In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut antavat nuorille ammattitaitoista apua, tukea ja tietoa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä.

Palvelulla autetaan nuoria toteuttamaan pyrkimyksiään työssään ja henkilökohtaisessa elämässään sekä edistetään nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan vastuullisina kansalaisina. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut kasvattavat nuorten mahdollisuuksia sekä edistävät nuorten itsenäistymistä ja liikkuvuutta.

Nuorten saatavilla tulee olla mahdollisimman laaja valikoima kattavaa, luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa kaikista nuoria askarruttavista kysymyksistä ja tarpeista. Nuorille tarjottava tieto ei saa olla aatteellisesti tai muilla tavoin painottunutta.

Palvelut ovat maksuttomia, ilman ajanvarausta ja luottamuksellisia. Kohderyhmä 13–30-vuotiaat oululaiset nuoret, nuorten parissa toimivat ja nuorten vanhemmat

Oikeus tiedonsaantiin on ilmaistu yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa, lapsen oikeuksien julistuksessa, Euroopan ihmisoikeus- ja perusvapaussopimuksessa sekä Euroopan neuvoston suosituksessa n:o R (90)7 nuorisotiedotuksesta ja -neuvonnasta Euroopassa.

Koordinaatti – Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti on nuorisotyön valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, joka tarjoaa nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöille kunnissa ja järjestöissä asiantuntija-, tuki- ja koulutuspalveluita sekä edistää kentän toimijoiden verkostoitumista. Koordinaatti on mukana monissa asiantuntijaryhmissä, ja tekee monialaista ja moniammatillista yhteistyötä muun muassa nuorten ohjaukseen liittyvissä verkostoissa.

Koordinaatin toiminnan rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Vuonna 2006 perustettu keskus toimii Oulussa osana kaupunkiorganisaatiota.

Koordinaatin tavoitteena on, että kaikilla Suomessa asuvilla nuorilla on käytettävissään laadukkaat nuorten tieto- ja neuvontapalvelut. Nuorten tieto- ja neuvontatyö on ehkäisevän nuorisotyön muoto, joka tavoitteellisena peruspalveluna tarjoaa ammattitaitoista tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä ja tilanteissa. Oulussa nuoria palvelee Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi osana Byströmin nuorten palveluita.

Nuortenelämä.fi
 on Koordinaatin tuottama ja ylläpitämä valtakunnallinen nuorten tieto- ja neuvontapalvelu verkossa. Nuortenideat.fi on maksuton valtakunnallinen vaikuttamispalvelu, jonka koordinoinnista, tukipalveluista ja markkinoinnista Koordinaatti vastaa. Se on osa oikeusministeriön demokratiapalveluita verkossa.

Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi

 • Käyntiosoite work Hallituskatu 5a,
 • Postiosoite postal PL 16 90015 Oulu
  sisäänkäynti Byström-korttelin sisäpihalta ja Aleksanterikadulta
 • Puhelin cell 044 703 8225
 • Sähköposti
 • Verkkosivut NettiNappi
 • Aukioloajat ma–pe 9–16
 • Ammattitaitoista apua, tukea ja tietoa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Koordinaatti – Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

 • Käyntiosoite work Taka-Lyötyn katu 4, 4. krs.,
 • Postiosoite postal PL 17 90015 90140 Oulu
 • Puhelin Kehittämispäällikkö
  Jaana Fedotoff
  cell 044 703 8215

  Erityisasiantuntija
  Mika Pietilä
  cell 044 703 8216

  Suunnittelija
  Merja-Maaria Oinas
  cell 044 703 8303

  Suunnittelija
  Heidi Leppäkari
  cell 044 703 8324

  Projektityöntekijä
  Suvi Aitto-oja
  cell 050 345 0424
 • Verkkosivut Koordinaatti.fi Nuortenelämä.fi Nuortenideat.fi
Tiedot esitetään hCard-muodossa.