Osallisuus ja vaikuttaminen

Oulun kaupungin koko henkilökunta tukee toiminnallaan lasten ja nuorten osallisuutta.

Erityisesti sivistys- ja kulttuuripalvelut edistää lasten ja nuorten kasvamista yhteisöjensä tärkeiksi ja arvostetuiksi jäseniksi, jotka pystyvät vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin sekä kasvavat osallistuviksi kansalaisiksi.

Osallisuus ja vaikuttaminen on oppimisen polku.  Polulla on kasvatettava sekä yksilöitä että kehitettävä niitä yhteisiä rakenteita ja yhteisöjä, joissa yksilöt toimivat. Osallisuus on lapsia ja nuoria kunnioittava asenne, joka voi muuttua käytännöksi monin erilaisin tavoin.

Lapset ja nuoret ovat vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja osallistuvat omien kykyjensä mukaan toiminnan ideoimiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Lasta ja nuorta kuullaan ja hänen vaikutusmahdollisuuksiaan tuetaan ja hän on omalta osaltaan mukana luomassa toimintakäytäntöjä ja oppimisen polkuja.

Osallisuuteen kasvaminen alkaa varhaiskasvatuksessa, jatkuu koulun oppilaskuntatoiminnassa ja suuralueilla toimivissa alueellisissa lasten ja nuorten osallisuusryhmissä, joissa he pääsevät vaikuttamaan alueen asioihin.  Lisäksi 15–19-vuotiaille nuorille on oma edustajisto (ONE – Oulun Nuorten Edustajisto), joka toimii alueellisten ryhmien rinnalla koko kaupungin laajuisena.

Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen

 • Puhelin Osallisuusvalmentaja
  Noora Mäkinen
  cell 044 703 8314

  Osallisuuden kehittäjäopettaja
  Satu Kurvinen
  cell 044 703 9188

  Varhaiskasvatuksen osallisuus
  Tuula Herranen
  cell 044 7035336
 • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Linkkejä

 

Nuortenideat.fi 
Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu, jonka avulla nuoret voivat helposti tehdä ehdotuksia, osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.