Varhaisiän musiikkikasvatus

Muskarissa on mukavaa!

Jatkuva haku musiikkileikkikouluun:
 

https://www.kuntapalvelut.fi/oulunkonservatorio/


Hakutulokset lähetetään hakijoille tiedoksi sähköpostilla hakulomakkeessa ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen.

Musiikkileikkikoulun lapsiryhmät:

Perheryhmät (alle kolmevuotiaat aikuisen kanssa)
vauvat (alle 1-vuotiaat)
1-vuotiaat
2-vuotiaat
sisarusryhmä (vauva/1-v. + vanhempi sisarus n. 3 vuotta)

Musiikkileikkiryhmät (3-5-vuotiaat lapset)
3-vuotiaat
4-vuotiaat
5-vuotiaat

Soitinryhmät (6-vuotiaat lapset)
6-vuotiaat, 5-kielinen kantele (alkeisryhmä)
6-vuotiaat, nokkahuilu (alkeisyhmä)
6-vuotiaat, rytmiryhmä (mm. yhteismusisointia rytmi- ja laattasoittimilla)
6-vuotiaat, ukulele
7-vuotiaat, 5-kielinen kantele (jatkoryhmä)
7-vuotiaat, ukulele (jatkoryhmä)
5-8-v lauluryhmä (Oulunsalo)

Oulun konservatorion musiikkileikkikoulussa annettava opetus on tavoitteellista, asteittain etenevää 0-6-vuotiaille tarkoitettua musiikkikasvatusta.

Musiikkileikkikoulutoiminnan tarkoituksena on herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkia kohtaan sekä tukea lapsen musiikillista kehittymistä. Samalla luodaan ja kehitetään musiikillisia perusvalmiuksia kullekin ikätasolle sopivalla tavalla.

Musiikkileikkikoulussa tutustutaan musiikillisiin perusasioihin leikin avulla. Toiminta tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti kannustaen lasta muun muassa itseilmaisuun, yhdessä tekemiseen ja itsenäiseen ajatteluun. Musiikkileikkikoulu antaa hyvän perustan mahdollisille tuleville soitto-opinnoille.

Muskaritunti sisältää laulamista, loruilua, musiikin kuuntelua, soittamista, musiikkiliikuntaa sekä musiikin yhdistämistä muuhun luovaan ilmaisuun. Työtapojen keskeisimmät periaatteet ovat musiikin kokonaisvaltainen kokeminen, opetuksen elämyksellisyys sekä tunnin positiivinen ilmapiiri.

Musiikkileikkikoulussa on perhe-, leikki- ja soitinryhmiä. Ryhmä määräytyy lapsen iän ja mahdollisten aikaisempien kokemusten perusteella.

Laulaen ja soittaen riemuitkaamme!

Uudistunut mukava muskariryhmä n. 5-8-vuotiaille Oulunsalossa!

Rohkaisemme lapsia itseilmaisuun laulaen ja soittaen iloisessa ja innostavassa ilmapiirissä.

Ryhmän pääpaino on laulamisessa sekä soittamisessa. Laulamme monipuolisesti perinteisiä ja uusia lasten- ja kansanlauluja sekä eri tyylilajeja ja lasten omiakin suosikkikappaleita. Laulamme myös eri kielillä helppoja kappaleita sekä harjoittelemme laulamaan kaanonissa. Tutustumme myös leikinomaisesti musiikillisiin termeihin ja käsitteisiin laulamisen ja soittamisen tueksi.

Nyt UUTENA pääsemme jaksoina ukulelen ja kanteleen ihmeelliseen maailmaan, unohtamatta laattasoittimia ja djemberumpuja sekä rytmisoittimia!

Omaa soitinta ja oppikirjaa ei tarvita, meillä on hyvin soittimia. Opettaja jakaa tunneilla nuotteja, niin kansio on kiva! Jos Sinulla on jo valmiina oma soitin, niin ota rohkeasti se mukaan. Ja soittimenhan saa hankkia itsellekin, sitten voit soittaa kotonakin!

Teemme leikinomaisesti myös ääniharjoituksia ja lapset saavat halutessaan säestää omaa tai toisten lasten laulua. Mukana on myös musiikkiliikuntaa ja -leikkejä sekä loruilua. Voidaanpa innostua tekemään vaikka omiakin lauluja yksin tai yhdessä! Lapset saavat ideoida ja käyttää omaa luovuutta nauttien ja inspiroituen laulamisesta, soittamisesta ja musiikista.

Opettaja säestää lasten laulua mm. pianolla, kitaralla, ukulelella, kanteleella, laattasoittimilla ja rummuilla.

Tule kokemaan kanssamme laulamisen ja soittamisen iloa, lämpimästi tervetuloa!

Lukukausimaksu: 1.8.2022 alkaen 130,00 €/lukukausi.
 

Lisätietoja:
Varhaisiän musiikinopettajat: Taru Ylitapio, puh. 044 703 9176, etunimi.sukunimi(at)eduouka.fi ja Hanne Pekki, puh. 040 512 3227, etunimi.sukunimi(at)eduouka.fi
Oulun konservatorion opintotoimisto: 044 703 9160 ja 044 703 9162.

Lukujärjestykset 2023-2024

Lukujärjestys Oulu 2023-2024

Lukujärjestys 2023-2024 Oulunsalo