Ajankohtaista

< Takaisin

KONSERVATORIO TIEDOTTAA

OULUN KONSERVATORIO SULJETAAN 18.3-13.5. VÄLISEKSI AJAKSI, OPETUSTA ANNETAAN MM. ETÄOPETUKSENA

 

Valtioneuvoston 16.3.2020 antamien suositusten mukaisesti Oulun konservatorion toimitilat suljetaan 18.3.-13.5.2020 väliseksi ajaksi ja lähiopetus keskeytetään. Myös kaikki yleisötilaisuudet, konsertit ja tapahtumat on peruttu kyseisenä ajanjaksona.

Opetusta toteutetaan 18.3. - 13.5.2020 välisenä aikana mahdollisuuksien mukaan mm. etäopetuksena sekä itsenäisenä työskentelynä. Oppilaitten ja opiskelijoiden vuosiarvioinnit, näytteet, päättösuoritukset ym. vastaavat siirretään myöhempään ajankohtaan. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta mm. opintojensa loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden mahdollisuudesta valmistua kevään aikana pyritään huolehtimaan.

Ammattiopiskelijat, taiteen perusopetuksen opiskelijat ja musiikkileikkikoululaiset saavat omilta opettajiltaan tietoa opetusjärjestelyistä heti kun tarvittavat valmistelut on tehty. Opiskelijoita ja huoltajia pyydetään huolehtimaan siitä, että omalla pääaineen opettajalla ja myös ryhmäaineiden opettajilla on oppilaalle ajantasainen puhelinnumero ja sähköposti, joihin opettajat voivat lähettää opetusjärjestelyihin liittyvää tietoa.

Opiskelijoiden ja opettajien tulee noutaa tarvitsemansa henkilökohtaiset tavarat, opetus- ja oppimisvälineet, instrumentit, nuotit, Padit ym. konservatoriolta tiistain 17.3 aikana.

Ammattiopiskelijoita pyydetään huomioimaan, että maksuttomaan lounaaseen ei ole kyseisenä ajanjaksona mahdollisuutta.

Opiskelijoiden ja opettajien tulee huolehtia, että opiskelijoiden huoneeseen ja opettajien huoneeseen ei jää pilaantumaan elintarvikkeita.

Konservatorion toimistohenkilökuntaa tavoittaa ensisijaisesti sähköpostilla tai puhelimitse.

Lisää ohjeita annetaan sitä mukaa kun uusia ohjeita koulutuksen järjestäjille annetaan.

Jakolinkki