Kestävä kehitys

Oulun konser­vatorio on sitoutunut toimimaan kestävän kehityksen arvojen mukaisesti.

Ympäristötaloudelliseen ja yhteiskunnalliseen vastuullisuuteen perustuvassa kestävässä kehityksessä korostuu ihmisen eettinen kasvu sekä inhimillinen henkinen pääoma. Musiikki toimii väylänä sisäisen maailman ilmaisemiseen, merkityssuhteiden luomiseen sekä kriittisen ja luovan ajattelun kehittämiseen. Oppimisen yhteisöllinen ulottuvuus vahvistaa oppijan kokemusta osallisuudestaan yhteiskunnassa ja maailmassa. Kulttuurisena vaikuttajana ja kasvattajana Oulun konservatoriolla on näin merkittävä rooli paikallisessa yhteisössä.

Oulun konservatorio pyrkii jokapäiväisessä toiminnassaan ekologisuuteen ja hyvinvointiin. Konservatorion eri toimipisteissä panostetaan sekä kierrätykseen että yhteistyöhön muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Jokaisella oppilaalla, opiskelijalla sekä henkilökunnan jäsenellä on vastuu huolehtia sekä yleisestä siisteydestä että kaikkien henkilöiden tasavertaisesta ja asiallisesta kohtelusta. Vetämällä yhtä köyttä mahdollistamme kaikille turvallisen ja kannustavan työ- ja oppimisympäristön. Konservatoriolla on nollatoleranssi kiusaamiselle ja syrjinnälle.

Kestävän kehityksen asioita ajaa konservatorion henkilökunnasta koostuva työryhmä, johon kuuluu myös opiskelijajäsen. Työryhmä ottaa vastaan mielellään aloitteita tai palautetta, mikäli oppilas, opiskelija tai huoltaja havaitsee kehittämistä konservatorion kestävään kehitykseen liittyen. Keke-työryhmäläisiä tavoittaa joko kysymällä opintotoimistosta tai konservatorion opettajilta.