Lapset ja nuoret vaikuttavat

Oulun kaupunki on yksi UNICEFin lapsiystävällisistä kunnista. Kaupungin koko henkilökunta tukee toiminnallaan lasten ja nuorten osallisuutta.

Osallisuuteen kasvaminen alkaa varhaiskasvatuksessa, jatkuu koulun oppilaskuntatoiminnassa ja suuralueilla toimivissa alueellisissa lasten ja nuorten osallisuusryhmissä, joissa lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan alueen asioihin. Lisäksi Oulussa on 15–19-vuotiaille oma edustajisto, Nuorisovaltuusto ONE, joka toimii alueellisten ryhmien rinnalla koko kaupungin laajuisena.

Otamme Oulussa lapset ja nuoret mukaan toiminnan ideoimiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Kuulemme lapsia ja nuoria ja tuemme heidän vaikutusmahdollisuuksiaan.

Nuorten osallisuuteen ja vaikuttamiseen liittyvää sisältöä on koottu nuortenoulu.fi-verkkosivustolle. Tästä pääset Nuorten Oulun Osallistu ja vaikuta -sivuille.

Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen

 • Puhelin Osallisuusvalmentaja
  Noora Mäkinen
  cell 044 703 8314

  Osallisuuden kehittäjäopettaja
  Satu Kurvinen
  work 044 703 9188

  Varhaiskasvatuksen osallisuus
  Tuula Herranen
  cell 044 703 5336
  cell
 • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Linkkejä
 

Osallistu ja vaikuta Oulussa


Alueelliset lasten ja nuorten osalli­suus­ryhmät

Oulun kaikilla suuralueilla toimii lasten ja nuorten osallisuusryhmä, joka tuo heidän äänensä kuuluville alueen asioissa. Osallisuusryhmässä on edustus alueen kouluista sekä nuorisotilalta. Lue lisää alueellisista osallisuusryhmistä.

Oulun nuoriso­val­tuusto ONE 

ONE on nuorista koostuva Oulun nuorisovaltuusto, joka toiminnallaan pyrkii ajamaan jokaisen oululaisen ja Oulussa opiskelevan nuoren hyvinvointia kaupungin päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto edistää ja kehittää nuorison (alle 29-vuotiaiden) asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia. Nuorisovaltuuston jäsenet valitaan nuorisovaaleilla joka toinen vuosi.  

Oulun nuoriso­vaalit 

Oulun nuorisovaltuusto ONEn jäsenet valitaan nuorisovaaleilla joka toinen vuosi.  Lue lisää nuorisovaaleista.

Lasten ja nuorten kaupun­ki­kokous

Kaupunkikokouksessa lapset ja nuoret kokoontuvat päättämään yhdessä kouluilla, oppilaskunnan hallituksissa ja osallisuusryhmissä mietittyjä parannus- ja kehittämisehdotuksia. Kaupunkikokouksella on jaettavana määräraha parhaimmille ideoille.

Nuorten foorumi

Nuorille suunnatun vaikuttamisteemaisen tapahtuman kohderyhmänä ovat yläkoululaiset ja sitä vanhemmat opiskelijat. Tapahtuman tavoitteena on saada nuoria ja nuorten parissa toimivia toimijoita, kuten järjestöjä, puolueita, kaupungin eri toimialoja tai nuorten mielipiteestä kiinnostuneita tahoja kohtamaan, verkostoitumaan ja vaihtamaan ajatuksia. Lue lisää Nuorten foorumista.

Oppilaskunta- ja opiske­li­ja­kun­ta­foorumit

Oppilaskuntafoorumeissa oppilaskunnan hallituksen ohjaavat opettajat ja oppilaat kokoontuvat kuulemaan asiantuntijoilta, mitä Oulussa parhaillaan tapahtuu lasten ja nuorten osallisuuden saralla.

Osallistu ja vaikuta Oulun kaupungissa

Oulussa tavoitteena on, että kaikki kokevat tulevansa kuulluiksi ja ymmärretyiksi ja kaikilla on samat mahdollisuudet toimia, osallistua ja vaikuttaa asuinalueellaan sekä koko kaupungissa. Täysi-ikäisenä voi vaikuttaa kaupungin asioihin äänestämällä joka neljäs vuosi järjestettävissä kunnallisvaaleissa. Lisäksi on monia muita osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, sekä täysi-ikäisille että alle 18-vuotiaille nuorille. Lue lisää osallistumisen ja vaikuttaminen mahdollisuuksista!

Vaikuta alueellasi

Oletko kiinnostunut oman kaupunginosasi asioista? Alueilla järjestettäviin asukasiltoihin voi mennä keskustelemaan ja vaikuttamaan omaa kaupunginosaa ja koko kaupunkia koskeviin ajankohtaisiin asioihin. Avoimiin asukasiltoihin ovat tervetulleita kaikki alueen asioista kiinnostuneet asukkaat, yhdistykset, luottamushenkilöt sekä julkisten ja yksityisten palveluiden järjestäjät. Tutustu toimintaan ja asukasiltoihin oman alueesi sivulla!

 

Valtakun­nal­lisesti

 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. on nuorten osallisuuden puolestapuhuja. Järjestö toimii Suomen nuorisovaltuustojen ja muiden vastaavien nuorten vaikuttajaryhmien edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. Nuva ry. edistää nuorisovaltuustojen asemaa ja parantaa nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. 

Nuorten parlamentti

Nuorten parlamentti on tarkoitettu kaikille peruskoulun yläluokkien oppilaille. Toimintaan osallistutaan ensisijaisesti koulun kerhona, oppilaskuntana tai muuna aikuisen ohjaamana ryhmänä.

Digiraati

Digiraati on verkkopalvelu, jossa voit osallistua keskusteluun erilaisista ajankohtaisista aiheista. Palvelun tarkoituksena on tarjota kaikille alle 29-vuotiaille nuorille yhdenvertainen mahdollisuus saada äänensä kuuluviin yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Digiraadissa osallistujat keskustelevat ennalta sovitusta aiheesta 2-3 viikon ajan. Keskustelu käydään kirjallisesti nimimerkeillä palvelun omalla, suljetulla keskustelupalstalla.

digiraati.fi

 

Osallistu ja vaikuta