yhden aikuisen tuen malli

3. Työelämäluotsitoiminnan koordinoiminen

4. Yrittäjien ja opettajien verkostoitumistilaisuudet

5. Kohti työelämää -koulukiertue

6. Demola-TET

7. Maahanmuuttajanuorten palveluohjauksen mallinnus

8. Verkkokoulutukset nuorisotakuutoimijoille

9. Koulutukset opettajille ja opinto-ohjaajille sekä nuorisotakuutoimijoille

10. Nuorille töitä! -kampanja

11. Hanke on lisäksi osallistunut Työelämään-tapahtuman sekä Paikka haltuun -tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen.   

Nuorisotakuusta toimeen -loppuraportti esitemuodossa (pdf)
 

 

   

Lisätietoja
 

Nuorisotakuu
projektipäällikkö Timo Kettunen

Oulun kaupunki
p. 044 703 9230
timo.kettunen(at)ouka.fi