Nuorisotyö Oulussa

Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää kasvatustyötä, jota tehdään monialaisena yhteistyönä eri toimijoiden kanssa. Nuorisopalveluja toteutetaan Oulussa sekä alueellisesti että keskitettyinä palveluina.

Nuorisopalveluiden tehtävänä on edistää lasten ja nuorten oikeuksien toteumista. Niiden toteutumiseksi vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, tuetaan heidän kasvuaan, itsenäistymistään ja yhteisöllisyyttään sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista. Nuorisotyön perussuunnitelmassa (NUPS) kuvataan nuorisotyön tavoitteet, arvot, työmuodot ja toiminnot. 
Tietoa, tukea, tekemistä - Nuorisotyötä Oulussa -esite (pdf)


Nuorisopalvelut tukee myös lasten ja nuorten harrastamista, edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä parantaa heidän kasvu- ja elinolojaan.

Tavoitteena on, että lapsista ja nuorista kasvaa vastuullisia omasta elämästään, toisista ja ympäristöstä huolehtivia kansalaisia, joilla on terveet elämäntavat sekä mahdollisuus ja kykyä osallistua sekä vaikuttaa omiin ja yhteiskunnallisiin asioihin. 

Nuorisotyön työmuotoja ovat yhteiskunnallinen nuorisotyö, yhteisöllinen nuorisotyö ja yksilöllinen nuorisotyö.

Yhteiskunnallinen nuorisotyö

Hallinnollinen työ
Nuorisopolitiikan koordinointi, nuorisotyön palvelujen resursoiminen, tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja arvioiminen sekä tietojen kerääminen ja välittäminen lapsia ja nuoria koskevien päätösten tueksi paikallisesti ja valtakunnallisesti.
 
Edustuksellinen osallisuus
Oulun nuorten edustajiston (ONE) ja alueellisten osallisuusryhmien toiminta.
 

Yhteisöllinen nuorisotyö

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Perusopetuslain mukainen koululaisten iltapäivätoiminta, kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä loma-aikojen kokopäivätoiminta.
 
Aluenuorisotyö
Avoin nuorisotilatoiminta, ohjatut toiminnot, nuorten ryhmät, jalkautuva työ ja erilaiset alueelliset yhteistyömuodot.
 
Kulttuurinen nuorisotyö

Nuorten kulttuuritapahtumien järjestäminen ja mahdollistaminen sekä nuorten omaehtoisen kulttuuritoiminnan tukeminen. 

 
Yhdenvertaisuutta edistävä nuorisotyö
Nuorten identiteetin ja osallisuuden sekä ystävyyssuhteiden ja joukkoon kuulumisen vahvistaminen, tiedon tuottaminen heikommassa asemassa olevien nuorten elämäntilanteista ja yhdenvertaisuuskoulutusten järjestäminen.
 

Yksilöllinen nuorisotyö

Monialainen nuorisotyö
Yksilö- ja työpariohjaus, verkostoyhteistyö, ryhmien kanssa tehtävä työ, sähköiset palvelut ja erilaiset tapahtumat.
 
Nuorten suunnitelmallinen tukeminen
Nuorisotyö koulussa, pienryhmät ja kasvatukselliset keskustelut.
 
Nuorten tieto- ja neuvontatyö
Tiedon tarjoaminen nuorille erilaisissa elämäntilanteissa sekä tiedon hankinta ja luokittelu.
 
Nuorten työpajatoiminta
Työ-, yksilö- ja työelämävalmennus, palveluohjaus, ryhmävalmennus sekä koulutukset ja kurssit.
 

Lisätietoja


Käyntiosoite
Oulu 10 (Torikatu 10), 90100 Oulu
Postiosoite
PL 17, 90015 OULUN KAUPUNKI


Marjut Nurmivuori
perusopetus- ja nuorisojohtaja
p. 044 703 9767

Riitta Veijola, palvelupäällikkö
nuorisotalot, osallisuustoiminta
p. 044 703 8203

Anneli Koistinen, palvelupäällikkö
nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, nuorten työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö
p. 044 703 8206

etunimi.sukunimi[at]ouka.fi

Alueellisen nuorisotyön palveluvastaavat

 • Puhelin POHJOINEN ALUE -
  Petri Koukkari
  cell 044 703 8288

  Haukipudas
  Pateniemi
  Rajakylä
  Ritaharju

  ITÄINEN ALUE -
  Nina Granat
  cell 044 703 8291

  Hiukkavaara
  Kiimingin Syke
  Laivakangas
  Myllyoja
  Talvikangas
  Vesalan Boxi
  Yli-iin Vorelli
  Ylikiimingin Boxi

  ETELÄINEN ALUE -
  Mari Pietikäinen
  cell 044 703 8289

  Kaakkuri
  Kaukovainio
  Maikkula
  Oulunsalo

  KESKINEN ALUE -
  Teemu Vähä
  cell 044 703 8284

  Bysis
  Kaijonharju
  Karjasilta
  Kastelli
  Puolivälinkangas
  Toppila
Tiedot esitetään hCard-muodossa.