Varhaisiän musiikkikasvatus

Muskarissa on mukavaa!

Haku lukuvuoden 2024-2025 ryhmiin 11.4.-3.5.2024 välisenä aikana:
 

https://www.kuntapalvelut.fi/oulunkonservatorio/


Hakutulokset lähetetään hakijoille tiedoksi sähköpostilla hakulomakkeessa ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen.

Jatkuva haku lukuvuoden 2024-2025 ryhmiin 7.8.2024 klo 9.00 -31.1.2025 klo 22.00 välisenä aikana. 

Ryhmät kokoontuvat Oulussa Pohjankartanon koulun tiloissa. Oulunsalossa ei enää ole muskariryhmiä. 

 

Musiikkileikkikoulun lapsiryhmät:

Perheryhmät (alle kolmevuotiaat aikuisen kanssa)
vauvat (alle 1-vuotiaat)
1-vuotiaat
2-vuotiaat
sisarusryhmä (vauva/1-v. + vanhempi sisarus n. 3 vuotta)

Musiikkileikkiryhmät (3-5-vuotiaat lapset)
3-vuotiaat
4-vuotiaat
5-vuotiaat

Soitinryhmät (6-vuotiaat lapset)
6-7-vuotiaat, 5-kielinen kantele (alkeisryhmä)
6-7-vuotiaat, nokkahuilu (alkeisyhmä)
6-7-vuotiaat, rytmiryhmä (mm. yhteismusisointia rytmi- ja laattasoittimilla)
6-7-vuotiaat, ukulele
7-vuotiaat, 5-kielinen kantele (jatkoryhmä)
7-vuotiaat, ukulele (jatkoryhmä)

7-vuotiaat, Musarit 

Oulun konservatorion musiikkileikkikoulussa annettava opetus on tavoitteellista, asteittain etenevää 0-6-vuotiaille tarkoitettua musiikkikasvatusta.

Musiikkileikkikoulutoiminnan tarkoituksena on herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkia kohtaan sekä tukea lapsen musiikillista kehittymistä. Samalla luodaan ja kehitetään musiikillisia perusvalmiuksia kullekin ikätasolle sopivalla tavalla.

Musiikkileikkikoulussa tutustutaan musiikillisiin perusasioihin leikin avulla. Toiminta tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti kannustaen lasta muun muassa itseilmaisuun, yhdessä tekemiseen ja itsenäiseen ajatteluun. Musiikkileikkikoulu antaa hyvän perustan mahdollisille tuleville soitto-opinnoille.

Muskaritunti sisältää laulamista, loruilua, musiikin kuuntelua, soittamista, musiikkiliikuntaa sekä musiikin yhdistämistä muuhun luovaan ilmaisuun. Työtapojen keskeisimmät periaatteet ovat musiikin kokonaisvaltainen kokeminen, opetuksen elämyksellisyys sekä tunnin positiivinen ilmapiiri.

Musiikkileikkikoulussa on perhe-, leikki- ja soitinryhmiä. Ryhmä määräytyy lapsen iän ja mahdollisten aikaisempien kokemusten perusteella.

 

7-vuotiaat, Musarit 

Muskarin jatkoryhmä 7-vuotiaille, joilla on jo kokemusta jostakin muskarin soitinryhmästä. Tässä ryhmässä lauletaan ja musisoidaan monipuolisesti käyttäen ukulelea, kanteletta, laattasoittimia, nokkahuilua ja rytmisoittimia. Musiikkiliikunta on edelleen tärkeä osa musiikin kokemista ja oppimista. Tutustutaan musiikin perusteiden alkeisiin.

 

Puhallinsoitinvalmennus-kohderyhmä n. 7-9-vuotiaat

Kiinnostaako puhallinsoittimen soittaminen, mutta vielä ei ole varmaa, mikä soitin sinulle sopisi?

Puhallinsoitinvalmennus on kiva tapa tutustua vaski- ja puupuhaltimiin ja niiden opettajiin. Valmennus on tarkoitettu niille oppilaille, jotka miettivät omaa soitinvalintaansa tai ovat vielä pienikokoisia haluamaansa soittimeen. 

Opetus tapahtuu pienryhmässä, jossa tutustutaan elämyksellisesti musiikin käsitteisiin sekä nuottien ja rytmien hahmottamiseen. Valmennuksessa harjoitellaan soittotunneilla tarvittavia taitoja, mutta tilaa on myös leikille, laululle ja musiikilliselle keksimiselle. Syyskauden aikana esitellään puhallinsoittimet,  ja niitä on mahdollista myös kokeilla. Kevätkaudella jokainen valmennusryhmäläinen pääsee syvällisemmin tutustumaan kahteen haluamaansa soittimeen instrumenttiopettajan opastuksella. 

Valmennusryhmä luo hyvät pohjataidot instrumenttiopetuksen aloittamiseen. 

Ryhmä ei ole osa musiikin varhaiskasvatusta, vaikka siihen hakeudutaankin Hellewi-ohjelman kautta. 

Lukukausimaksu: 1.8.2022 alkaen 130,00 €/lukukausi.
 

Lisätietoja:
Varhaisiän musiikinopettajat: Taru Ylitapio, puh. 044 703 9176, etunimi.sukunimi(at)eduouka.fi, etunimi.sukunimi(at)eduouka.fi
Oulun konservatorion opintotoimisto: 044 703 9160 ja 044 703 9162.

Lukujärjestys 2024-2025

Lukujärjestys Oulu 2024-2025